Araş.Gör. YASEMİN ERDEM

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2231
E-Posta : yaseminasuluk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2024), Hacettepe Üniversitesi, Sinif Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2020), Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim
 • Lisans (2017), Başkent Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği (Tam Burslu)

Çalışma Alanları


 • TEMEL EĞİTİM

 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Makaleler


 • Erdem Y, Gök B. The effects of mental games on third graders reading comprehension skills in Turkish. South African Journal of Education, 2022; 41(1):1-10. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Erdem Y, Kingir S. Öğretmenlerin Öğretime Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 2022; 12(1):165-175.

Bildiriler


 • Kozaner Yenigül Ç, Erdem Y, Ölçer S. İlkokulda Sosyal Beceri Öğretimine Yönelik Bir Eylem Araştırması. Xth International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Erdem Y, Gök B. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Zekâ Oyunlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi/ Investigation of Primary Education 3rd Grade Students' Views on Mind Games in Turkish Course. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021): Harran Üniversitesi; 12/11/2021 - 14/11/2021

 • Temiz N, Erdem Y, Cesur B. The Hidden Curriculum: In the Case of 1st, 2nd, 3rd Grade Social Studies Course Taught During Covid-19 Pandemic. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021): Ege University; 04/11/2021 - 06/11/2021

 • Aşuluk Y, Gök B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Bilimsel Akıl Yürütme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2019): Antalya; 16/10/2019 - 20/10/2019