Araş.Gör. İLAYDA KÖKLÜCAN

Eğitim FakültesiTel : 0312 246 6666 / 1577
E-Posta : ilaydaerdogan[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2022), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
  • Lisans (2019), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bildiriler


  • Akbaba Altun S, Köklücan İ. Okul Yöneticilerinin Okul Temelli Mesleki Gelişim Modeli?ne İlişkin Görüşleri. 14. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi: ; 31/08/2023 - 03/09/2023

  • Köklücan İ, Zayim Kurtay M. Öğretmenlerin Kriz Liderliği Algısı, Yönetime Güveni ve Uzaktan Eğitime Karşı Tutumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 16. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 28/04/2023 - 30/04/2023

  • Erdoğan İ. KRİZ ORTAMINDA LİDERLİK YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ:TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Eğitimde Lisansüstü Çalışmalar Kongresi: ; 03/06/2022