Araş.Gör. HATİCE KÜBRA ÖZDOĞAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1577
E-Posta : hkozdogan[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2022), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2018), Ankara Üniversitesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danişmanlik

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Makaleler


 • Çok F, Özdoğan HK, Berber K, Yeler Z. Yetişkinliğe Geçiş Sürecinde Gelişimsel Bir Kriz: Çeyrek Yaşam Krizi. Humanistic Perspective, 2023; 5(2):898-920. ( Index Copernicus; Crossref )

 • Özdoğan HK, Karacan Özdemir N. 21. Yüzyılda Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Yapay Zeka Uygulamaları. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023; (57):2127-2152. ( ULAKBİM )

 • Çok F, Güçlü CH, Özdoğan HK, Topuz S. Helikopter Anababalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2022; 55(2):339-359.

 • Güçlü CH, Özdoğan HK, Çok F. Emerging Adults' Perceived Life Skills, Self -Regulation, Emotion Regulation, Helicopter Parenting and Autonomy Supportive Behaviours. Cyprus Turkish Journal of Psychiatry & Psychology, 2022; 4(3):253-261. ( Scopus )

 • Yeler Z, Berber K, Özdoğan HK, Çok F. Quarter Life Crisis Among Emerging Adults in Turkey and Its Relationship with Intolerance of Uncertainty. Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 2021; 11(61):245-262. ( SCOPUS )

Bildiriler


 • Arnett JJ, Atak H, Çok F, Özdoğan HK, Berber K, Yeler Z. A Review and Evaluation of the Psychometric Properties of the Turkish Version of Inventory of the Dimensions of Emerging Adulthood. II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: Kapadokya Üniversitesi; 06/09/2023 - 09/09/2023

 • Özdoğan HK, Atik G. Beliren Yetişkinlerin Romantik İlişki Doyumunun Yordanmasında Romantik Yetkinlik, Çeyrek Yaşam Krizi, Cinsiyet, Yaş ve Romantik İlişki Süresinin Rolü. II. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: Kapadokya Üniversitesi; 06/09/2023 - 09/09/2023

 • Kızıl Aslan Z, Özdoğan HK. Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programlarının Artırılmasına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. 10. International Eurasian Educational Research Congress: Ted University; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Özdoğan HK, Toker S, Topuz S. Toplumsal Travmaların Sosyal Medyada Paylaşılması: Kadına Yönelik Şiddet Konusundaki Tweetler Üzerinden Bir İnceleme. Uluslararası Çocuk ve Ergen Travma Kongresi: Çeşme, İzmir; 24/03/2022 - 26/03/2022

 • Berber K, Yeler Z, Özdoğan HK, Çok F. Validity and Reliability Study Of Turkish Version Of Crisis Screening Questionnaire -9. 10th SSEA Conference: Wellbeing During Emerging Adulthood: Challenges & Opportunities: ; 04/11/2021 - 06/11/2021

 • Yeler Z, Berber K, Özdoğan HK, Çok F. 20-35 Yaş Aralığındaki Bireylerin Yaşadığı Zorluklar ve Çeyrek Yaşam Krizi. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Güçlü CH, Özdoğan HK, Çok F. Lisans Öğrencilerinin Yaşam Becerileri Algılarının Öz Düzenleme, Duygu Düzenleme ve Helikopter Ana-babalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Açısından İncelenmesi. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ; 29/04/2021 - 01/05/2021