Doç. Dr. AYLİN DEMİRLİ YILDIZ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1612
E-Posta : adyildiz[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2002), Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Kitaplar


 • Yıldız A, Demirli Yıldız A. Yıldız, Ahmet. & Demirli Yıldız, Aylin. editors. Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri Üzerine Kısa Bir İnceleme. İstanbul: Kalkedon Yayınevi; 2021

 • Demirli Yıldız A. Aşkın Renklerinin Cinsiyet Rolleri ile İlişkisi.. In:Meryem Berrin Bulut editors. Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni: Ezeli Bir Gizem. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2021. p.55-70.

 • Demirli Yıldız A. Contextualizing Immigrant and Refugee Resilience. Advances in Immigrant Family Research. In:Güngör Derya, Strohmeier Dagmar editors. Contextualizing Immigrant and Refugee Resilience. Advances in Immigrant Family Research. ingiltere: Springer; 2020. p.143-162.

 • Demirli Yıldız A. Okul Öncesi ve İlk Öğretim Kademelerinde Kriz, Kriz Tepkileri ve Müdahale Örnekleri1. In:Zeynep Hamamcı, Fulya Türk editors. Okul öncesi ve İlk okulda Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Nobel Yayınevi; 2018. p.180-200.

 • Demirli Yıldız A, Sevil Gülen Ö, Erdur Baker Ö. Kriz, Kriz Tepkileri ve Kriz Danışmanlığı. In:Prof. Dr. Özgür Erdur Baker editors. Kriz Danışmanlığı. Ankara: Pegem AKADEMİ; 2016. p.3-28.

 • Demirli Yıldız A. Aylin Demirli Yıldız editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel; 2016

 • Demirli Yıldız A. Algılanan Anababa Tutumları, Bağlanma Boyutları, Yalnızlık ve Umudun Yapısal İlişkileri. In:Aylin Demirli Yıldız editors. Pozitif Psikoloji Bağlamında Umut: Hedefe Giden Yolda Sınırları Aşmak. Ankara: Nobel Yayınevi; 2016. p.93-101.

 • Owen D, Çayırdağ N, Yalım D, Demirli A. Modern Türkiye'de Batılı Psikolojik Danışma Modelleri. In:Fulya Kurter, Jacqueline S. Matis editors. Türkiye'de Uygulamacıların Gözüyle Psikolojik Danışmada Kültüre Duyarlı Olma. İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları; 2014. p.87-113.

 • Demirli A. Aile Terapisine Giriş: Sistematik Teori ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2011

 • Yıldız A, Demirli A. Ahmet Yıldız & Aylin Demirli editors. Öğrenme Kuramları ve Yetişkin Öğrenme Modelleri. Ankara: Dipnot Yayınevi; 2011

Makaleler


 • Demirli Yıldız A. Yeni Bir Yaşam Kurmak İçin Umudun Rolü. Springer Link, 2020; :-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demirli Yıldız A, Türk E. Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırlarının Metaforlar ile analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018; 26(4):1207-1216. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demirli Yıldız A, Gökçe Türk E. Okul Psikolojik Danışmanlarının Görev Sınırları ve Sorumluluklarının Metaforlar ile Analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2018; 26(4):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yıldız A. Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yalnızlığın Üniversite Uyum Düzeyi İle İlşkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2018; 33(7):82-94. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demirli Yıldız A. erken dönem uyum bozucu Şemalar ve Yalnızlığın Üniversite Uyum Düzeyi ile İlişkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 2018; 33:82-94. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yildız A, Çokamay G, Artar M. Kadın Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyumunun Bağlanma Boyutları , İlişkide Algıladıklarıİstismar ve Gelecek Zaman Yönetim iAçısından İncelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 6(1):365-384. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yıldız A, Çokamay G, Artar M. Türkiye'deki Üniversiyedeki Kız Öğrencilerinin Romantik İlişki Doyum Düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 6(1):365-384. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Gökçe Türk E, Demirli Yıldız A. Aşk Biçemleri , İlişki Doyumu ve Yalnızlık. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Gökçe Türk E, Demirli Yıldız A. Aşk Biçemleri , İlişki Doyumu ve Yalnızlık. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):-. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demirli Yıldız A, Çokamay G, Artar M. Romantic relationship satisfaction levels of female students in Turkey: Examnining through attachment dimensions, perceived abuse in relationship and future time orientation of relationship.. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 6(1):364-384.

 • Demirli Yıldız A. Türkiye'deki Kız Öğerncilerinin Romantik ilişki Doyum Düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 6(1):365-384. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Türk E, Demirli Yıldız A. Aşk Biçemleri, İlişki Doyumu ve Yalnızlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2017; 7(48):-. ( ULAKBİM, ASOS,EBSCO,ProQuest, SOBİAD, TÜBİTAK )

 • Demirli Yıldız A. Anadilde Eğitim Sorununun Görünmeyen Yüzü: Tarım İşçisi Çocuklar. Eğitim Bilim Toplum, 2016; (55):26-37.

 • Demirli Yıldız A, Sevil Gülen Ö, Erdur Baker Ö. Kriz , Kriz Tepkileri ve Kriz Danışmanlığı. Pegem Akademi Yayıncılık, 2016; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yıldız A. Tarım İşçisi Ailelerin Çocuklarının Okul Sürecinde Deneyimledikleri Sorunların Anadil Bağlamında Ele Alınması. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 2016; 14(55):102-116. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yıldız A. Anadilde Eğitim Sorununun Görünmeyen Yüzü. Eleştirel Pedegoji, 2015; (38):68-71. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli A, Turkmen M, Arık RS. Investigation of dispositional and state hope levels? relations with student subjective well-being. Social Indicators Research, 2015; 120:601-613. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirli Yıldız A. Mevsimlik Tarım İşçiliği Yapan Ailelerin 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz İnsanı Bilimler Dergisi, 2015; :-. ( Tübitak Ulakbim )

 • Demirli Yıldız A. Mevsimlik Tarım İşçiliği Yapan Ailelerin 0-6 Yaş Çocuklarının Gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Akdeniz Bilim İnsanı, 2015; 5(1):207-220. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli Yıldız A. Evaluation of the Development Characteristics of the 0 to 6 Year Old. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, 2015; 5(1):207-221.

 • Demirli Yıldız A. Mevsimlik Tarım İşçisi Ailelerin 0-6 Yaş Çocuklarının gelişim Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Mediterranean Journel of Humanities, 2015; :207-220. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Demirli A, Demir A. The role of gender, attachment dimensions, and family environment on loneliness among turkish university studentsAustralian Journal of Guidance and Counseling. Australian Journal of Guidance and Counseling,, 2014; 24(1):62-75. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demirli A. Algılanan anababa tutumları, bağlanma boyutları, yalnızlık ve umudun yapısal ilişkileri. TC. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi., 2014; 2012(Suppl2):100-115.

 • Türkmen M, Demirli A. The predictive value of gender, preceived parenting styles and loneliness in determining students? dispositional and state hope level.. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2011; 7(2):347-363.

 • Demirli A. Terörizm, Psikososyal etkileri ve müdahale modelleriPsikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011; 35(4):66-78.

Bildiriler


 • Özüak ŞC, Demirli Yıldız A. Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Ruminatif Düşünce Biçimi İle Olan İlişkisi. 23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: İstanbul; 13/06/2022 - 15/06/2022

 • Demirli Yıldız A. ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALAR VE YALNIZLIĞIN ÜNİVERSİTE UYUM DÜZEYİ İLE İLİŞKİSİ. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi: Aydın; 27/04/2021 - 01/05/2021

 • Demirli Yıldız A. From Psychological Counsellor to Religious Counsellor: Journey Towards Theocracy with the Methods of Modern Times. IX International Conference on Critical Education: Resistance and Praxis Against Populism, Sexism and Racism: İtalya; 03/07/2019 - 06/07/2019

 • Demirli Yıldız A. Holistic view of asylum-seekers experiences: From past to future. 2ND CULTURAL DIVERSITY, MIGRATION, AND EDUCATION CONFERENCE: Almanya; 23/08/2018 - 25/08/2018

 • Güleç D, Demirli Yıldız A. LGBTI students under siege: Acritical glance on teachers' attitudes. 7th International Conference on Critical Education: Ankara; 28/06/2017 - 02/07/2017

 • Gülçubuk B, Artar M, Demirli A, Türk E. Mevsimlik göçte çocuk olmak. 7th International Conference on Critical Education: Ankara; 28/06/2017 - 02/07/2017

 • Demirli Yıldız A. Relationship of Early Maladaptive Schemas and Loneliness with University Orientation. EARA 2016 European Association for Research on Adolescence: İspanya; 16/09/2016 - 19/09/2016

 • Özyaşar F, Demirli A. Perceiving Terrorism: Media coverage and emotional responses to the Güngören and Aktütün. 9th conference of the European sociological Association. European Sociological Association: Lizbon; 03/09/2016 - 05/09/2016

 • Demirli Yıldız A. Mother Tongue Based Education in the Families of Agricultural Workers.. V. International Conference on Critical Education.: Poland; 15/07/2016 - 18/07/2016

 • Demirli Yıldız A. Umut: Geçmişin Sınırlarını Aşmak. 13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi.: ; 07/10/2015 - 09/10/2015

 • Demirli A, Çokomay M, Atrar M. Dynamıcs Effectıng Female Adolescents' Romantıc Relatıonshıp Qualıty. 14th European Association for Research on Adolescence EARA: İzmir; 03/09/2014 - 05/09/2016

 • Demirli A, Demir A. The Relationships of Hope and Loneliness in Turkish University Students. International Conference on New Horizons: Fransa; 25/07/2014 - 27/07/2014

 • Yıldız A, Demirli Yıldız A. An evaluation on the teacher training projects conducted by NGOs in Turkey.. 4th International Conference on Critical Education: Yunanistan; 26/06/2014 - 29/06/2014

 • Türk E, Demirli Yıldız A. Bireylerin yalnızlık düzeylerinin aşka ilişkin tutumları ve ilişki doyumları açısından incelenmesi.. IAC Dünya Konferansı & XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Boğaziçi Üniversitesi,: İstanbul; 04/09/2013 - 07/09/2013

 • Artar M, Gülçubuk B, Demirli A, Türk E. Growing up During Migration: The living conditions of the children of seasonal workers.. 3rd. International Conferance on Critical Education.: ankara; 15/05/2013 - 17/05/2013

 • Demirli A, Artar M, Türk E. Sosyal Dışlanma Bağlamında Mevsimlik Tarım İşçiliği.. Kamusal Eğitim Sempozyumu: ankara; 04/10/2012 - 06/10/2012

 • Yıldız A, Bağcı E, Demirli A, Güleç D. Neo-liberalism and adult literacy in Turkey: ?Mother and doughter at school campaign?.. 2nd. International Conferance on Critical Education.: Greece; 10/07/2012 - 14/07/2012

 • Yalım Yaman D, Çayırdağ N, Demirli A, Owen D. Culture and Counseling: Western models of counseling in contemporary Turkish society.. Bahçeşehir Üniversitesi & NBCC International.: İstanbul; 25/04/2009 - 27/04/2009

 • Atik G, Çayırdağ N, Demirli A, Kayacan N, Çapa Aydın Y. Hope and perceived support as predictors of academic self-efficacy among graduate students.. 11th International Conference Further Education in the Balkan Countries. konya: konya; 23/10/2008 - 25/10/2008

 • Demirli A, Türkmen M, Arık S. Predictive value of dispositional and state hope level in determining students? well-being. 4th Global Conference Hope: Probing the Boundaries: İngiltere; 22/07/2008 - 24/07/2008