Dr. Öğr. Üyesi ZEYNEP ATİK

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1576
E-Posta : zeynepatik[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2011), Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2008), Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Erkan Atik Z. Sosyal bilişsel kariyer kuramı. In:Özlem Ulaş Kılıç, Jacqueline Peila-Shuster editors. Vaka örnekleriyle desteklenmiş kariyer psikolojik danışması kuramları. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2021. p.149-170.

 • Erkan Atik Z. Kariyer psikolojik danışma. In:Kemal Öztemel editors. Vaka örnekleriyle kariyer rehberliği ve kariyer psikolojik danışması. Ankara: Pegem Akademi; 2021

 • Erkan Atik Z. Maria: Sanatçı Onuncu Sınıf Öğrencisi Vakası. In:Türkan Doğan; Özlem Ulaş editors. Kariyer danışması vaka kitabı: öğrenciler, uygulayıcılar ve psikolojik danışman eğiticileri için bir kaynak. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık; 2019

Makaleler


 • Erkan Atik Z, Ulaş Kılıç Ö, Demirtaş Zorbaz S. MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMALARI DERSİNE İLİŞKİN PSİKOLOJİK DANIŞMAN ADAYLARININ VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ UYGULAMA VE SÜPERVİZYON DENEYİMLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022; (63):382-421.

 • Koçyiğit Özyiğit M, Erkan Atik Z. Covid-19 Sürecinde Psikolojik Danışma ve Süpervizyon: #evdekal Deneyimi. Başkent University Journal of Education, 2021; 8(1):284-308.

 • Atik G, Atik Z. Undergraduate counseling trainees? perceptions and experiences of the structured peer group supervision: A Mixed method study. Eurasian Journal of Educational Research, 2019; (82):101-120. ( Journals Indexed in Eric )

 • Atik G, Erkan Atik Z. Predicting hope levels of high school students: The role of academic self-efficacy and problem solving. Education and Science, 2017; 42(190):157-169. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Erkan Atik Z, Çok F, Esen Çoban A, Doğan T, Güney Karaman N. Akran ilişkileri ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2014; 2(14):1-14. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Suna HE, Erkan Atik Z, Güney Karaman N, Çok F. Gençlere yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Education and Science, 2013; 38(170):347-360. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Koçyiğit Özyiğit M, Erkan Atik Z. Psikolojik danışman adaylarının çevrimiçi psikolojik danışma deneyimlerinde etik sorunlar. 2. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu: İzmir; 28/05/2021 - 29/05/2021

 • Erkan Atik Z, Koçyiğit Özyiğit M. Çevrimiçi süpervizyon deneyimlerinden öğrendiklerimiz. 10. Üniversite Psikolojik Danışmanlığı Sempozyumu: ; 20/05/2021 - 21/05/2021

 • Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Özdemir CH, Oral EA. Mesleki rehberlik ve danışma uygulaması dersi deneyimi: mesleki ve teknik anadolu lisede öğrenim gören kız çocuklarının kariyer odaklı güçlendirilmesi. XX. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: ; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çok F, Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Güçlü C, Seyrekbsan A, Savul G, Aktaş S, Güven B, Akın A, Mıhçıokur S, Binatlı Ö. İlk adım: Başkent Üniversitesi kız çocuklarını güçlendirme projesi. İkinci Uluslararası Kadın Kongresi, Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek. 2. Uluslararası Kadın Kongresi: Güçlendirmek Yerine Güçlenmek ve İlerlemek: ; 04/10/2018 - 05/10/2018