Dr. Öğr. Üyesi MERVE KOŞTUR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2232
E-Posta : mkaplan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2018), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2010), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik Öğretmenliği
 • Lisans (2007), Başkent Üniversitesi, İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK

 • MATEMATİK EĞİTİMİ

Projeler


 • Olkun S, Altun A, Cangöz B, Gelbal S, Sucuoğlu B, Öğülmüş S. 6-11 Yaş Türk Çocukları Örnekleminde Diskalkuliye Yatkınlığı Ayırt Etmede Kullanılacak Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması, Proje No: 111K545. TÜBİTAK ", ", TÜBİTAK", 15/03/2015.

 • Karaman NG, Çoban AE, Doğan T, Akbaba Altun S, Büyüköztürk Ş, Çok F. Türkiye'de Ergenlerin Psikososyal Gelişimi: Profil ve Destek Çalışması Proje No: 109K559. ", ", TÜBİTAK", 15/07/2012.

Makaleler


 • Yılmaz A, Koştur M. Rethinking Principles of School Mathematics during the COVID-19 Pandemic: A Multiple-Case Study on Higher Education Courses Related to Teaching Mathematics. International Electronic Journal of Mathematics Education, 2021; 16(3):1-14. ( ERIC )

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin sayı kümelerine ilişkin hazırbulunuşluklarının sözel, matematiksel ve model temsilleriyle incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2018; 9(2):1-34. ( DOAJ, TR Dizin, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, ERIH PLUS )

 • Koştur M, Yılmaz A. Technology support for learning exponential and logarithmic functions. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2017; 2(2):50-68. ( Tübitak Ulakbim )

 • Koştur M, Türkoğlu H. Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik derslerinde akıllı tahta kullanımına ilişkin görüşleri. Başkent University Journal of Education, 2017; 4(1):84-98. ( TR Dizin )

Bildiriler


 • Koştur Hİ, Koştur M. The water-gauge legacy of the middle ages. Objects of Understanding (OoU): Historical Perspectives on Material Artifacts and Practices in Science Education: ; 18/07/2022 - 22/07/2022

 • Koştur M, Koştur Hİ. Developing scientific literacy through science fiction: A discussion activity. International History, Philosophy and Science Teaching Conference (IHPST): Aristo Üniversitesi, Selanik, Yunanistan; 15/07/2019 - 19/07/2019

 • Erhan G, Koştur M. Pre-service Elementary Mathematics Teachers? Self-reflections. European Conference on Educational Research 2017: Copenhagen / Denmark; 21/08/2017 - 25/08/2017

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının, Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. TÜRKBİLMAT: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Koştur M. The Views of Pre-service Elementary Mathematics Teachers on the Use of Interactive White Boards in Elementary Mathematics Courses. European Educational Research Conference (ECER): Budapeşte - Macaristan; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Kılıçoğlu Ş, Güray Ş, Koştur M. İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavram Bilgisinin İncelenmesi. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA): Atina - Yunanistan; 31/08/2015 - 03/09/2015

 • Güray Ş, Kılıçoğlu Ş, Koştur M. İlköğretim ve Ortaöğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Kavramlarını İlişkilendirmeleri. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA): Atina - Yunanistan; 31/08/2015 - 03/09/2015

 • Kaplan M, Alanyalı Avcu S, Bulut S. Prospective Mathematics Teachers' Mathematical Problem Solving Beliefs. European Conference on Educational Research 2012 ECER-EERA: ; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Kaplan M, Çakıroğlu E. Prospective Mathematics Teachers' Use of a Graphing Calculator While Working on Exponential and Logarithmic Tasks. European Conference on Educational Research 2012 ECER-EERA: ; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Kaplan M, Çetinkaya B, Erbaş AK. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grafik Hesap Makinesi Kullanımında Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri. 10. Matematik Sempozyumu: Işık Üniversitesi, İstanbul; 21/09/2011 - 23/09/2011

 • Yıldırım B, Koğar H, Koştur Hİ, Kaplan M. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Lefkoşa; 16/09/2010 - 18/09/2010