Dr. Öğr. Üyesi SERDAR ENGİN KOÇ

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2248
E-Posta : sekoc[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~sekoc/

 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2002), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Öğretmenliği
 • Lisans (1998), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Biyoloji

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Lewis J, Koç DK, İnözü J, Görgün A, Perumalla C, Koç E, Blesis AD. Introduction to innovative teaching and learning practices using e-learning. In:John Branch editors. Innovative Teaching and Learning in Higher Education. İngiltere: Libri publishing Ltd.; 2017. p.343-347.

 • Koç SE. Stimulating Self-Regulated and Self-Directed Learning Through Technology Enhanced Learning Environment. In:John Branch editors. Innovative Teaching and Learning in Higher Education. İngiltere: Libri Publishing Ltd.; 2017. p.387-398.

 • Koç SE. Nitel Araştırmalarda Geçerlik ve Güvenirlik. In:M.Yaşar Özden, Levent Durdu editors. Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık; 2016. p.149-165.

Makaleler


 • Koban Koç D, Koç SE. Prospective English Language Teachers? Perceptions of Online and Face-to-face Education on Knowledge, Skills, and Competencies. Journal of Educational Technology & Online Learning, 2021; 4(4):656-672. ( ERIC )

 • Koç SE. Metacognitive Strategies in Serious Games: A Literature Survey. EKEV Akademi Dergisi, 2021; (86):527-556. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Koç SE. The relationship between emotionalintelligence, self-directed learning readiness and achievement. International Online Journal ofEducation and Teaching (IOJET), 2019; 6(3):672-688. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Mısır H, Koban Koç D, Koç SE. An Analysis of Learner Autonomy and Autonomous Learning Practices in Massive Open Online Language Courses.. Arab World English Journal(AWEJ), 2018; (Suppl4):24-39. ( Directory of Open Access Journals )

 • Koban Koç D, Koç SE. An analysis of learner autonomy and autonomous learning practices in massive open online language courses. Arab World English Journals, 2018; (Suppl4):24-39. ( Directory of Open Access Journals )

 • Koban Koç D, Koç SE. On the Role of Media Input in the Learning of Formulaic Sequences by EFL Learners. TESL Canada Journal, 2017; 34(3):93-110. ( Journals Indexed in Eric )

 • Koban Koç D, Koç SE. Understanding learner autonomy through cognitive, metacognitive and social strategies used by English language learners in a computer-based classroom. The Journal of Language Teaching and Learning, 2016; 6(2):58-69. ( Directory of Open Access Journals )

 • Koban Koç D, Koç SE. tudents? perceptions of blog use in an undergraduate linguistics course. Journal of Language and Linguistic Studies, 2016; 12(1):9-19. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Koç SE, Özden M. Öğretmenlerin Teknoloji Entegrasyonu Aracı Olarak Ağ Destek Sistemine İlişkin Algıları. Eurasian Journal of Educational Research, 2013; 53/A:221-238. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Koç SE, Yıldırım Z, Özden M. Perceptions on problem-based learning. Academic Exchange Quarterly, 2006; 10(3):34-39.

Bildiriler


 • Koban Koç D, Koç SE. Prospective English Language Teachers? Perceptions on the Effects of Online and Face-toface Education on Educational Knowledge, Skills, and Competencies. 1. International Conference on educational technology and online learning: Ayvalık (Online); 22/09/2021 - 24/09/2021

 • Koç SE. The Influence of Learning Theories on Educational Games. 1.INTERNATIONAL ARSLANTEPE SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS: Malatya; 18/09/2021 - 19/09/2021

 • Koç SE. A GENERAL LOOK AT THE DATA ANALYTICS USED IN EDUCATIONAL GAMES. 2. Internatıonal scıentıfıc research and ınnovatıon congress: Istanbul; 11/09/2021 - 12/09/2021

 • Koç SE. USING AUGMENTED AND MIXED REALITY IN EDUCATION:LEARNER PERCEPTIONS. 7. ÇUKUROVA Internatıonal scıentıfıc research congress: Adana; 07/09/2021 - 08/09/2021

 • Koç SE. Factors that influence game mechanics in Educational Games. Internatıonal symposıum ın socıal scıences and educatıonal scıences: Online; 04/09/2021 - 05/09/2021

 • Koç SE. The Use of Feedback in Serious Games. International Eurasian Educational Research Congress: Eskişehir (Online); 10/09/2020 - 12/09/2020

 • Koç SE. The use of Metacognitive Strategies in Serious Games. International Congress of Academic Research: Bolu (Online); 20/07/2020 - 22/07/2020

 • Mısır H, Koban Koç D, Koç SE. Öğrenen Özerkliği ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dil Derslerinde Özerk Öğrenme Pratiklerinin Analizi. Birinci Uluslar Arası Sosyal Bilimlerde Kritik tartışmalar: İzmir; 05/10/2018 - 07/10/2018

 • Koç DK, Koç SE. Role of Media Input in the Learning of Formulaic Sequences by EFL Learners. ICEM 2018 Annual Conference: Estonya; 05/09/2018 - 07/09/2018

 • Koç SE. Exploring the Relationship between Learner Autonomy, Retention and Emotional Intelligence. Bangkok Annual Business and Social Science Research Conference (BABSRC) 2016: Tayland; 03/12/2016 - 04/12/2016

 • Koç SE, Koban Koç D. Promoting Learner Autonomy through Metacognitive, Cognitive and Social Strategies. English Scholars Beyond Borders: İzmir; 03/12/2015 - 04/12/2015

 • Koç SE. A Framework for Bridging the Gap between Teacher and Learner Autonomy.. 2015 ICBTS International Education and Teaching Research Conference in Berlin Proceedings: Almanya; 22/10/2015 - 23/10/2015

 • Koç SE, Koç DK. The MacroTheme Review Business and Social Science Research Conference Program and Proceedings. The MacroTheme Review Business and Social Science Research Conference Program: Dubrovnik, Hırvatistan; 02/08/2015 - 04/08/2015