Prof. Dr. SİBEL ÇİĞDEM GÜNEYSU

Okul Öncesi Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6606
E-Posta : sibelg[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1986), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Yüksek Lisans (1982), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Ödüller


 • Güneysu S, Eyidoğan F, Tekmen B. Good Practice Example. Ulusal Ajans", Ulusal Ajans", 06/03/2019.

Kitaplar


 • Güneysu S. Father İnvolvement for Early Childhood Education Programs Handbook. Ankara: 2016-1TR01-K203-034905; 2018

 • Güneysu S. Father İnvovement for Early Chilhood EDucation Programs Guidebook. Ankara: 2016-1-TR01-KA203-034905; 2018

 • Güneysu S, Komisyon K. Okulöncesi Eğitim Programı. Ankara: T.C. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü; 2013

 • Güneysu S, Komisyon K. 0-36 Aylık Çocuklar için Eğitim Programı. Ankara: T.C.MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü; 2013

 • Güneysu S. Beyin Araştırmaları ve Erken Çocukluk Eğitimi. In:Adem Orakçı, Neşe refia Gürsoy editors. Geçmişten Geleceğe Okulöncesi Eğitim. Devlet kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ankara: Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü; 2010. p.224-226.

 • Güneysu S, Komisyon K. Öğretmen Yeterlikleri- Öğretmenlik Mesleği Genel ve Özel Alan Yeterlikleri. Ankara: T.C. MEB Öğretmen YEtiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü; 2008

 • MEB editors. Öğretmen Yeterlikleri - öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. MEB Yayımlar Dairesi Başkanlığı: Devlet Kitapları Müdürlüğü-Ankara; 2008

 • Güneysu S, Komisyon3 K. Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. Ankara: T.C. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü; 2006

 • Güneysu S, Kaygısız P, Çağlayan E. Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması. Ankara: SMG Yayıcılık; 2005

 • Güneysu S, Kaygısız P, Çağlar E. Beyin Araştırmalarının Eğitime Yansıması. Ankara: SMG; 2005

 • Güneysu S, Küçükturan G. Ailemin Ev Ödevi. Ankara: SMG Yayıncılık; 2005

 • Güneysu S. Okulöncesinde Hangi Tekniklerle ve Kimlerle Drama. In:Ali Öztürk editors. Çocukta Yaratıcılık ve Drama. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri; 2003

 • Güneysu S, Etall A. 36-72 Aylık Çocuklar için Okulöncesi Eğitim Programı. İstanbul: YaPa Yayıevi; 2002

 • Ersoy Ö, Güneysu S. Destekleyici Eğitim Programlarının Engelli Çocuğu olan Anneler üzerindeki Etkisi. Ankara: Konak Kırtasiye Ltd. Şti; 1998

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Çocukların Kişilerarası Problem Çözme Becerilerini kazanmasında Eğitimin Etkisi. Ankara: Konak Kırtasiye Ltd. Şti; 1998

 • Tahta F, Güneysu S. Anaokulu Öğretmenlerinin İş Doyumu. Denizli: Bilal Ofset; 1998

 • Güneysu S, Etall A. Okulöncesi Eğitim Programları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi; 1997

 • Güneysu S. Özel EğitİM GEREKTİREN ÇOCUKLARIN GEReksinimleri. In:Şule Bilir editors. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası A.Ş.; 1986. p.45-51.

 • Güneysu S, San P. Zihinsel Özürlü Çocuklara Özbakım Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Ankara: Aşama Matbaacılık Sanayi; 1986

 • Güneysu S. Cerebral Palsyli Çocukların Eğitimi ve Bireysel Çalışma Amacı ile Hazırlanmış Programlar. In:Şule Bilir editors. Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri. Ankara: Ayyıldız Matbaası A.Ş.; 1986

Makaleler


 • Güneysu S. Examining the permanent of Problem Solving Training skills by 5 Year Old Children in Turkey. International journal of early Years Education, ; 9(3):207-219. ( Education Index (EI) )

 • Kasapoğlu H, Güneysu S. Öğrencilerin Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Görüşlerin İncelemesi. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 2017; 25(3):1039-1054. ( ISI Master List'in kapsadığı tüm alan indeksler )

 • Gürler SA, Uluğ E, Güneysu S. ANASINIFI ÖĞRETMENLERİNİN YARATICILIĞIN GELİŞİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (KARS-ANKARA ÖRNEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI). ASOS Journal, 2016; 4(35):556-564.

 • Aktemur S, Uluğ E, Güneysu S. Anasınıfı Öğretmenlerinin Yaratıcılığın Gelişimini Olumsuz Yöne Etkileyecen Faktörlere İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi( Kars-Ankara örneklerinin Karşılaştırılması). ASOS, 2016; kasım:-. ( ASOS )

 • Kasapoğlu H, Güneysu S. Duygusal Zeka Becerilerinin Geliştirilmesinde Yaratıcı Dramanın Kullanılmasına İlişkin Katılımcı görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016; :-. ( ASOS )

 • Güneysu S, Temiz N. Perceptions about Drama before and after Drama in Education. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2012; 40(2012):2046-2050. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Tekmen B. Implementation of anAlternative Cooperative Learning Method. Procedia Social and behavioral Sciences, 2010; 2(2):5670-5674. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Tekmen B. Dramanın Duygusal Zekanın Gelişimine Etkisi. Creative Drama Journal, 2009; 2(7):35-48. ( EBSCO )

 • Özdemir P, Güneysu S. Perceptions of Primary School Teachers Regarding New Science and Technology Curriculum in terms of Teaching and Assesment Methods?. Essays in Education. Special Edition. Science and science education in Turkey.vol.24 pp 124 -141. September.. Essays in Education, 2008; 24(Suppl7):124-142. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Güneysu S. Perceptions of Primary School teachers regarding new Science and Technology Curriculum in terms of teaching and assesment Methods. Essays in Education, 2008; (Suppl):124-141. ( EBSCO )

 • Özdemir P, Güneysu S. Perceptions of Primary School Teachers Regarding New Science Curriculum of Turkey in Terms of Teaching and Assessment Methods. Essays in Education, 2008; (Suppl):124-141. ( EBSCO )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. Multiple Intelligences and Science Learning. The Science Education Review, 2007; 6(2):65-66. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. Multiple Intelligene and Science Learning. the science Education Review, 2007; 6(2):65-66. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. Enhancing Learning Through Multiple Intelligences. Journal of Biological Education, 2006; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güneysu S. Enhancing Learning through Multiple Intelligences. Journal of Biological Education, 2006; 40(2):74-78. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S. Öğretmen Yeterliği Taslağında yeralan Yetrlik Alanları. Bilim ve AklIn Aydınlığında Eğitim Dergisi, 2004; 5(58):27-39.

 • Güneysu S. Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansımaları. Çoluk Çocuk Dergisi, 2002; Ocak:16-19.

 • Güneysu S. Çoklu Zeka Kuramının Eğitime Yansımaları. Çoluk Çocuk Dergisi, 2002; 10(10):16-17.

 • Güneysu S. Duyguların Farkında Olma. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Temmuz:10-11.

 • Güneysu S. Erken Çocukluk Döneminde Anababa Çocuk İlişkileri. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Ağustos:14-17.

 • Güneysu S. Neden Erken Çocukluk Eğitimi. Çoluk Çocuk Dergisi, 2001; Mayıs:22-23.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Examining the Permanent of Problem Solving Training Given for the Acquisition of Interpersonel Problem Solving Skills. International Journal of Early Years Education, 2001; 9(3):207-219. ( Australian Education )

 • Güneysu S, Demircioğlu H. Eğitimde Yeni Hedefler ve Çoklu Zeka Yaklaşımı. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 2000; 1(2):47-50.

 • Güneysu S. Çoklu Zeka Teorisi. Çocuk ve Aile, 2000; 3:26-28.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Examining the Effects of Interpersonal Problem Solving Skills by 5 Year of Children in Turkey. International Journal of Early Years Education, 1997; 5(1):37-46. ( Australian Education )

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Examining the Effects of Interpersonel Problem Solving Skills by five years of Children in Turkey. International Journal of Early Years Education, 1997; 5(1):37-46. ( Australian Education )

 • Tahta F, Güneysu S. Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Anaokulu Yöneticilerinin Yönetim Tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1996; 11(1):91-102.

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Okulöncesi Dönemde Problem Çözme. Yaşadıkça Eğitim, 1995; 41:2-7.

 • Güneysu S. Dikkat Kontrolünün Kazanılması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1992; 5:77-80.

 • Şule B, Güneysu S. İlkokul Beşinci Sınıf Çocuklarının Antropometrik Ölçümlerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylere ve Cinsiyetlere göre İncelenmesi. Sağlık Dergisi, 1991; 63(1):31-49.

 • Bilir Ş, Güneysu S. Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranıları Üzerinde Bir İnceleme. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1991; 5:31-44.

 • Bilir Ş, Güneysu S. 0-24 Aylık Down Sendromlu Çocukların Denver Gelişimsel Tarama Testi İnce ve Kaba DEvinsel Gelişim Alanlarına göre İncelenmesi. Sağlık Dergisi, 1991; 2:19-31.

 • Bilir Ş, Güneysu S. Bursa İl Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler Açısından Değerlendirilmesi. Sağlık Dergisi, 1990; 62(1):69-78.

 • Güneysu S. Anne-Baba Ölümü. Çocuk İçin, 1990; 1:41-50.

 • Güneysu S. Okulöncesi Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesinde Görsel Dokunsal Yöntem. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1990; 4:79-86.

 • Güneysu S. Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar II. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1990; 22(39):11-13.

 • Güneysu S. Dünyadaki Okulöncesi Eğitimden Bazı Yaşantılar I. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1989; 2(38):16-18.

 • Güneysu S, Bilir Ş. Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Algılanan Anababa Tutumlarının Etkisi. Psikoloji Dergisi, 1988; 6(22):127-133. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Problem Çözücü Düşünceyi Destekleyen Etkinlikler. Milli Eğitim, 1988; 140:70-74.

 • Güneysu S, Bilir Ş. Üniversite Gençlerinin Kendilerini Kabul Düzeylerine Anababa tutumlarının Etkisi. Psikoloji Dergisi, 1988; 6(22):127-133. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güneysu S, Bilir Ş. Gençlerin Kendilerini Kabul Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1988; 3:59-66.

 • Güneysu S. Beyin Özürlü Çocukların Evde Eğitimi. Sağlık ve Biz, 1988; 1(4):26-27.

 • Güneysu S. Ailenin Sosyal Yapısına göre Anababa Tutumları. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1987; 19(34):20-23.

 • Şule B, Etall A. Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerde Özbakım Becerilerinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, 1987; 5:31-44.

 • Güneysu S, Mağden D. Anababların Çocuklarına Karşı Tutumları ve Çocuklardaki Davranış Problemleri. Fizyoterapi-rehabilitasyon, 1987; 5(4):354-362.

 • Güneysu S. Cerebral Palsyli Çocuğun Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1987; 16:233-235.

 • Güneysu S. Ailenin sosyal yapısına göre anababa tutumları. Okulöncesi Eğitimi Dergisi, 1987; 19(34):20-23.

 • Güneysu S. Cerebral Palsyli Çocuğun Beslenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, 1987; 16:233-235.

 • Güneysu S, Mağden D. Anababaların Çocuklarına Karşı Tutumlarını Etkileyen Etmenler. Eğitim ve Bilim Dergisi, 1987; 12(65):45-53. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Bilir Ş, Arı M, Baykoç N, Güneysu S. 4-12 yaşları arasında 16100 çocukta örselenme durumları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1986; 1(1):7-14.

Bildiriler


 • Kaya AS, Güneysu SÇ. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE KAPSAMINDA ÜRET - KORU - AZALT - ONAR (PRODUCE-PROTECT-REDUCE-RESTORE) UYGULAMALARININ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE YAYGINLAŞTIRILMASI. Ekonomi ve iklim değişikliği Zirvesi: Ankara ATO kongre sln; 30/03/2022 - 31/03/2022

 • Bayram G, Güneysu SÇ. Erken Çocukluk Eğitiminde İklim Krizi Farkındalığı. Ekonomi ve iklim değişikliği Zirvesi: Ankara ATO kongre sln; 30/03/2022 - 31/03/2022

 • Sibel G. Beyin Araştırmalarının Sonuçları ve Eğitime Etkileri. B.Ü. Okulöncesi Eğitim Günleri: B.Ü. İhsan Doğramacı Konferans Salonu; 01/04/2015

 • Güneysu S, Temiz N. Perceptions about Drama before and after Drama in Education. 4th World Conference on Educational Sciences: Barselona Spain; 01/02/2012 - 04/02/2012

 • Güneysu S, Tekmen B. Implementation of an Alternative Cooperative Learning Method. WCES-2010 World Congress on Educational Sciences: Bahçeşehir University İstanbul/Türkiye; 04/02/2010 - 08/02/2010

 • Güneysu S, Tekmen B. The Effect of Drama on the Development of Emotional Intelligence. 13. International Congress of Drama/Theatre in Education: Ankara Türkiye; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Güneysu S, Temiz N. The Implications on the Course Drama in Education on the 4th Grade Undergraduates. 13th International Congress of Drama/Theather in Education: Ankara Türkiye; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Güneysu S, Temiz N. The Implications of the Course" Drama in Education" on the 4th Grade Undergraduates". 13. International Congress of Drama/Theatre in Education: Ankara Türkiye; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Güneysu S, Tekmen B. "The Effect of Drama on the Development of Emotional Intelligece". 13. International Congress of Drama/Theatre in Education: Ankara Türkiye; 21/11/2008 - 23/11/2008

 • Özdemir P, Güneysu S, Tekkaya C. The Effect of INstructional Strategies Based on the Principles of Multiple Intelligences Theory on Undersatanding of Diversity of Living Things. 2004 Hawaii International Conference on Education: Honolulu Hawaii; 03/01/2004 - 06/01/2004

 • Güneysu S, Eyidoğan F. İLKÖĞRETİM 8. SINIF FEN BİLGİSİ KİTAPLARINDAKİ KAVRAM YANILGILARININ İNCELENMESİ. V: FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ: METU; 18/09/2002 - 20/09/2002

 • Dinçer Ç, Güneysu S. The Effect of Problem Solving Training on the Categories used by Children in Solving theirInterpersonal Problems with Peers and Mothers and Perrrrrmanarrnce of this Training. 9. European Conference on the Quality in Early Childhood Education: Helsinki Finland; 01/09/1999 - 04/09/1999

 • Arı M, Güneysu S, Dinçer Ç, Akman B. Concept Development and Ability to Solve Interpersonal problems of Turkish Children Between 55 and 78 Months. 7. European Conference on the Quality of Early Childhood Education: Prague, Czech Republic; 29/08/1997 - 01/09/1997

 • Bilir Ş, Güneysu S. Studying the Down Syndrome Chilren among 0-24 Months of Age Acording to Fine and Gross Motor Developmental Areas of Denver Developmental Screening Test. International Down Syndrome Meeting: Antalya; 20/10/1995 - 22/10/1995

 • Tahta F, Güneysu S. Job Satisfaction of preschool Teachers. World Conference on Teacher Education: İzmir; 27/08/1995 - 02/09/1995

 • Güneysu S. Eğitimde Drama. YA-PA 7. okulöncesi Eğitimi Yaygınlaştırma Semineri: Eskişehir; 25/04/1991 - 27/04/1991

 • Tanju E, Güneysu S. A Study on the Relations Between the Development of 0-6 Years old Infants and Their Mothers Depressive Symptomps. 8. European Conference on Quality of Early Childhood Education: İspanya; 02/09/1988 - 05/09/1988

 • Dinçer Ç, Güneysu S. Examination of Permanance of Education in Solving Social Problems. 8. European Conference on Quality of Early Childhood Education: İspanya; 02/09/1988 - 05/09/1988