Dr. Öğr. Üyesi HİCRAN ÇETİN GÜNDÜZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1612
E-Posta : hcgunduz[at]baskent.edu.tr
 • Yüksek Lisans (2004), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2000), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Çetin Gündüz H. Toplumsal Cinsiyet ve Eğitime Yansımaları. In:Özlem Haskan Avcı editors. Toplumsal Cinsiyet: Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Güncel Konular. Ankara: Nobel Yayınevi; 2020. p.229-277.

 • Çetin Gündüz H. Edimsel Koşullanma. In:Bülent Gündüz Burhan Çapri editors. Eğitim Psikolojisi. : ; 2017

 • Çetin Gündüz H. 21. yüzyılda Pozitif Psikolojinin Parçası Olarak Umut ve Türkiye'deki yeri. In:Aylin Demirli Yıldız editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut. : ; 2016

Makaleler


 • Nalbantoğlu Yıldız F, Çetin Gündüz H. Measurement Invariance Testing of Career Anxiety Scale by Gender and Grade Level. Sakarya Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 2022; 12(1):95-107. ( index copernicus )

 • Çetin Gündüz H, Kizil Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akıllı telefonlara yönelik algıları: metafor analizi ile bir değerlendirme.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2021; 8(1):102-116. ( ULAKBİM )

 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akıllı telefonlara yönelik algıları: metafor analizi ile bir değerlendirme.. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2021; 8(1):102-116.

 • Nalbantoğlu Yılmaz F, Çetin Gündüz H. Career indecision and career anxiety in high school students: An investigation through structural equation modelling. Eurasian Journal of Educational Research, 2018; 78:23-42. ( Journals Indexed in Eric )

 • Nalbantoğlu Yılmaz F, Çetin Gündüz H. Lise öğrencilerinin kariyer kaygılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018; 18(3):1585-1602. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Çetin H, Çok F. Problematic internet usage: Personality traits, gender, age and effect of dispositional hope level.. EJER, 2017; :-. ( ? )

 • Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S, Tarhan S. Problematic Internet Usage: Personality Traits, Gender, Age and Effect of Dispositional Hope Level. Eurasian Journal of Educational Research, 2017; 70:-. ( ERIC )

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. İlkokul Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Yönelik Tutumlarında Toplumsal Cinsiyetin Etkisi. İlköğretim Online, 2017; 16(3):-. ( Index Copernicus )

 • Tarhan S, Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S. Çelişik duygulu cinsiyetçilik, toplumsal cinsiyet ve evlilikte kadına yönelik şiddete ilişkin tutumlar,. Journal of Human Sciences, 2017; 14(2):-. ( index copernicus )

 • Ekşioğlu S, Tarhan S, Çetin Gündüz H. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri İle Özyetkinlik. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017; 25(5):1925-1940. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Çetin Gündüz H, Nalbantoğlu Yilmaz F. Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(3):-. ( EBSCO )

 • Gülşen C, Çetin Gündüz H. Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmenlik Uygulamasına Yönelik Görüşleri,. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2016; 2(3):1079-1092. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Kiliç Z. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015; 4(1):21-33. ( ? )

 • Çetin Gündüz H, Çok F. Parental monitoring in adolescence: an investigation according to adolescents?, mothers? and fathers? reports. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015; 16(6):433-440. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetin H. Ergenler için şiddete yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 2011; 10(1):68-79. ( TR Dizin )

Bildiriler


 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akıllı telefonlara yönelik algıları: metafor analizi ile bir değerlendirme. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Kılıç Z. rgenlik döneminde çocuğu olan anababalarin ergenlere ve ergen anababasi olmaya yönelik algilari: metafor analizi ile bir değerlendirme. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. Flört Şiddetine Yönelik Tutumun Temel Empati Düzeyi ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. 21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 24/10/2019 - 27/10/2019

 • Çalık Var E, Çetin Gündüz H. Adolescents? Problem Behavıour: The Role Of Fathers? and Mothers? Knowledge and Warmth. 19th European Conference on Developmental Psychology: ; 29/08/2019 - 01/09/2019

 • Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Güçlü CH. Experience of the Course of Vocational Guidance and Counseling Practices: Career Focused Empowering of The Vocational and Technical Anatolian High School. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Arzu Oral E, Çetin Gündüz H. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışmanı Ve Psikolojik Danışman Algılarına İlişkin Bir Değerlendirme. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Tarhan S, Çetin Gündüz H. Okul Psikolojik Danışmanlarının Bakış Açısından Okuldaki Görevlerine İlişkin Bir Değerlendirme. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çok F, Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H. Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve Ilerlemek, İlk Adım: Başkent Üniversitesi Kız Çocuklarinin Güçlendirilmesi Projesi,. 2. Uluslararasi Kadin Kongresi,: ; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. Eğitim Fakültesinde okuyan ve pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik özyetkinlik ve tutumları. 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: ; 18/09/2017 - 24/09/2017

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S. Benim Madam Curiem: İlkokul öğrencilerinde meslek seçimlerine yönelik tutumlar ve toplumsal cinsiyet. 1st International Womens' Congress: ; 14/11/2016 - 16/11/2016

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Eksioğlu S. Problematic Internet Use and Hope among University Student. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: ; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Tarhan S, Çetin Gündüz H, Ekşioğlu S. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Çelişik Duygulu Cinsiyetçiliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER): ; 31/05/2016 - 03/06/2016

 • Ekşioğlu S, Tarhan S, Çetin Gündüz H. Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri, Özyetkinlik Beklentileri ve Kişilik Özellikleri Açısından Değerlendirilmesi. 5. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi: ; 13/04/2016 - 15/04/2016

 • Çetin Gündüz H, Tarhan S, Keskin E. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek Seçimlerine Yönelik Tutum. 7. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi,: ; 28/05/2015 - 31/05/2015

 • Kiliç Z, Çetin Gündüz H, Tarhan S. Toplumsal Cinsiyete Dayalı Meslek seçimlerine Yönelik Tutum Ölçeği. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı: ; 11/04/2015

 • Çakmak K, Akgün Ö, Kiliç Ş, Tarhan S, Çetin H, Kiliç Z, Büyüköztürk Ş. Mesleki Rehberlikte Yeni Bir Pencere: Ulusal Mesleki Bilgi Sistemi Pilot Uygulama Çalışması. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı: ; 16/09/2010 - 18/09/2010