Dr. Öğr. Üyesi HALİL ERSOY

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2248
E-Posta : hersoy[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~hersoy/

 • Doktora (2009), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisyar Ve Öğretim Teknoljileri Eğitimi A.B.D.
 • Yüksek Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisyar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi A.B.D.
 • Lisans (2000), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Çalışma Alanları


 • BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

 • UZAKTAN EĞİTİM

Projeler


 • Özden MY, Ersoy H. Harmanlanmış Öğrenim Ortamına Yönelik Web Tabanlı Ders Ve İçerik Yönetimi Sistemi Geliştirilmesi.. ", ODTÜ", ", 31/12/2005.

 • Özden MY, Ersoy H. Geleneksel Sınıf-İçi Öğretim Ortamını Destekleyen Web Sitesi Tasarımı ve Kullanımı. ", ODTÜ BÖTE Blm", ", 01/05/2004.

 • Gündoğan MB, Ersoy H, Durdu L. İlköğretimde bilgisayar destekli öğretime yönelik tasarlanmış materyallerin içerik, sunum, arayüz ve tasarım açısından verimliliğinin ve etkinliğinin araştırılması. ", ODTÜ BÖTE Blm", ODTÜ-AFP", 01/05/2002.

Kitaplar


 • Ersoy H. PHPde İleri Konular. In:Oktay Yıldız editors. İnternet Programcılığı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2022. p.184-203.

 • Ersoy H. PHP Diline Giriş. In:Oktay Yıldız editors. İnternet Programcılığı II. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2022. p.161-183.

 • Ersoy H. Uzaktan Eğitim. In:Doç. D.r Aslıhan Kocaman Karoğlu editors. Öğretim Teknolojileri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık; 2022. p.181-200.

 • Ersoy H. Javascript'te İleri Konular. In:Erman Yükseltürk editors. İnternet Programcılığı - I. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2019. p.246-282.

 • Ersoy H. Javascript ile Kodlamaya Giriş. In:Erman Yükseltürk editors. İnternet Progrmcılı - I. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2019. p.197-217.

 • Ersoy H. Javascript Dili ve Komutları. In:Erman Yükseltürk editors. İnternet Programcılığı - I. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını; 2019. p.218-245.

 • Ersoy H. GRAFİK TASARIM PROGRAMLARI VE PHOTOSHOP CC KURULUMU. In:Yüksek Göktaş editors. Grafik Tasarımı. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi; 2019

 • Ersoy H. KATMAN İŞLEMLERİ VE KATMAN EFEKTLERİ. In:Yüksel Göktaş editors. GRAFİK TASARIMI. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi; 2019

 • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. Emine Cabı & Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Hermes Tanıtım Ofset; 2017

 • Ersoy H. Durum Çalışması. In:Yaşar Özden, Levent Durdu editors. Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar için Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı yayıncılık; 2016. p.3-18.

 • Ersoy H. Eğitimde Bilgisayar Uygulamaları. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.109-1481.

Makaleler


 • Cabı E, Ersoy H. Covid-19 Küresel Salgını Sürecinde Uzaktan Öğretimde Kullanılan Teknolojiler ve Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin İncelenmesi: Başkent Üniversitesi Örneği. Yükseköğretim ve Bilim, 2022; 12(1):168-179. ( TR Dizin )

 • Avcı Ü, Ersoy H. Bilgisayar Programlama Derslerinde Öğrenme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2018; 8(1):73-81. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Özbay Ö, Ersoy H. Öğrenme Yönetim Sistemi Üzerindeki Öğrenci Hareketliliğinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Analizi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017; 37(2):523-558. ( Tübitak Ulakbim )

 • Cabı E, Ersoy H. Yükseköğretimde uzaktan eğitim uygulamalarının incelenmesi: Türkiye örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2017; 7(3):419-429. ( EBSCO )

 • Ersoy H, Özden MY. Preference of Communication Modality in Blended Learning Environment. Başkent University Journal of Education, 2014; 1(2):74-90.

Bildiriler


 • Ersoy H, Daysal Ersoy D. PANDEMİ DÖNEMİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ ALANINDAKİ DURUMLARI. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu: İzmir; 11/05/2022 - 15/05/2022

 • Avcı Ü, Ersoy H. Computer Programming: Students' Motivation and Reflective Thinking. The 3rd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Merzifonluoğlu A, Yüce AE, Ersoy H, Göktaş Y. SELF-DIRECTED LANGUAGE LEARNING THROUGH A MOBILE APPLICATION:DUOLINGO. 2. International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Ankara; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Ersoy H. Ebeveynlerin ilköğretim Kademesindeki Çocuklarının Teknoloji Kullanımı ve Eğitimi Konusunda Görüşleri. The 12nd International Computer & Instructional Technologies Symposium: İzmir; 02/05/2018 - 04/05/2018

 • Cabı E, Ersoy H. Türkiyede Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: 2010-2015 Yılları Arası Durum. International Computer Instructional Technologies Symposium - 2017: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017

 • Ersoy H. Uzaktan Öğretim Yoluyla Verilen Bilgisayar Okuryazarlığı Dersinde Öğrencilerin Öğretim ve İçerik Yönetim Sistemindeki Gezinme Durumlarının İncelenmesi. International Computer Instructional Technologies Symposium - 2017: Malatya; 24/05/2017 - 26/05/2017

 • Ersoy H, Madran O, Gülbahar Y. Programlama Eğitimi için Model Önerisi: Robot Programlama. Akademik Bİlişim 2011: Malatya; 02/02/2011 - 04/02/2011

 • Ersoy H, Delialioğlu Ö, Özden MY. Investigation Of Critical Components In A Web-Based Instruction On Programming Language. International Educational Technology Conference: İstanbul; 01/05/2010 - 03/05/2010

 • Delialioğlu Ö, Çakır R, Ersoy H. Student Perceptions on Project-Based Learning and Group Working in Multimedia Courseware Development Course. World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education 2009: Kanada; 26/10/2009 - 30/10/2009

 • Ersoy H, Erbuğ Ç. Usability of Synchronous Communication Software in Instructional Context. Human Computer International: Las Vegas, Nevada, ABD; 22/07/2005 - 27/07/2005

 • Durdu L, Ersoy H, Gündoğan MB. Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmen Ve Öğrenciler İçin Ortak Bir Bilgisayar Okuryazarlık Düzeyi Önerisi. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim, 2003: ODTÜ, Ankara; 01/05/2003 - 03/05/2003