Doç. Dr. HALİL ÖZCAN

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1123
E-Posta : hozcan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2009), Gazi Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 • Yüksek Lisans (2003), Ankara Üniversitesi, Atatürk İnkilaplari Ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Çalışma Alanları


 • ATATÜRK İNKILAPLARI VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ

Ödüller


 • Özcan H. ARNAVUTLUK DEVLETİ (NAİM FRASHERİ) NİŞANI. ARNAVUTLUK CUMHURBAŞKANI", İSTANBUL", 04/06/2022.

 • Özcan H. 2019 YIL SEDAT SİMAVİ SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ. TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ", İSTANBUL", 11/12/2019.

 • Özcan H. "ATATÜRK VE ÇAĞDAŞLIK" KONULU MAKALE YARIŞMASI. GENELKURMAY BAŞKANI", ANKARA", 10/11/1998.

Kitaplar


 • Özcan H. Prof. Dr. Sina Akşin İle Nutuk Üzerine Söyleşi. In:Hakan Yaşar editors. Prof. Dr. Bige Sükan'a Armağan. Konya: Kömen; 2022. p.135-160.

 • Özcan H. Sakarya Zaferinin Sonucuna Bir İlave: Arnavutluk'un Yunan İşgalinden Kurtulması. In:Ferit Salim Sanlı editors. 100. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi; 2022. p.185-201.

 • Özcan H. Eski Türk Kültüründe Kadın. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Türkiye'de Kadın: Tarihi ve Talihi. İstanbul: Libra; 2021. p.91-136.

 • Özcan H. Atatürk'ün Özel Şifre Hattı PR Gizli Telgraf Merkezi. Ankara: Siyasal; 2019

 • Özcan H. Büyük Millet Meclisi'nin (BMM) Açılışı ve Yeni Dönem. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrimi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.47-51.

 • Özcan H. İstiklâl Harbi (Bağımsızlık Savaşı). In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.52-61.

 • Özcan H. Atatürkçülük ve Bütünleyici İlkeler. In:Evrim Şencan Gürtunca editors. Atatürk ve Türk Devrim Tarihi. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı; 2019. p.108-110.

 • Özcan H. Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938). Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi; 2011

Makaleler


 • Özcan H. İTALYA'NIN ARNAVUTLUK'U İŞGALİNİN TÜRK BASININA VE DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI. DTCF DERGİSİ, 2023; 63(1):104-152. ( ERIH PLUS )

 • Özcan H. OSMANLI DEVLETİ YENİLEŞME ÇABALARININ ATATÜRK'ÜN EĞİTİMİNE VE TÜRK DÜNYASI CEDİT HAREKETİNE KATKISI. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 2022; :-. ( MLA )

 • Özcan H. TATÜRK DÖNEMİNDE KÖYLÜYÜ SAĞLIK KONUSUNDA BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI VE DR. REŞİT GALİP'İN BU KONUDAKİ FAALİYETLERİ. DTCF DERGİSİ, 2021; 61(1):118-146. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Özcan H. Prof.Dr. Zeynep Korkmaz İle Nutuk Üzerine Söyleşi. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2021; 18(1):79-114. ( MLA )

 • Özcan H. Sürgündeki Arnavutların Sesi: Vardar Gazetesi. Kepikeç, 2020; (50):445-468. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Özcan H. MİLİ MÜCADELE'DE İSTANBUL MERKEZ TELGRAFHANESİNİN İŞGALİ (16 MART 1920) VE ANKARA'NIN TEPKİSİ. MODERN TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2018; 15(3):331-353. ( MLA International Bibliography )

 • Özcan H. Ankara Elçisi Rauf Fico'nun Günlükleri Işığında Krallık İlanı Öncesi Türkiye-Arnavutluk İlişkilerine Atatürk'ün Yaklaşımı. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 2018; 7(2):341-366. ( EBSCO )

 • Özcan H. İstanbul Öğretmenlerinin Bursa Seyahati ve Mustafa Kemal Paşa'nın Başöğretmenliğe Geçiş Konuşması. DTCF, 2018; 58(2):1585-1608. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Özcan H. Atatürk Hayranı Arnavut Gençlik Lideri İsmet Toto?nun Türk İnkılabı Üzerine Fikirleri ve İsyanı. Modern Türklük Araştırma Dergisi, 2017; 2(14):107-126. ( MLA )

 • Özcan H. BMM Hükûmeti ile Arnavutluk Hükûmeti Arasında İmzalanan Gizli Anlaşmanın Sebep ve Sonuçları. İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2017; :-. ( EBSCO )

 • Özcan H. Lozan Konferansı Tutanakları Ve Arnavutluk?un Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Mübadelede Yunanistan?daki Müslüman Arnavutların Durumu. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET TARİHİ ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 2017; 13(25):50-79. ( EBSCO )

 • Özcan H. Çanakkale Savaşı?nın Goralı Şehitleri ve Goralıların Çanakkale Destanı. Modern Türklük Araştırma Dergisi, 2016; 4(13):255-280. ( MLA )

 • Özcan H. ?Sabah Gazetesinde I.Balkan Savaşı?na Giden Süreçte Arnavutluk Sorunu. Tarih Kurumu, 2014; :985-1006.

 • Özcan H. TBMM HÜKÜMETİNİN DESTEKLEDİĞİ ARNAVUTLUK BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN TÜRK BASININA YANSIMASI. ONDÖRDÜNCÜ ASKERİ TARİH KONGRESİ BİLDİRİLERİ, 2014; II:643-677. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Özcan H. Emekli Erkânıharp Miralay Selahattin Beyin II. Meşrutiyet?in İlânına Katkısı. Atatürk Yolu Dergisi, 2010; (45):83-102. ( Akademik Türk Dergileri İndeksi )

 • Özcan H. Jeopolitik Açıdan Emperyalist Ülkelerin Kürt Politikaları. KÖK Araştırmalar, 2008; VII(1):3-37. ( ? )

 • Yel S, Özcan H. Mustafa Kemal?in Selahattin Saip Bey?i Arnavutluk?ta Görevlendirmesinin Sebep ve Sonuçları (1920-1923). Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,, 2008; Cilt:XXIV(70):57-74. ( Education Index (EI) )

Bildiriler


 • Özcan H. Sakarya Zaferinin Sonucuna Bir İlave: Arnavutluk'un Yunan İşgalinden Kurtulması. 100. Yılında Sakarya Meydan Muharebesi: Polatlı Ankara; 09/09/2021 - 10/09/2021

 • Özcan H. Sakarya Zaferinin Sonucuna Bir İlave:. 100. YILINDA SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ SEMPOZYUMU: ; 09/09/2021 - 10/09/2021

 • Özcan H. Atatürk Dönemi Halkı Eğitime Çalışmaları. I. Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırma Kongresi: ; 04/10/2019 - 06/10/2019

 • Özcan H. Atatürk ve Türkiye'nin Güvenlilk Çemberi. Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu-2017: ; 23/10/2017 - 26/10/2017

 • Özcan H. İlk Köylü Kadın Milletvekili Kazanlı Satı Kadın. ISVET 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Özcan H. Başkentin Doğuşu. ISVET 2.Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu: ; 12/10/2017 - 14/10/2017

 • Özcan H. Arnavutluk'un Bağımsızlık Süreci. VI Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: ; 20/09/2017 - 22/09/2018

 • Özcan H. Çanakkale Savaşı?nın Goralı Şehitleri. 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi: ; 21/05/2015

 • Özcan H. İsmet Toto?nun ?Gazi Kemal Atatürk? Adlı Eseri Temelinde 1930?lu Yıllarda Arnavutluk?ta Atatürk Algısı. Çağdaş Türklük Araştırma Sempozyumu,: Ankara Üniversitesi DTCF Ankara; 19/11/2013

 • Özcan H. Arnavutluk Atina Büyükelçiliği Raporları Temelinde Türk-Yunan Mübadelesinde Mübadil Arnavutlar. 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu: Ankara; 13/11/2013 - 15/11/2013

 • Özcan H. BMM?ne Karşı Oluşan Tepkiler. Türkiye Barolar Birliği: Ankara; 25/04/2013

 • Özcan H. Jeopolitik ve Petropolitik Hedefler Kıskacında Terör. Köksav: Ankara; 15/12/2012

 • Özcan H. Kuvayı Milliye?den Düzenli Orduya Geçiş. Türkiye Barolar Birliği-Eskişehir Barosu: Eskişehir; 01/09/2012

 • Özcan H. TBMM Hükümeti ve Arnavutluk Arasında İmzalanan Gİzli Anlaşms ve Bu Anlaşmanın Sebep ve Sonuçları. VII. Uluslarasaı Atatürk Kongresi -Makedonya: ; 17/10/2011 - 21/10/2011

 • Özcan H. Atatürk?ün Balkan Politikası ve Makedonya. I. Türk-Makedon Dostluk Haftası Düzenleyenler: TBMM, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk-Makedon Dostluk Derneği.: TDK Salonu Ankara; 12/04/2010