Dr. Öğr. Üyesi HATİCE TURAN BORA

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 2243
E-Posta : haticeturan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2007), Girne Amerikan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2004), Kara Harp Okulu Komutanliği, İşletme Mühendisliği

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Özdemir S, Turan Bora H. Özdeğişim (Self Change). In:Özgür Bolat, Servet Özdemir editors. Eğitimin Özü. Ankara: Pegem; 2022

 • Turan H. Disiplinler Arası Etkileşim ve İş Birliği. In:Cemaloğlu Necati, Gökyer Necmi editors. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi; 2022. p.363-378.

 • Turan H. Destekleyici Öğretmen Davranışları: İş Birliği, Rehberlik, Koçluk. In:Nedim ÖZDEMİR, Selçuk TURAN, Ömür ÇOBAN editors. 21. Yüzyıl Okullarını Yeniden Düşünmek. Ankara: Pegem Akademi; 2021. p.143-159.

 • Turan H. Örgütsel Değişim. In:Necati Cemaloğlu, Fatih Şahin, Kübra Yenel editors. Eğitimde Örgütsel Davranış: Liderlik ve Okul Reformu. Ankara: Pegem Akademi; 2021. p.251-291.

 • Turan H. İnsan Kaynağının Yönetimi. In:Prof.Dr. Necati Cemaloğlu editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.269-288.

 • Turan H. Dunning-Kruger Sendromu. In:Prof.Dr. Necati CEMALOĞLU editors. Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.123-136.

 • Cemaloğlu N, Turan H. (Yönetim Psikolojisi ve Sendromlar. In:Prof.Dr.Necati Cemaloğlu editors. Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımaları. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.1-16.

 • Turan H. Tulumbacı Sendromu. In:Prof.Dr.Necati CEMALOĞLU editors. Sendromların Eğitim ve Yönetime Yansımalar. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.139-143.

 • Turan H. Eğitimde Maliyet Analizi ve Maliyet Etkililik Analizi. In:Prof.Dr. Necati Cemaloğlu editors. Eğitimde Politika Analizi. Ankara: Pegem Akademi; 2019. p.177-194.

 • Turan H. Veriye Dayalı Karar Verme. In:Prof.Dr. Necati Cemaloğlu editors. Veriye Dayalı Yönetim. Ankara: Pegem Akademi; 2019. p.2-17.

Makaleler


 • Turan Bora H, Yıldırım Seheryeli M, Akbaba Altun S. Relationship between students' sense of school belonging with principals' perceptions of school discipline, and teachers' perceptions of school safety in TIMSS 2019. Current Psychology, 2023; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Turan H. COVID 19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Sistemine Güvenleri Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022; 42(1):29-52. ( TR Dizin )

 • Turan H. Prof.Dr. Hikmet Yıldırım Celkan?ın Gözünden Türk Eğitim Sosyolojisi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2022; 6:8-16. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Turan H. Dünya Bankası, Covid-19 ve İnsan Sermayesi. Türk Yurdu, 2021; 41 (73)(404):107-111.

 • Cemaloğlu N, Turan H. Kadın Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları Hakkındaki Görüşleri.. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017; 1(16):104-121. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Güçlü N, Turan H, Çoban Ö, Başa Ş. Millî Eğitim Bakanlığında Görevli Grup Başkanlarının Örgütsel Sosyalleşmelerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.. Milli Eğtiim, 2016; 209(45):59-79. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Güçlü N, Turan (Kılınç) H, Çoban Ö. According to the Teachers? Point of View, the Examination of Primary Schools?Principles? Competency on Change Management and Organizational Innovation.. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2013; (14):390-395. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Yıldırım Seherli M, Turan Bora H, Akbaba Altun S. Müdür, Öğretmen ve Öğrenci Anketleri ile Hiyerarşik Lineer Model Analizinde Ağırlıklandırma Kullanımı. VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME DEĞERLENDİRME KONGRESİ: İzmir; 21/06/2022 - 23/06/2022

 • Akbaba Altun S, Turan H. ÖĞRENCİLERİN OKULA AİDİYETLERİ NASIL SAĞLANABİLİR. 15. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Gaziantep; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Turan H. Eğitimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Kavramsal Çerçevesi ve TIMSS 2019 Sonuçlarının Veriye Dayalı Karar Verme Bağlamında İncelenmesi. IPCEDU-2021 Uluslararası PEGEM Eğitim Kongresi: Antalya; 27/10/2021 - 30/10/2021