Araş.Gör. SEMİH TOPUZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1577
E-Posta : semihtopuz[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~semihtopuz/

  • Yüksek Lisans (2021), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
  • Lisans (2017), Akdeniz Üniversitesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danişmanlik

Çalışma Alanları


  • EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Makaleler


  • Çok F, Güçlü CH, Özdoğan HK, Topuz S. Helikopter Anababalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2022; 55(2):339-359.

Bildiriler


  • Topuz S. Sosyal Duygusal Beceriler Anketinin Dil Ailesine Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi. 8. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi: İzmir; 21/09/2022 - 23/09/2022