Dr. Öğr. Üyesi SAADET ZORALOĞLU

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2232
E-Posta : szoraloglu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2022), Hacettepe Üniversitesi, Sinif Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2016), Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim
 • Lisans (2011), Hacettepe Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Kitaplar


 • Zoraloğlu S. Tek Beden Herkese Uymaz. In:Mehmet Akif Sözer editors. Farklılaştırılmış öğretim stratejileri. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.1-14.

 • Zoraloğlu S. Öğrenciyi Tanıma. In:Mehmet Akif Sözer editors. Farklılaştırılmış öğretim stratejileri. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.31-62.

 • Zoraloğlu S. Öğrenme İçin İklim Oluşturma. In:Mehmet Akif Sözer editors. Farklılaştırılmış öğretim stratejileri. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.15-30.

Makaleler


 • Şahin AE, Zoraloğlu S, Kardaş-İşler N. 4+4+4 Düzenlemesiyle Okula Erken Yaşta Başlayan Çocuklar: ?Bir Yaş Daha Büyük Olsaydım Çok Daha İyi Olurdu!?. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2023; 25(2):209-224. ( H.W.Wilson )

 • Zoraloğlu S, Şahin AE. Teacher competencies for differentiated instruction approach. Cukurova University Faculty of Education Journal, 2022; 51(2):1377-1416. ( ESCI )

 • Zoraloğlu S, Şahin AE. Bir sınıf öğretmeninin farklılaştırılmış öğretim yaklaşımıyla ilişkilendirilebilir uygulamaları. Yaşadıkça Eğitim, 2022; 36(3):834-854. ( EBSCO )

 • Şahin AE, Kardaş-İşler N, Zoraloğlu S. 4+4+4 düzenlemesiyle farklı yaşlarda ilkokula başlayan öğrencilerin akademik performanslarının LGS verileri temelinde analizi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2022; 55(2):387-420. ( H.W.Wilson )

 • Zoraloğlu S, Aktürkoğlu B. Bir ilkokuma yazma kitabının nitelikli okuma-yazma, öğretim programı ve gelişimsel özellikler açısından incelenmesi. International Journal of Languages' Education and Teaching (IJLET), 2017; 5(1):532-561.

 • Zoraloğlu S, Dedeoğlu H. İlkokuma yazma öğretimi için bir model önerisi. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2016; 10(20):24-36.

Bildiriler


 • Zoraloğlu S, Şahin AE. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde öğretimin farklılaştırma becerilerinin geliştirilmesi. International Educational Congress: Ankara; 20/09/2023 - 23/09/2023

 • Zoraloğlu S. İlkokul Sosyal Bilgiler Dersinde Öğretimi Farklılaştırmaya Yönelik Uygulamalar. 20. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: Antalya/Türkiye; 14/11/2022 - 17/11/2022

 • Zoraloğlu S, Celepoğlu A. Bazı İslami Çocuk Edebiyatı Eserlerinin Değerlendirilmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu: Bartın/ TÜRKİYE; 21/05/2015 - 23/05/2015

 • Zoraloğlu S, Celepoğlu A. Bazı çocuk romanlarında çocuk imgesi. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu: Kütahya; 29/05/2014 - 31/05/2014