Dr. Öğr. Üyesi GÖNÜL ERHAN

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2228
E-Posta : gonulerhan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Lisans (2002), Hacettepe Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK EĞİTİMİ

Makaleler


 • Haser Ç, Doğan O, Erhan GK. Tracing students mathematics learning loss during school closures in. International Journal of Educational Development, 2022; 88(2022):102536-102536. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kayhan Altay M, Erhan GK, Batı E. 6. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Günlük Hayat İlişkilendirmelerinde Kullanılan Bağlamlar. İlköğretim Online, 2019; :-. ( SCOPUS )

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model Temsilleriyle İncelenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2018; 9(2):249-288. ( index copernicus )

 • Kurt Erhan G, Tuğrul Mİ. EXPERIENCED TEACHERS' METHODS AND TECHNIQUES USED FOR THE STUDENTS WHO. JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, 2017; 7(5):30-42. ( Index Copernicus )

 • Kayhan Altay M, Erhan GK. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers` Informal Strategies for Multiplication and Division of Fractions. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(2):136-146.

 • Erhan GK, Yiğitcan Nayir Ö. Etkinlik kavramının öğretmen adaylarının bakış açısıyla farklı boyutlarda incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017; 3(1):283-296. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Erhan GK. An Overview of Self-Regulated Learning Models. Baskent University Journal of Education, 2016; 3(2):124-131.

 • Erhan GK. MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ DERSİNE YÖNELİK. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(3):279-289.

 • Cabı E, Erhan GK. UZAKTAN EĞİTİM İLE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2016; 5(1):104-111.

 • Kurt G, Çakıroğlu E. Middle Grade Students Performances in Translating among Representations of Fractions: A Turkish Perspective. Learning and Individual Differences, 2009; 19(4):404-410. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Işıksal M, Kurt G, Doğan O, Çakıroğlu E. Ilköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Kavramlamaları: Üniversite ve Sınıf Düzeyinin Etkisi. İlköğretim Online, 2007; 2(6):313-321.

Bildiriler


 • Tansel Günal P, Erhan G. 8. Sınıf Öğrencilerinin Beceri Temelli Matematik Sorularına İlişkin Görüşleri. X. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Yağız HG, Erhan G. ?8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİKSEL AKIL YÜRÜTME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. 4. International Conference on Distance Learning and Innovative Educational: Ankara; 08/12/2022 - 09/12/2022

 • Doğan O, Haser Ç, Kurt Erhan G. Acil Uzaktan Eğitimde Eşitsizlik Aracısı Olarak Teknoloji. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-5: Alanya; 28/10/2021 - 30/10/2021

 • Kurt Erhan G, Acun S, Türkoğlu H. Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Dersi Bağlamında Öğretmen Adaylarının İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri ve İlişkilendirmenin Ders Planlarında Kullanımı. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-5: Alanya; 28/10/2021 - 30/10/2021

 • Haser Ç, Doğan O, Erhan G. Acil Uzaktan Eğitimde Matematik Öğrenme Kaybının Sebepleri. 14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Burdur; 19/05/2021 - 21/05/2021

 • Kayhan Altay M, Kurt Erhan G. Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' Experiences Using Base Ten Blocks. 4 th International Turkish Computer and Mathematics Education Symposium: İzmir, Çeşme; 26/09/2019 - 28/09/2019

 • Erhan GK, Kayhan Altay M. Matematikte Öğrenme Güçlüğü Olan İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Öğretmen Görüşleri. VI. INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS: Ankara; 19/06/2019 - 22/06/2019

 • Erhan GK, Karslı N. Ortaokul 5. Sınıf Matematik Ders Kitabının TIMSS 2015 Bilişsel Alanlarına Göre İncelenmesi. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Konferansı: Pamukkale Üniversitesi, Denizli; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Erhan GK, Koştur M. Pre-service Elementary Mathematics Teachers' Self-reflections About Their First Teaching Practices. European Conference on Educational Research: Kopenag, Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Kurt Erhan G, Cabı E. An investigation of pre-service teachers' metacognitive awareness and attitudes toward profession of teaching with respect to different values. 10th European Conference on Social and Behavioral Sciences: Saray Bosna, Bosna Hersek; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Kayhan Altay M, Özdemir Akyüz E, Erhan GK. A study of middle grade students performances in mathematical pattern tasks according to their grade level and pattern presentation context. 5th World Conference on Educational Sciences: Roma; 05/02/2013 - 08/02/2013

 • Kurt G, Kılıç H. İlköğretim öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumları ve problem çözme becerilerine ilişkin bir araştırma. Uygulamalı Eğitim Kongresi: Ankara, Türkiye; 15/09/2012 - 17/09/2012

 • Kurt G, Çakıroğlu E, Haser Ç. Self-regulated learning strategies of prospective mathematics teachers in relation to their self-reflective thoughts. 35th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Ankara; 10/07/2011 - 15/07/2011

 • Kurt G. A study on elementary students' ideas about environment. European Conference on Educational Research: Viyana, Avusturya; 25/07/2009 - 30/07/2009

 • Kurt G, Çakıroğlu E. An investigation of what type of self-regulated learning strategies pre-service elementary mathematics teachers use for their teaching practices. European Conference on Educational Research: Viyana, Avusturya; 25/07/2009 - 30/07/2009

 • Kurt G, Çakıroğlu E. An analysis of Turkish students most frequent response types in translating among various representations of fractions. European Conference Educational Research: Göteborg, İsveç; 08/09/2008 - 12/09/2008

 • Kurt G, Çakıroğlu E. Pre-service mathematics teachers self-regulated learning strategies for the teaching of mathematics in practice schools. American Educational Research Association Annual Meeting: Chicago, Illinois, ABD; 09/04/2007 - 13/04/2007

 • Kurt G, Çakıroğlu E. Middle grade students' abilities in translating among representations of fractions. American Educational Research Association Annual Meeting: Chicago, Illinois, ABD; 09/04/2007 - 13/04/2007

 • Kurt G. İlköğretim matematik öğretmen adaylarinin öz-düzenleme stratejilerinin incelenmesi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Çakıroğlu E, Beşer Ş, Kurt G, Erbaş AK. İstatistik eğitiminde veriye dayali tahmin: basketbol heyecanı. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Doğan O, Işıksal M, Kurt G, Çakıroğlu E. Öğretmen adaylarinin matematiğe yönelik epistemolojik kavramlamalari. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Ankara, Türkiye; 06/09/2006 - 08/09/2006

 • Işıksal M, Kurt G, Doğan O, Çakıroğlu E. Assessing pre-service teachers epistemological conceptions of mathematics. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level: İstanbul, Türkiye; 30/06/2006 - 05/07/2006