BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi

 

TANITIM

2000-2001 akademik yılında eğitim-öğretime başlayan Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi; şu anda Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği programı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Öğretmenliği Programı,  Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı,  Eğitim Bilimleri Bölümü ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı ile yurt içi ve yurt dışında etkinlikleri bulunan seçkin bir fakülte hâline gelmiş ve Türk eğitim sisteminin önemli bir parçası olmuştur.

Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin amacı; bilimsel tutum ve beceriler kazanmış, içinde bulunduğu eğitim süreçleriyle ilgili, çevresine ve topluma karşı sorumluluk duyan, sanatsal, edebî ve kültürel birikime sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, kendini sürekli geliştirebilen araştırmacı, vizyon sahibi kaliteli öğretmenler yetiştirmektir.

Bu amaca ulaşmak için Fakültemizin sorgulayıcı eğitim felsefesi;

 • Öğretim ve öğrenme ile bunları bütünleyen ölçme ve değerlendirme süreçlerinde ulusal ve uluslararası gelişmelere, yeniliklere odaklılık,
 • Toplumun, kamu ve özel kuruluşların eğitim sorunlarına duyarlılık,
 • Bilim üretmede şeffaflık ve paylaşımcılık esaslarına dayanır.

Bu bağlamda, Fakültemizde öğrencilere yaparak, yaşayarak öğrenme ve bilgiyi yapılandırma fırsatları sunan zenginleştirilmiş öğretim uygulamalarına yer verilmektedir. Fakültemizde, öğretim süreçlerini bütünleyen bir boyut olarak zenginleştirilmiş ölçme-değerlendirme etkinlikleri ile öğrenciye, öğretmene ve yönetime geniş bir alanda etkili geri bildirim sağlanmaktadır. Öğretim üyelerimiz, ulusal ve uluslararası bilimsel faaliyetlerde, organizasyonlarda görev almakta, yenilikleri, gelişmeleri izlemekte ve bu süreçleri kurumsal gelişim için kullanmaktadır. Bu doğrultuda Fakültemiz, toplumun, çevrenin eğitim sorunlarına ilgi göstermekte, çözümler üretmekte ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri birer sosyal sorumluluk projesi olarak görmekte, kurumsal kimliği ve öğretim üyeleri ile birlikte bilim üretmeye, yayınlar yapmaya, bunları çeşitli ortamlarda paylaşmaya dönük araştırma projeleri üretmekte ve uygulamaktadır.

Fakültemiz, 21. Yüzyılın öğretmenini yetiştirmek yolunda öncü rolü ile toplumun ve bilimin hizmetinde çalışmalarına devam etmektedir.

 

Vizyonumuz, Eğitim Politikatımız ve Değerlerimiz


Vizyonunumuz

Türkiye ve dünyada öncülük yapabilecek aydın nitelikli öğretmenler ve alanında uzman bireyler yetiştirmek.

Misyonunumuz

Eğitim ve öğretimde çözümleyici ve bütünleştirici çalışmalar üreten; evrensel değerlere, Atatürk İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti kurucu ilkeleri ve Başkent Üniversitesi kurumsal değerlerine bağlı, saygın nitelikli öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmek.

Eğitim Politikamız ve Değerlerimiz

 • Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde aşağıdaki değerleri ilke edinir;
 • Bilimin evrenselliği çerçevesinde toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek,
 • Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Mükemmele ulaşmaya çalışmak,
 • Eğitim yoluyla toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek,
 • Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Güncel teknolojinin tüm imkânlarını eğitim/öğretim sürecine katmak,
 • Akademik tutarlılık ve dürüstlüğü ilke edinmek,
 • Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf, hesap verebilir olmak.