Dr. Öğr. Üyesi HACER TÜRKOĞLU

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2232
E-Posta : hturkoglu[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~hturkoglu/

 • Doktora (2020), Gazi Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2014), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Bilimleri
 • Lisans (2012), Gazi Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Makaleler


 • Türkoğlu H, Yalın Hİ. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lineer ve Lineer Olmayan Örüntüleri Genelleme Stratejileri. Başkent University Journal of Education, 2020; 7(1):110-128.

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sayı kümelerine ilişkin hazırbulunuşluklarının sözel, matematiksel ve model temsilleriyle incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2018; 9(2):1-34.

 • Koştur M, Türkoğlu H. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Matematik Derslerinde Akıllı Tahta Kullanımına İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(1):84-98.

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. Öğretmen Adaylarının Facebook'un Öğrenme Yönetim Sistemi Olarak Kullanımına İlişkin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 2017; 46(213):15-35.

Bildiriler


 • Türkoğlu H, Acun S, Demiray S. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Şekil Örüntülerini Genelleme Stratejileri: Lineer ve Lineer Olmayan Örüntüler. 13. Eğitim Yönetimi Forumu: İzmir; 11/05/2022 - 15/05/2022

 • Kukul V, Türkoğlu H. Dijital Hikaye Anlatımının TAM, TPAB ve Teknoloji Entegrasyonu Öz Yeterliliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Sınıf Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 13. Eğitim Yönetimi Forumu: İzmir; 11/05/2022 - 15/05/2022

 • Erhan G, Acun S, Türkoğlu H. Matematik Öğretiminde İlişkilendirme Dersi Bağlamında Öğretmen Adaylarının İlişkilendirmeye Yönelik Görüşleri ve İlişkilendirmenin Ders Planlarında Kullanımı. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu: Alanya; 28/09/2021 - 30/09/2021

 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim Sürecine İlişkin Deneyimleri: Bir Durum Çalışması. The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational: ; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Türkoğlu H. Merril'in Öğretimin Temel İlkeleri Modeline Dayalı Yapılmış Çalışmaların İçerik Analizi:2002-2019 Dönemi. International Conference on Perspectives for Future Education (ICOPFE 2019): Lefkoşa,KKTC; 25/09/2019 - 27/09/2019

 • Türkoğlu H, Yalçınalp S. ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL VE ÖĞRENME ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SİBER ZORBA DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLARLA BAŞETME YOLLARI. The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DİLET2018): Ankara / Kızılcahamam; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F. Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. Vth International Eurasian Educational Research Congress 2018: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazır bulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Yalçınalp S, Türkoğlu H. Investigations on Instructors' Use of Moodle's Features in Higher Education. E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education: USA, Washington, DC; 14/10/2016 - 16/10/2016

 • Türkoğlu H, Meriçelli M. Öğretmen Adaylarının Oyun Tabanlı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi; Kahoot Örneği. 10th. International Computer and Instructional Technology Symposium-ICITS 2016: ; 16/05/2016 - 18/05/2016

 • Türkoğlu H, Güneş Yumuş M. Okul Öncesi Eğitiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yapılan Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi.. 25 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi-UEBK 2016: Antalya; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Ağaoğlu Y, Türkoğlu H. Ortaokul Öğretmenlerinin Web 2.0 Teknolojilerini Genel ve Eğitsel Amaçlı Kullanma Durumları. ICITS 2015: Afyon; 20/05/2015 - 22/05/2015

 • Yalçinalp S, Türkoğlu H, Ersoy H. A Case Study: Task Analysis for Using Video Conferencing Systems of Graduate Students. IAC-ETeL 2013: Prague; 17/10/2013 - 18/10/2013

 • Cabi E, Türkoğlu H, Altin HM, Özbay Ö. Matematik Öğretiminde Kavram ve Zihin Haritalarının Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Eskişehir; 04/09/2013 - 06/09/2013

 • Cabi E, Özbay Ö, Altin HM, Türkoğlu H. Etkileşimli Tahta Uygulamaları Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. 1st International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Trabzon; 26/06/2013 - 28/06/2013

 • Özbay Ö, Altin HM, Türkoğlu H. Uzaktan Eğitimde Video Konferans Aracı İle Yapılan Ders Hakkındaki Öğrenci Görüşlerinin. ICITS 2013: Erzurum; 06/06/2013 - 08/06/2013