Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP KIZIL ASLAN

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1579
E-Posta : zkizil[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2012), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2009), Ankara Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Kızıl Aslan Z. Sistemik Aile Yapısı. In:Prof. Dr. Serap Nazlı editors. Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2020. p.25-46.

 • Kızıl Aslan Z. Aile İçi Şiddet. In:Prof. Dr. Serap Nazlı editors. Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlığı. Ankara: Anı Yayıncılık; 2020. p.301-324.

 • Kizil Z. Psikolojik Sağlamlık ve Umut. In:Yrd. Doç. Dr. Aylin DEMİRLİ YILDIZ editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel; 2016. p.201-224.

Makaleler


 • Kızıl Aslan Z. Türkiye'de Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programları ile İlgili Tezlerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 2023; 6(1):57-74.

 • Kızıl Aslan Z, Nazlı S. Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; 8(2):452-470.

 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim Fakültesi Öğrenilerinin Akıllı Telefonlar Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; 8(1):102-116.

 • Kızıl Z, Nazlı S. Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2018; 5(2):198-211. ( ULAKBİM )

 • Kizil Z, Yalçin İ. Grupla Psikolojik Danışmada Terapötik Bir Etmen: Bağlılık. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesİ Dergisi, 2015; 11(3):842-850. ( EBSCOhost )

Bildiriler


 • Evlüce MC, Kızıl Aslan Z. Üniversite Öğrencilerinin Ruminatif Düşünme Davranışlarının Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Bilişsel Esnekliğin Rolü. X International Eurasian Educational Research: Ankara; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Kızıl Aslan Z, Özdoğan HK. Evlilik Öncesi İlişki Geliştirme Programlarının Artırılmasına İlişkin Görüşlerin İncelenmesi. X International Eurasian Educational Research: Ankara; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Kızıl Aslan Z. BELİREN YETİŞKİNLERDE ROMANTİK İLİŞKİ İNANÇLARINA YÖNELİK BİR PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: Online Platform; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Çetin Gündüz H, Kızıl Aslan Z, Güçlü CH. Eğitim Fakültesi Öğrenilerinin Akıllı Telefonlar Yönelik Algıları: Metafor Analizi ile Bir Değerlendirme. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: Online Platform; 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Kızıl Z, Nazlı S. Üniversite Öğrencilerinde Evliliğe Yönelik İnançlar: Bir Müdahale Programının Etkililiği. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Kızıl Z, Nazlı S. Beliren Yetişkinler İçin Evlilik İlişkisi İnançları Ölçeğinin Geliştirilmesi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES/UEBK-2017): Antalya/Türkiye; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Kizil Z. Sosyal Bilişsel Kariyer Kuramı Temelli Hazırlanan Mesleki Grup Rehberliği Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Kariyer Kararı Yetkinlik Ve Mesleki Sonuç Beklenti Düzeylerine Etkisi. 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ: MERSİN; 07/10/2015 - 09/10/2015

 • Karaman NG, Kizil Z. DAILY HEALTH HABITS, STRESS AND COPING AMONG TURKISH UNIVERSITY STUDENTS. 14th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence: İZMİR; 03/09/2014 - 06/09/2014

 • Kizil Z, Nazli S. EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 1. Eurasian Educational Research Congress: İSTANBUL; 24/04/2014 - 26/04/2014