Dr. Öğr. Üyesi NAZİFE ÜZBE ATALAY

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1616
E-Posta : nuatalay[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Gazi Üniversitesi, Psikolojik Danişma Ve Rehberlik
 • Yüksek Lisans (2013), Gazi Üniversitesi, Psikolojik Danişma Ve Rehberlik
 • Lisans (2010), Gazi Üniversitesi, Psikolojik Danişma Ve Rehberlik

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Üzbe Atalay N. Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Danışmada Tarihsel ve Bağlamsal Eğilimler.. In:Tansu Mutlu Çaykuş & Diğdem Müge Siyez editors. Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma: Kuram, Gelişim ve Farklılıklar Arasında Bağlantı Kurma içinde. Ankara: Nobel; 2021. p.3-23.

 • Üzbe Atalay N. 9-11 Yaş Arasındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma. In:Tansu Mutlu Çaykuş & Diğdem Müge Siyez editors. Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma: Kuram, Gelişim ve Farklılıklar Arasında Bağlantı Kurma. Ankara: Nobel; 2021. p.295-319.

 • Üzbe Atalay N. Cesaret. In:Şerife Işık editors. Karakter Güçleri ve Erdemler. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2020. p.76-109.

 • Üzbe Atalay N. Farklı İhtiyaçları Olan Öğrenciler. In:ŞERİFE IŞIK editors. Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. ANKARA: PEGEM Akademi; 2020. p.336-367.

 • Işik Ş, Ergüner Tekinalp B, Üzbe Atalay N, Kaynak Ü. PSİKOLOJİK DANIŞMADA GÜNCEL KURAMLAR. Ankara: PEGEM Akademi; 2019

 • Üzbe Atalay N. Pozitif Duygular. In:Şerife Işık editors. Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2018. p.404-435.

 • Üzbe Atalay N. Cesaret. In:Şerife Işık editors. Okulda Pozitif Psikoloji Uygulamaları. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2018. p.98-131.

 • Üzbe Atalay N. Fiziksel Gelişim. In:Şerife Işık editors. Eğitim Psikolojisi. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2018. p.48-79.

 • Üzbe Atalay N. Değerlendirme ve Tanısal Formülleştirme.. In:Şerife Işık & Bengü Ergüner Tekinalp editors. Vaka Kavramsallaştırma: Kolay ve güvenli bir şekilde kavramsallaştırmada uzmanlaşma. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.29-41.

 • Üzbe Atalay N. Vaka Kavramsallaştırma: Bir Gözden Geçirme.. In:Şerife Işık & Bengü Ergüner Tekinalp editors. Vaka Kavramsallaştırma: Kolay ve güvenli bir şekilde kavramsallaştırmada uzmanlaşma. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.3-28.

 • Işik Ş, Terzi İlhan S, Kaynak Ü, Üzbe Atalay N, Şahin A, Erol B, Tekcan B, Kurt Demirbaş N. ŞERİFE IŞIK editors. Ortaokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2016

 • Işik Ş, Terzi İlhan S, Kaynak Ü, Üzbe Atalay N, Şahin A, Erol B, Tekcan B, Kurt Demirbaş N. ŞERİFE IŞIK editors. İlkokulda Grup Rehberliği Etkinlikleri. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2016

 • Işik Ş, Terzi İlhan S, Kaynak Ü, Üzbe Atalay N, Şahin A, Erol B, Tekcan B, Kurt Demirbaş N. ŞERİFE IŞIK editors. Okul Öncesinde Grup Rehberliği Etkinlikleri. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2016

 • Işik Ş, Terzi İlhan S, Kaynak Ü, Üzbe Atalay N, Şahin A, Erol B, Tekcan B, Kurt Demirbaş N. ŞERİFE IŞIK editors. Lisede Grup Rehberliği Etkinlikleri. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2016

Makaleler


 • Kahraman N, Sözer Boz E, Akbaş D, Çorbacı EC, Işık Ş, Üzbe Atalay N, Aydın FN, Çakan M, Sağıroğlu Ş. Alternative confirmatory factor analytic models for examining preservice teachers' non-cognitive skills.. Bartın University Journal of Faculty of Education, 2023; 12(3):460-470.

 • Özhan MB, Üzbe Atalay N. Mediating role of hope in the relationship between university students? positivity and psychological well-being. . Educational Academic Research, 2022; 3(46):1-10.

 • Işik Ş, Üzbe Atalay N. Developing The Adolescent Happiness Scale:. Pegem Education and Instruction, 2019; 9(3):673-696. ( ERIC )

 • Işık Ş, Kılıç S, Üzbe Atalay N, Terzi İlhan S, Kaynak Ü. Investigation of character strengths in 100 Fundamental Literary works recommended. Hacettepe University Journal of Education., 2019; 34(3):839-859. ( ESCI )

 • Işık Ş, Özünlü MB, Üzbe Atalay N. Kendini Toparlama Gücü ÖlçegiKısa Formu (KTGÖ-KF): Geçerlik ve Güvenirlik Çalısmaları. Journal of Turkish Studies, 2019; 14(1):103-119. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Üzbe Atalay N, Kurt Ulucan T. Kendini Toparlama Gücü Gelişim Süreci: Ebeveynleri Boşanmış Ergenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma.. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2018; 16(2):176-196. ( EBSCO )

 • Işik Ş, Üzbe N. Personality Traits and Positive Negative Affects An. Educational Sciences: Theory & Practice, 2015; 3(15):587595-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Üzbe N, Bacanlı H. Başarı Hedef Yönelimi Benlik Saygısı Ve Akademik. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015; 13(5):33-50. ( ULAKBİM )

Bildiriler


 • Bingöl Ç, Üzbe Atalay N. Romantik İlişkilerde Öznel İyi Oluşu Etkileyen Faktörler: Ruh Sağlığı Uzmanlarının Görüşleri.. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Araştırmaları Sempozyumu (UEBAS-2023): Dokuz Eylül Üniversitesi, İZMİR; 24/03/2023 - 25/03/2023

 • Altintaş Ö, Üzbe Atalay N, Çok F. Adleryan Cesaret Ölçeği?nin Ergenler Üzerinde Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi.. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: İSTANBUL; 13/06/2022 - 15/06/2022

 • Altintaş Ö, Üzbe Atalay N. Ergenlerde Yılmazlık ile İlgili Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi ?2015-2021?: Sistematik Derleme Çalışması.. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: İSTANBUL; 13/06/2022 - 15/06/2022

 • Altintaş Ö, Üzbe Atalay N. Sınav Kaygısı İle Başa Çıkmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Psikolojik Danışma Süreci: Bir Olgu Sunumu. Çocuk ve Ergen Travma Kongresi: İZMİR; 24/03/2022 - 26/03/2022

 • Üzbe Atalay N. Karakter ve Değer Eğitimi Bağlamında Şükran Günlüğü Tutmanın Üniversite Öğrencilerinde Yarattığı Farkındalıklar.. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler Kongresi: Erzurum; 04/11/2021 - 05/11/2021

 • Işik Ş, Üzbe Atalay N. Türkiye?de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Pozitif Psikoloji Kapsamında Yapılmıs Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi.. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: SAMSUN; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Işik Ş, Kiliç S, Üzbe Atalay N, Terzi İlhan S, Kaynak Ü. Ortaokul Öğrencileri İçin Önerilen 100 Temel Eserde Karakter Güçlerinin İncelenmesi.. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 18/04/2018 - 22/04/2018

 • Yavuz Tabak B, Üzbe Atalay N. Causes, Preventention and Resolution of Student Discipline Problems: School Administrators and School Counselors Opinions. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 18/04/2018 - 22/04/2018

 • Üzbe Atalay N, Yavuz Tabak B. Öğretmenlerin İyimserlik ve Mutluluk Düzeylerinin Is Doyumlarını Yordamadaki Rolünün İncelenmesi.. . 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresini-2nd Eurasian Congress of Positive Psychology: istanbul; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Işık Ş, Üzbe Atalay N. Çocuklarda Mutluluğun İncelenmesine Yönelik Nitel Bir Arastırma.. . 2. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresini-2nd Eurasian Congress of Positive Psychology: istanbul; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Üzbe Atalay N, Işik Ş. Akademisyenlerin Kişilik Özellikleri ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin Bireysel Gelişim İnisiyatiflerini Yordamadaki Rolü.. INTE- International Conference on New Horizons in Education: Vienna, Austria; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Üzbe Atalay N, Kurt Ulucan T. Kendini Toparlama Gücü Gelişim Süreci Ebeveynleri Boşanmış Ergenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma.. 1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi- 1st Eurasian Congress of Positive Psychology: iSTANBUL; 28/04/2016 - 30/04/2016

 • Üzbe N, Terzi Ş. Psikolojik Danışmanların Yasam Amaçları ve Mutluluk Düzeyleri.. International Conference on New Horizons in Education, INTE-2014: Paris, France.; 25/06/2014 - 27/06/2014

 • Terzi Ş, Üzbe N. The relationship between meaning in life positive negative emotion and personality traits.. International Conference on New Horizons in Education: Rome, İtaly; 25/06/2013 - 27/06/2013

 • Bacanli H, Üzbe N. Guide Teacher Perceptions of Gazi University Students.. International Counseling and Education Conference (ICEC-2012): İSTANBUL; 03/05/2012 - 05/05/2012