Dr. Öğr. Üyesi CANSU HAZAL GÜÇLÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1616
E-Posta : chozdemir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2022), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2017), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2012), Gazi Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Makaleler


 • Çok F, Güçlü CH, Özdoğan HK, Topuz S. Helikopter Anababalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2022; :-. ( DOAJ )

 • Güçlü CH, Çok F. Helikopter Anababalık ve Gençler Üzerindeki Gelişimsel Etkileri. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2021; :-. ( DRJI )

 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim fakültesi öğrencilerinin akıllı telefonlara yönelik algıları: metafor analizi ile bir değerlendirme. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; 8(1):102-116.

 • Güçlü CH, Kapçı EG. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU AYARLAMA BECERİLERİ, ÖFKE KONTROL BİÇİMLERİ VE TRAVMATİK YAŞANTILARIN KENDİNE ZARAR VERME DAVRANIŞLARINI YORDAYICI ROLÜ. journal of cognitive-behavioral psychotheraphy and reaearch, 2019; 9(1):28-36. ( PsycInfo )

Bildiriler


 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKILLI TELEFONLARA YÖNELİK. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ÇEVRİMİÇİ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Güçlü CH, Özdoğan HK, Çok F. Lisans Öğrencilerinin Yaşam Becerileri Algılarının Öz Düzenleme, Duygu Düzenleme, Helikopter Ana-Babalık ve Özerklik Destekleyici Davranışlar Açısından İncelenmesi. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: ÇEVRİMİÇİ; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Güçlü CH, Çok F, Türk HN. Study Engagement among university students. 19th European Conference on Developmental Psychology: yunanistan/atina; 29/08/2019 - 01/09/2019

 • Güçlü CH, Çok F. Geleceğin öğretmenlerinin kapsayıcı eğitim anlayışı çerçevesinde homofobi düzeylerinin incelenmesi. 23. Ergen Günleri: Ankara Üniversitesi Tıp FAKÜLTESİ 50. yıl anfisi; 25/11/2018 - 27/11/2018

 • Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Güçlü CH. Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Dersi Deneyimi: Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisede Öğrenim Gören Kız Çocuklarının Kariyer Odaklı Güçlendirilmesi. 20. uluslararası psikolojik danışma ve rehberlik kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Güçlü CH, Kapçı EG. Üniversite öğrencilerinde kendine zarar verme davranışında duygu ayarlama becerisi, öfke kontrol biçimleri ve travma yaşantılarının etkisinin yordayıcı rolü. 20. uluslararası psikolojik danışma ve rehberlik kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çok F, Atik ZE, Güçlü CH. İLK ADIM: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KIZ ÇOCUKLARINI GÜÇLENDİRME PROJESİ. 2. ULUSLARARASI KADIN KONGRESİ, Güçlendirilmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek: ; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Şener T, Yalçın H, Ateşoğlu N, Özdemir CH. TheEffect Of Humour in Gezi Park Protests: Unbalanced Intelligence vs Unbalanced Force. 14?th Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence: Çeşme, Türkiye; 03/09/2014 - 06/09/2014