Öğr.Gör. ŞÜHEDA GÜRAY

Lojistik ProgramıTel : 0312 246 6621
E-Posta : sguray[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sguray/

 • Yüksek Lisans (2002), Gazi Üniversitesi, İşletme
 • Lisans (1983), Gazi Üniversitesi, İstatistik

Çalışma Alanları


 • İSTATİSTİK

 • İŞLETME

Makaleler


 • Güray Ş. An Evaluation of Mathematics of High Scool Students with Mathematics Anxiety. IJESM, 2018; 1(1):40-45.

 • Kılıçoğlu M, Güray Ş, Kılıçoğlu Ş. Bedensel zararların tazmininde metrrik hesaplara ilişkin karşılaştırmalı incelemeler. LEGAL Hukuk Dergisi, 2017; :-.

 • Güray Ş. Yüksek Lisanas Eğitiminde Hizmet Kalitesi Bağlamında Görme Engelli Bir Öğrencinin Öğrenme Yaşantılarının İncelenmesi. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014; 1(2):66-73. ( MLA )

Bildiriler


 • Güray Ş. The Measurement of Success Distribution with Gini Coefficient. IECMSA-2019: Bakü/Azerbaycan; 27/08/2019 - 30/08/2019

 • Güray Ş. ANALYSIS OF THE MATH ANXIETY LEVELS IN STUDENTS OF PRIVATE SCIENCE LYCE. IECMSA-2018: KİEV,UKRAINE; 28/08/2018 - 31/08/2018

 • Güray Ş. THE EVALUATION AND CORRELATION OF THE STUDENTS' ANXIETY AND THEIR. IECMSA-2018: KİEV,UKRAINE; 28/08/2018 - 31/08/2018

 • Güray Ş. EĞITIM FAKÜLTESI ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL ISTATISTIK KAVRAM BİLGİLERİ İLİŞKİLENDİRMELERİ. ITEC: Boston; 16/08/2017 - 18/08/2017

 • Güray Ş. EĞITIM FAKÜLTESI YABANCI DILLER EĞITIMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞITIM İSTATISTIĞI DERSI BAŞARILARININ İSTATISTIKI ANALIZI. Uluslararası Eğitimde Yeni Ufuklar Kongresi (INTE) 2016?: VİYANA; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Güray Ş. Statistical Evaluation of Relationship between Analytic Geometry Course Achievement. 14. International geometry symposium: Denizli; 25/05/2016 - 28/05/2016

 • Güray Ş. Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi ve Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Üniversiteye Yerleşme Puanları ile İstatistik Ders Başarılarının Değerlendirilmesi. ITEC_2016Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Eğitimi Kongres: DUBAI; 04/02/2016 - 06/02/2016

 • Güray Ş, Kılıçoğlu Ş, Koçtur M. İlöğretim Ve Orta Öğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramlarını İlişkilendirmeleri. IECMSA2015: ATİNA; 31/08/2015 - 03/09/2015

 • Kılıçoğlu Ş, Güray Ş, Kaplan Koştur M. İlKöğretim Ve Orta Öğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavram bilgilerinin İncelenmesi. IECMSA2015: ATİNA; 31/08/2015 - 03/09/2015