Araş.Gör. SULTAN ŞÜKRAN TALANCI

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2231
E-Posta : sultanstalanci[at]baskent.edu.tr
  • Doktora (2026), Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi
  • Yüksek Lisans (2022), Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi
  • Lisans (2019), Başkent Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

Çalışma Alanları


  • TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Makaleler


  • Talanci SŞ. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Kalıplaşmış Söz Varlığı Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, 2022; 7(2):1-14.

Bildiriler


  • Talanci SŞ. Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Canlandırma Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Eğitimde Lisansüstü Çalışmalar Kongresi: ANKARA; 03/06/2022

  • Talanci SŞ, Demir N. OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARININ TÜRKÇE EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (1994-2013). 12. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi: İstanbul / TÜRKİYE; 19/03/2022 - 20/03/2022