Doç. Dr. SERPİL YALÇINALP

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6624
E-Posta : serpily[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~serpily/

 • Doktora (2001), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (1993), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği
 • Lisans (1988), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

 • ALAN EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Yalçınalp S. Uzaktan Eğitim. In:Emine cabı editors. Öğretim Materyallerinin Hazırlanması ve Seçimi. In:Emine Cabı editors. Ankara: pegem; 2015. p.150-200.

 • Yalçınalp S. Uzaktan eğitim. In:Emine Cabı editors. Öğretim teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi; 2013. p.140-189.

Makaleler


 • Yalcınalp S, Avci U. Creativity and Emerging Digital Educational Technologies: A Systematic Review. TOJET, 2019; 18(3):25-45. ( Journals Indexed in Eric )

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. Öğretmen Adaylarının Facebook?un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri2. Milli Eğitim dergisi, 2017; 46(213):15-35.

 • Dere E, Avci Yucel U, Yalçınalp S. Opinions Of K-12 Students About An Online Social Learning Environment, Edmodo.. İlköğretim Online, 2016; 15(3):804-819. ( SCOPUS )

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. Öğretmen Adaylarının Facebook'un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 2017; 46(213):15-37. ( TR Dizin )

 • Taştı B, Avcı Yücel U, Yalçınalp S. Investigation of Mathematics Teacher Candidates? Learning Objects Development Process through 3D Modeling Program. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015; 1(2):497-512. ( ? )

 • Yalçınalp S, Cabı E. Eğitim Teknolojileri Kullanımı Kaygı Ölçeği (ETKKÖ): Ölçek Geliştirme Çalışması. İlköğretim Online, 2015; 14(2):1005-1016. ( EBSCO )

 • Cabı E, Yalcinalp S. Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (Mkö): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmas. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; 44:85-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalcinalp S, Aşkar P. ?Öğrencilerin Bilgi Arama Amacıyla İnternet?i Kullanım Biçimlerinin İncelenmesi. TOJET, 2003; 2/4:100-107. ( EBSCO )

 • Yalçınalp S, Sen N, Gamze K, Fatih K. Higher Education Student's Behaviors as Avatars in a Web based Course in Second Life. procedia social and behavioral sciences, 2012; 46:4634-4638. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Cabı E, Yalçınalp S. Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles and Learning Strategies in Higher Education. procedia social and behavioral sciences, 2012; 46:4457-4462. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yalçınalp S, Emiroğlu B. Through efficient use of LORs: Prospective teacher?s views on operational aspects of leraning object reposotories. British Journal of Educational Technology BJET,, 2011; 43(3):474-488. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalcinalp S. Special Issue Review: L. T. & K.S.J., Kumar (2008). opening up educatio. The Collective advancement of education through open technology, open content, and open knowledge. BJET, 2010; 41(6):970-971. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Yalçinalp S, Gülbahar Y. Ontology and taxonomy design and development for. British Journal of Educational Technology, 2010; 41(6):-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yalcinalp S, Geban O, Ozkan İ. EFFECTIVENESS OF USING COMPUTER-ASSISTED SUPPLEMENTARY INSTRUCTION FOR TEACHING THE MOLE CONCEPT. JOURNAL OF RESEARCH IN SCIENCE TEACHING, 1995; 32(10):1083-1095. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Ersözlü U, Yalçınalp S. TÜRKİYE?DE 2016-2020 YILLARI ARASINDA DİJİTAL ÖYKÜ ARAŞTIRMALARI. EDUCATION AND TECHNOLOGY: IMPACTS OF 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION: ANKARA; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Yalçınalp S. EDUCATION AND TECHNOLOGY: IMPACTS OF 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION. EDUCATION AND TECHNOLOGY: IMPACTS OF 4TH INDUSTRIAL REVOLUTION: ANKARA; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Yalçınalp S. IMPACTS OF INDUSTRY 4.0 ON EDUCATION AND JOB SKILLS OF FUTURE. International Educational Technology Conference: Amerika, Washington DC.; 07/08/2019 - 08/08/2019

 • Yalçınalp S. ENDÜSTRİ 4.0?IN EĞİTİM, TOPLUM ve ZEKA ÜZERİNE YANSIMALARI. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019): KIRŞEHİR; 04/05/2019 - 05/05/2019

 • Türkoğlu H, Yalçınalp S. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL VE ÖĞRENME ORTAMLARINDA. DILET 2018 The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: ANKARA, KIZILCAHAMAM; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Kırkan B, Yalçınalp S. ÜSTÜN YETENEKLİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROJE TABANLI TEMEL. DILET 2018 The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: ANKARA, KIZILCAHAMAM; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Yalçınalp S, Kırkan B. Investigation On Effect Of Scratch Supported Ict Courses Regarding K12 Students? Creativity And Abilities. 5th Symposium on Creative Education, Tampare, Finland, Nov 7-11, 2017.: Tampare, Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Serpil Y, Ummuhan A. Creativity Considerations Based on PISA 2015 Results: New Perspectives for Future Plans. 5th Symposium on Creative Education, Tampare, Finland, Nov 7-11, 2017.: Tampare, Finland; 07/11/2017 - 11/11/2017

 • Arslan E, Yalçınalp S, Avci U. ). Bir Kamu Kuruluşunda Düzenlenen Hizmet İçi Web Tabanlı Eğitime ve Öğrenme Materyallerinin Kullanışlılığına İlişkin Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi.. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017). İzmir, Turkey, October 11-13, 2017.: İzmir, Turkey; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Yalçınalp S, Avcı U. PISA 2015 Sonuçlarının Finlandiya?da Bit Kullanımı ve Öğrenci Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi. Fifth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES2017). İzmir, Turkey, October 11-13, 2017.: İzmir, Turkey; 11/10/2017 - 13/10/2017

 • Yalcinalp S, Türkoğlu H. Investigations on Instructors' Use of Moodle's Features in Higher Education. ELEARN 2016 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: USA, Washington DC; 14/10/2016 - 16/10/2016

 • Gençer G, Yalçınalp S. Yurt Dışında Yaşayan Türk Ailelerin Çocuklarının Anadil Öğreniminde E-Hazır Oluşluklarının Belirlenmesi. ICOTFL 2016, Çokdillilik Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitapları? Sempozyumu, 19-21 Mayıs 2016,: Münih, Almanya; 19/06/2016 - 21/06/2016

 • Yalçınalp S. Investigation Of Instructors? Readiness And Usage Of Distance Education In Higher Education: A Case Study.. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Yalçınalp S, Yücel Ü. Place Of Creativity In Educational Technology: A Systematic Review Of The Literature. 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville (Spain).: Sevilla, Münih; 16/11/2015 - 18/11/2015

 • Sevim Ağaçdelen N, Yalçınalp S. Ortaokul Öğrencilerinin İnternetin Zararları Konusundaki Görüşleri ve İnternet Kullanım Durumlarının İncelenmesi. İTTES, 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi sempozyumu, TRABZON: Trabzon, Türkiye; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Yalcinalp S, Turkoglu H, Ersoy H. A Case Study: Task Analaysis for Using a Video Conferencing System of Graduate Students Through Eye Tracking Methedology. International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning: ; 17/10/2014 - 18/10/2014

 • Yalçınalp S, Sen N, Koçer G, Köroğlu F. Higher Education Student's Behaviors as Avatars in a Web based Course in Second Life. Procedia-Social and Behavioral Sciences.. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL SCİENCES: İSPANYA; 05/02/2012 - 07/02/2012

 • Cabi E, Yalcinalp S. Cabı E. & Yalcinalp S. (2012) Lifelong Learning Considerations: Relationship Between Learning Styles and Learning Strategies in Higher Education. , 5 Şubat Barcelona Spain. 4TH WORLD CONFERENCE ON EDUCATİONAL SCİENCES: İSPANYA; 05/02/2012 - 07/02/2012

 • Can T, Yalcinalp S, Ersoy H, Onat Bayır G. Köy Enstitülerinde İş Eğitimi Deneyimden Günümüz Teknoloji Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri Eğitimine. KURULUŞUNUN 71. YILINDA KÖY ENSTİTÜLERİ: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi; 15/04/2011

 • Yalçınalp S. Okul Yöneticilerinin Bilgisayar Öğretmenlerinin Görevlerine İlişkin Algıları. V. V. International Educational Technology Conference, 25-28 Mayıs, Bogaziçi Üniversitesi,: ; 25/04/2010 - 28/04/2010

 • Yildirim Z, Kilic E, Yalcinalp S. Computer Teachers, Other Subject Area Teachers and Administrators? Perceptions about Computer Teachers and Their Teaching Profession. ECER 2009 Theory and Evidence in European Education Research, Vienna, Austria: Vienna, Austria; 28/09/2009 - 30/09/2009

 • Cabi E, Yalçinalp S. Öğretmen Adaylarının Mesleki ve Eğitim Teknolojilerini Kullanma Kaygı Düzeylerine Yönelik Görüşleri. IETC 2009 9 th International Educational Technology Confererence, Hacettepe University, Ankara, Turkey: Ankara, Turkey; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Serpil Y, Zahide Y. Information and Communication Technology Usage of Students in Turkey,. European Conference on Educational Research., Geneva, Switzerland: Geneva, Switzerland; 13/09/2006 - 16/09/2006

 • Yalcinalp S, Moeini H. University Students? Approach to ICT in Their Learning Proces. European Conference on Educational Research: Dublin, Ireland; 07/09/2005 - 10/09/2005

 • Yalcinalp S. A study of Students Self Efficacy, Performance and Attitudes toward Computers and Internet in a Computer Literacy Course at Freshman. European Conference on Educational Research: Dublin, Ireland; 07/09/2005 - 10/09/2005

 • Moeini H, Yalcinalp S, Gungormus G. Students Peferences and Their Success in a Web Based Course in Accounting. Proccedings of the European Conference on Educational Research.. European Conference on Educational Research: Dublin, Ireland; 07/09/2005 - 10/09/2005

 • Yalcinalp S. Understanding of Adults? Metacognitive Knowledge About Information Seeking Skills via Internet. Proceedings of the World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications Montreal, Canada,: Canada, Montreal; 26/06/2000 - 01/07/2000