Dr. Öğr. Üyesi SEVGİ ŞAHİN

İngilizce Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2238
E-Posta : ssahin[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2019), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Öğretimi
 • Yüksek Lisans (2011), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İngiliz Dili Öğretimi
 • Lisans (2008), Başkent Üniversitesi, İngilizce Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • İNGİLİZ DİLBİLİMİ VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

Kitaplar


 • Şahin S, Dewan Türüdü A. ÖABT İngilizce Öğretmenliği The Key To Success Seçili Akademik Makalelerle Desteklenmiş Soru Bankası (Profiency-Grammar-Vocabulary-Reading Comprehension). Ankara: Yargı Yayınları; 2023

 • Şahin S, Işık E. Sevgi Şahin editors. ÖABT İngilizce Öğretmenliği The Key To Success Tamamı Çözümlü Soru Bankası. Ankara: Yarı Yayınları; 2023

 • Can Daşkın N, Zaimoğlu S, Can H, Köksal D. Sevgi Şahin, Seda Sıvacı editors. Classroom-based Language Assessment. Ankara: Eğiten Kitap; 2022

 • Hatipoğlu Ç, Kızıltan N, Alagözlü N, Can Daşkın N. Sevgi Şahin editors. Pragmatics and Foreign Language Teaching. Ankara: Eğiten Ktap; 2022

 • Erdoğan P, Şahin S. Work-Notebook 7. Ankara: Lingus Education Group; 2016

 • Şahin S. Jolly English Vocabulary and Grammar 7. Ankara: Lingus Education Group; 2016

 • Erdoğan P, Şahin S. Jolly English 7. Ankara: Lingus Education Group; 2015

 • Şahin S, Dörtkulak F, Bozoğlan H. Sevgi Şahin editors. KPSS- ÖABT İngilizce Alan Bilgisi - Alan Eğitimi Kitabı. Ankara: Pegem; 2014

 • Şahin S, Dörtkulak F, Serçe N. Sevgi Şahin editors. KPSS ÖABT İngilizce Tamamı Çözümlü 10 Deneme 2014. Ankara: Pegem; 2014

 • Şahin S, Dörtkulak F, Bozoğlan H, Serçe N. Sevgi Şahin editors. KPSS ÖABT İngilizce Tamamı Çözümlü Soru Bankası 2014. Ankara: Pegem; 2014

 • Şahin S, Işık E. KPSS ÖABT İngilizce Pratik Ders Notları. Ankara: Müfredat; 2014

 • Şahin S. Sevgi Şahin editors. YDS İngilizce Çek Kopar Yaprak Test. Ankara: İşte Yayıncılık; 2013

 • Şahin S, Raw JL. Live and Let Live Poetry in the Classroom. In:James M. Welsh & Dennis Cutchins editors. In Redefining Adaptation Studies. Lanham MD: Scrarecrow Press; 2010. p.71-85.

 • Raw L, Şahin S. Laurence Raw editors. Türk Sahnelerinden İzlenimler. İstanbul: Mitos-Boyut; 2009

Makaleler


 • Şahin S, Hatipoğlu Ç. English Language Testing and Evaluation Course in English Language Teacher Education Programs in Türkiye: Who, What, and How?. Journal of Language Teaching and Learning, 2023; :-. ( Emerging Sources Citation Index )

 • Şahin S. Pre-service EFLTeachers? Perceptions on Listening Comprehension Problems. Başkent University Journal of Education, 2014; 2(1):10-24. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Alagözlü N, Şahin S. Siyasi Söylemde Güç Ve Edimsel Kullanım Biçimleri. Türkbilig, 2010; :12-36. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Düşünceli E, Şahin S. An Evaluation of The Pragmatic Competence of Pre-Service EFL Teachers: Politeness Strategies Used in Making Requests. INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTICS: Linguistic for Humanity: Online; 08/12/2022 - 08/12/2023

 • Şahin S, Karakoyun G. EFL Instructors' Perceptions of Students Engagement Strategies and In-Class Practices in Blended Learning. 20th INGED International ELT Conference: online; 05/11/2021 - 06/11/2021

 • Şahin S, Dinçel A. An Investigation of the use of self-assessment in teaching writing through the lens of prospective EFL teachers. 1st International Congress on Teaching & Teacher Education: Online; 11/06/2021 - 12/06/2021

 • Şahin S. Language Testing And Assessment Literacy Of Pre-Service EFL Teachers In Turkey. 10th International ELT Research Conference: Antalya; 25/04/2018 - 27/04/2018

 • Şahin S. (Im)politeness in L2 Turkish Refusals in Equal Status Encounters in Study Abroad Context. 9th Internation (Im)Politeness Conference: Atina; 01/07/2015 - 03/07/2015

 • Şahin S. (Im)politeness in L2 Turkish Refusals in Equal Status Encounters in Study Abroad Context. 9th International (Im)Politeness Conference: Yunanistan; 01/07/2015 - 03/07/2015

 • Şahin S, Hatipoğlu Ç. Türkçede Eşit Statüdeki Konuşurların Reddetme Sözeylem Stratejilerine Bir Bakış. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı: İzmit; 21/05/2015 - 22/05/2015

 • Şahin S. Language Testing and Assessment (LTA) Literacy of High School English Language Teachers in Turkey. 3rd International Conference on Applied Linguistics: Çanakkale; 08/05/2015 - 10/05/2015

 • Şahin S. Pre-service and In-service EFL Teachers' Beliefs about Their Roles as a Teacher through the Lens of Metaphor. 4th International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (FLTAL): Bosna Hersek; 09/05/2014 - 10/05/2014

 • Hatipoğlu Ç, Şahin S. Politeness and Cultural Manifestations in the Electronic Call for Papers (CFP) for National and International Conferences Written in Turkish. The 16th International Conference on Turkish Linguistics: Ankara; 18/09/2012 - 21/09/2012

 • Hatipğolu Ç, Şahin S. National Traditions and Global Norms in Call for Papers for International Conferences (CFPIC). 11. Conference of European Society for the Study of English: Boğaziçi Üniversitesi; 04/09/2012 - 08/09/2012

 • Şahin S. Türkiye Türkçesindeki Reddetme Sözeylemine Tarihsel Bir Bakış. 26.Ulusal Dilbilim Kurultayı: Isparta; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Şahin S. Türkiye Türkçesindeki Reddetme Sözeylemine Tarihsel Bir Bakış. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı: Süleyman Demirel Üniversitesi-Isparta; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Şahin S. Aargh! Why is that I can?t express myself?: Interjections in EFL Classrooms. 7th International ELT Research Conference: Çanakkale; 27/04/2012 - 28/04/2012

 • Şahin S. How different am I when refusing my girlfriend/boyfriend and close friends: The Case of American Culture. 6th International Symposium on Politeness: Corpus Approaches: Ankara; 11/07/2011 - 13/07/2011

 • Alagözlü N, Şahin S. Silence as a Multi purpose Speech Act in Turkish Political Discourse: Relevance Theoretic Approach. 3rd World Conference on Educational Sciences: İstanbul; 03/02/2011 - 07/02/2011

 • Alagözlü N, Şahin S. Argumentation in Turkish Parliament: Post Hoc Reasoning Schemes in Response to Accusations. 10th International Language, Literature, and Stylistic Symposium: Ankara; 03/11/2010 - 05/11/2010

 • Şahin S, Yıldırım HÇ, Alagözlü N. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Temel Dil Bağlamlarında Sözeylemlerin Kullanılması Ve Öğretimi. 10th International Language, Literature, and Stylistic Symposium: Ankara; 03/11/2010 - 05/11/2010

 • Alagözlü N, Şahin S. Political Power and Insults in Turkish Political Discourse. 15th International Conference on Turkish Linguistics: Macaristan; 20/08/2010 - 22/08/2010

 • Alagözlü N, Şahin S. Political Power and Insults in Turkish Political Discourse. 15. Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı: Macaristan/Szeged; 20/08/2010 - 22/08/2010

 • Hatipoğlu Ç, Şahin S. Refusals in American English: Examples from high school students from `Gossip Girl?. 5th International IDEA Conference: Ankara; 14/04/2010 - 16/04/2010