Prof. Dr. AYŞE GÜLER KÜÇÜKTURAN

Okul Öncesi Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2240
E-Posta : gulerk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~gulerk/

 • Doktora (1987), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Yüksek Lisans (1982), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
 • Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi

Çalışma Alanları


 • ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Patentler


 • Refah D, Küçükturan G. Bir eğitim kutusu, Türk patent enstitüsü, 05/06/2015

Projeler


 • Küçükturan G. Knowledge, Attıtude And Practıces Survey in Pre-School Educatıon. EDUSER ", Adana,Konya,Ordu,Erzurum,Van", UNICEF", 01/10/2007.

 • Küçükturan G. 2001 The Institutional Evaluation Research on Primary Education Schools. Basic Education Project. Milli Eğitim Bakanlığı ", Adana.ankara.Balıkesir,Sinop.Gümüşhane,Uşak,Elazığ,Muş,Siirt,Urfa ,", World Bank", 01/08/2002.

 • Küçükturan G. VCost Analysis on Primary Education Schools. Basic Education Project. Eğitim Bakanlığı ", Adana,Ankara,Balıkesir,Gümüşhane,Sinop,Uşak,Elazığ,Muş,Siirt,Urfa", World Bank", 01/08/2002.

Kitaplar


 • Küçükturan AG, Keleş S. Sosyo duygusal gelişim. In:Aysel Köksal Akyol editors. Erken çocukluk döneminde gelişim II. Ankara: Anı Yayıncılık; 2019. p.197-243.

 • Küçükturan AG, Keleş S. Sosyal duygusal gelişim. In:Aysel Köksal Akyol editors. Erken çocukluk döneminde gelişim II. Ankara: Anı Yayıncılık; 2019. p.197-243.

 • Küçükturan AG. Okul öncesi dönemde fen eğitimi ve öğretmenin rolü.. In:Hakan Şevki Ayvacı, Suat Ünal editors. Kuramdan uygulamaya okul öncesinde fen eğitimi. Ankara: PegemA; 2017. p.57-69.

 • Küçükturan G, Tekmen B. The bridge between theory and practice. In:Mafalda Carmo editors. Education Applications & Developments. Portugal: Science Press; 2015. p.83-91.

 • Tekmen B, Küçükturan G. The influences and motivations for becoming a preschool teacher: Turkish case. In:Mafalda Carmo editors. Education Applications & Developments. Portugal: Science Press; 2015. p.71-82.

 • Küçükturan G, Yıldırım B. Güler Küçükturan editors. Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi. Ankara: SMG Yayıncılık; 2008

 • Küçükturan G. Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Okul Öncesi Eğitim. In:Muhsin Hesapçıoğlu/ Alpaslan Durmuş editors. Türkiye?de Eğitim Bilimleri: Bir Bilanço Denemesi.. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım; 2006. p.167-175.

 • Küçükturan G. Erken Çocukluk Fen ve Matematik Eğitimi. In:Arif Altun/ Sinan Olkun editors. Güncel Gelişmeler Işığında İlköğretim: Matematik-Fen-Teknoloji-Yönetim. Ankara: Anı Yayıncılık; 2005. p.117-125.

Makaleler


 • Şenöz EG, Küçükturan G. Çocukların Dış mekanda oyun Oynama eğilimlerinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2022; 23(Suppl):56-70. ( TR Dizin )

 • Tellioğlu HŞ, Küçükturan AG. Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 2022; 9(2):679-698. ( Index Copernicus )

 • Küçükturan AG, Horzum MB, Korkmaz G, Üngören Y. Investigating the relationship between personality, chronotype, computer game addiction, and sleep quality of high school students: A structural equation modelling approach.. Chronobiology International, 2022; 39(4):590-601. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükturan AG, Kölemen EB. Preschool Children?s Perceptions of Street. International Online Journal of Educational Sciences , 2020; 12(4):234-245. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükturan AG, Akbaba Altun S. Motivations and Barriers in Promoting Preschool Education. EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, 2017; 17(4):1433-1450. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükturan AG, Eyidoğan F. Okul Öncesi Kavram Gelişiminin Kavaram haritaları yoluyla Değerlşendirilmesi. Baskent Universitiy Journal of Education, 2015; 2(1):106-114.

 • Küçükturan G, Gökler B. Investigation of the Teachers' Coping Strategies Against Peer Bullying. European International Journal of Science and Technology, 2014; 3(9):99-114. ( Index Copernicus )

 • Küçükturan G. Erken Çocukluk Eğitimine Genel Bir Bakış. Yeni Türkiye, 2014; 10(58):465-469.

 • Küçükturan AG, Altun A, Akbaba Altun S. PRACTICES FOR DEVELOPING PRE-SCHOOL EDUCATION IN TURKEY. The Journal of Academic Social Science Studies, 2013; 6(7):783-801. ( EBSCO )

 • Küçükturan G. What do Expect from Pre-School Teachers in Turkey?. International Journal of Business and Social Science, 2011; 2(19):123-130. ( Index Copernicus )

 • Hatisaru V, Küçükturan G. Probleme dayalı öğrenme yönteminin Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin matematik dersi başarısına etkisinin incelenmesi.. Çağdaş Eğitim, 2011; 36(382):29-37. ( EBSCO )

 • Küçükturan G. Qualification scale for early childhood teachers. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011; 28:579-590. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Küçükturan G. What Do parents Expect From Pre-School Teachers in Turkey?.. International Journal of Business and Social Science, 2011; 2(19):123-130. ( Index Copernicus )

 • Tavlı BS, Küçükturan G, Akbaba Altun S. Köyde Yaşayan Ailelerin Okul Öncesi Eğitim Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Çağdaş Eğitim, 2009; 34(362):37-44. ( EBSCOhost )

 • Hatısaru V, Küçükturan AG. Student views on problem-based learning of 9th grade industrial vocational high school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2009; 1(1):718-722. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Hatısaru V, Küçükturan AG. Vocational and technical education problem-based learning exercise: Sample scenario. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2009; 1(1):2151-2155. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Küçükturan G. Anne Baba Tutum Ölçeği. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2005; 5(19):238-250. ( HERDC )

 • Küçükturan G. Okulöncesi fen öğretiminde bir teknik: Analoji. Milli Eğitim Dergisi, 2003; (157):9-15.

Bildiriler


 • Küçükturan AG, Akbaba Altun S. Motivations and barriers in promoting preschool education:The case of Turkey. IV. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi: Hacettepe Üniversitesi; 02/09/2015 - 05/09/2015

 • Küçükturan G, Tekmen B. Areas that need to be improved in preschool teacher candidates` activity plans for practicum course. International Conference on Education and New Developments: Madrid SPAİN; 28/06/2014 - 30/06/2014

 • Tekmen B, Küçükturan G. Reasons behind the selection of the preschoo lteachere ducationas a profession. International Conference on Education and New Developments: Madrid SPAİN; 28/06/2014 - 30/06/2014

 • Küçükturan G, Gökler B. Investigation of theTeachers? CopingStrategiesAgainst Peer Bullying. International Conference PsychologyEducation, Guidance&Counselling 2013: istanbul Üniversitesi İSTANBUL; 27/05/2014 - 28/05/2014

 • Hatısaru V, Küçükturan AG. Qualifications Scale for Early Childhood Teachers. World Conference on Educational Technology Researches: North Cyprus; 06/07/2011 - 10/07/2011

 • Küçükturan G. Anne Baba Eğitimi. V. Ulusal Okulöncesi Öğretmenliği öğrenci kongresi: Çukurova Üniversitesi Adana; 13/05/2010 - 15/05/2010

 • Küçükturan G. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları Okulöncesi Eğitim Modeli. Okulöncesi Eğitimde Uygulama Alanındaki Gelişmeler, Gereksinimler ve Modeller: Hacettepe Üniversitesi Ankara; 24/12/2009 - 25/12/2009

 • Hatısaru V, Küçükturan AG. Student views on problem-based learning of 9th grade industrial vocational high school. World conferences on educational sciences: Near East University; 04/02/2009 - 07/02/2009

 • Hatısaru V, Küçükturan G. Probleme dayalı öğrenme yönteminin endüstri meslek lisesi 9. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına ve matematiğe yönelik tumtumlarını etkisinin incelenmesi. VIII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: AİBÜ- Bolu; 27/08/2008 - 29/08/2008