Dr. Öğr. Üyesi HAKKI İLKER KOŞTUR

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2233
E-Posta : kostur[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~kostur/

 • Doktora (2016), Gazi Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Yüksek Lisans (2009), Başkent Üniversitesi, Eğitim Programlari Ve Öğretim
 • Lisans (2006), Sakarya Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • FEN VE TEKNOLOJİ

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Patentler


 • Koştur Hİ. Bir Öğretici Mancınık, Başkent Üniversitesi, 31/05/2019

Kitaplar


 • Koştur Hİ, Özcan H. Disiplinlerarası fen öğretiminde ürün geliştirme. In:Prof Dr Hakan Şevki Ayvacı editors. Disiplinlerarası fen öğretimi. Ankara: Pegem Akademi; 2022. p.70-98.

 • Koştur Hİ. Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitiminin Yeri ve Önemi. In:Şenil Ünlü Çetin editors. Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Temel Konular ve Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınevi; 2019

 • Özcan H, Koştur Hİ. Bölüm 3: Türkiye'de Bilim Merkezlerinin Yasal Statüsü. In:Ali Güney editors. Her Yönüyle Bilim Merkezi (Bilim Merkezlerine Dair Kavramsal Bir Okuma). Konya: Çizgi Yayınevi; 2017. p.87-100.

 • Koştur Hİ, Koğar H, Eyidoğan F. Hakkı İlker Koştur, Hakan Koğar, Füsun Eyidoğan editors. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Etkinlikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık; 2012

Makaleler


 • Koştur Hİ. Zooming in the Timeline: Investigation of the Case of Pseudo-Archimedes by Preservice Teachers. Journal of Teacher Education and Lifelong Learning, 2023; 5(1):386-399. ( H.W.Wilson )

 • Özcan H, Çetin G, Koştur Hİ. The effect of PhET simulation-based instruction on 6th grade students? achievement regarding the concept of greenhouse gas. Science Education International, 2020; 31(4):348-355. ( ERIC )

 • Özcan H, Koştur Hİ. Ortaokul Öğretmenlerinin TIMSS Sınavına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2019; 15(2):1-13. ( DOAJ )

 • Özcan H, Koştur Hİ. Analyzing student teachers' physics materials. Science Education International, 2019; 30(1):21-27. ( ERIC )

 • Koştur Hİ. Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Fen Bilimleri Eğitimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi (Ihlara Journal of Education - IHEAD), 2019; 4(1):144-154.

 • Özcan H, Koştur Hİ. Fen bilimleri dersi öğretim programında kazanımlarının özel amaçlar ve alana özgü beceriler açısından incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 9(1):138-151. ( TR Dizin )

 • Özcan H, Koştur Hİ. Fen bilimleri dersi öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşleri. Sakarya Üniversitesi Journal of Education, 2018; 8(Suppl4):363-373. ( TR Dizin )

 • Özcan H, Düzgünoğlu H, Koştur Hİ. Cumhuriyet dönemi fizik öğretim programlarının haftalık ders saatleri açısından incelenmesi. Anadolu Öğretmen Dergisi, 2018; 2(2):83-99.

 • Koştur Hİ. FeTeMM Eğitiminde Bilim Tarihi Uygulamaları: El-Cezeri Örneği. Başkent University Journal Of Education, 2017; 4(1):61-73. ( Tübitak Ulakbim )

 • Yiğitcan-Nayir Ö, Yıldırım B, Koştur Hİ. Pre-service teachers' opinions about constructivism. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2009; 1(1):848-851. ( Conference Proceedings Citation Index (Elsevier-Sciencedirect) )

Bildiriler


 • Koştur Hİ, Koştur M. The water-gauge legacy of the middle ages. Objects of Understanding (OoU): Historical Perspectives on Material Artifacts and Practices in Science Education: Almanya; 18/07/2022 - 22/07/2022

 • Koştur Hİ, Özcan H. Science laboratory in distance education: Investigation of black pepper experiments of primary school teachers. 7. Ulusal Kimya Eğitimi Konferansı: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; 24/09/2021 - 26/09/2021

 • Koştur Hİ. Research & development process in constructing wooden technical toys. 2nd STEM Education Conference: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; 04/09/2021 - 05/09/2021

 • Koştur Hİ. An introduction to Meccano-like construction kits from STEM education perspective. 2nd STEM Education Conference: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; 04/09/2021 - 05/09/2021

 • Koştur Hİ. Science laboratory in distance education: Investigation of Cartesian diver material designs of primary school teachers. 14th National Science and Mathematics Education Congress (UFBMEK): Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; 19/05/2021 - 21/05/2021

 • Koştur M, Koştur Hİ. Developing Scientific Literacy Through Science Fiction: A Discussion Activity. 15. International History Philosophy and Science Teaching Conference: Selanik - Yunanistan; 15/07/2019 - 19/07/2019

 • Koştur Hİ, Özcan H. Following Al-Jazari's Footsteps in the Science Laboratory. 15. International History Philosophy and Science Teaching Conference: Selanik - Yunanistan; 15/07/2019 - 19/07/2019

 • Koştur M, Koştur Hİ. Academic Writing in the Middle Ages: Considerations of Al-Jazari. 15. International History Philosophy and Science Teaching Conference: Selanik - Yunanistan; 15/07/2019 - 19/07/2019

 • Tınmaz H, Koştur Hİ. The Evolution of Science and Technology Concepts for Primary School Preservice Teachers: A Case from Başkent University. 15. International History Philosophy and Science Teaching Conference: Selanik - Yunanistan; 15/07/2019 - 19/07/2019

 • Koştur Hİ, Özcan H. Investigating Pre-Service Preschool Teachers' Opinions About Visiting Science Centers in Preschool Education. International STEM Education Conference: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; 13/06/2019 - 14/06/2019

 • Koştur Hİ, Özcan H. STEAM-Boats: A Material Design Activity. International STEM Education Conference: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; 13/06/2019 - 14/06/2019

 • Oran Ş, Koştur Hİ, Özkaya A. STEM Etkinliklerinin Fen Bilimleri Dersine Uyarlanmasında Karşılaşılan Güçlükler. International STEM Education Conference: İstanbul Ayvansaray Üniversitesi; 13/06/2019 - 14/06/2019

 • Koştur Hİ. Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies (DILET 2018): Kızılcahamam - Ankara; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Özcan H, Altun-Kart Z, Koştur Hİ. 3. Sınıf varlıkların hareket özellikleri konusunun drama tekniğiyle öğretiminin öğrenci çizimleriyle değerlendirilmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK): Denizli - Pamukkale Üniversitesi; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Özcan H, Altun-Kart Z, Koştur Hİ. 4. Sınıf dünyamızın hareketleri konusunun zihin haritaları kullanılarak öğretiminin öğrenci görüşleri doğrultusunda incelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK): Denizli - Pamukkale Üniversitesi; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Özcan H, Koştur Hİ. Okul dışı ortamlarda yürütülen STEM etkinliklerine yönelik bir alanyazın taraması. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu: Girne Amerikan Üniversitesi (Kıbrıs); 04/09/2018 - 06/09/2018

 • Özcan H, Koştur Hİ. Okul dışı ortamlarda yürütülen STEM etkinliklerine yönelik bir alanyazın taraması. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Science & Research Congress): Girne Amerikan Üniversitesi - Kıbrıs; 04/09/2018 - 06/10/2019

 • Koştur Hİ, Özcan H. Güncel Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında Bulunan Kazanımların Programdaki Özel Amaçlar ve Alana Özgü Beceriler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı: Antalya; 18/04/2018 - 22/04/2018

 • Özcan H, Koştur Hİ. Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı: Antalya; 18/04/2018 - 22/04/2018

 • Koştur Hİ. The Effect of History of Science Based Laboratory Instruction on Primary School Pre-Service Teachers' Ability and Affective Learning Domains. European Conference on Educational Research 2017: Danimarka - Kopenhag; 21/08/2017 - 25/08/2017

 • Koştur Hİ, Eyidoğan F. Investigating the History of Science Content in Turkish Science and Technology Course Textbooks. European Conference on Educational Research 2012: Cadiz, İspanya; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Koştur Hİ. Classroom and Early Childhood Preservice Teachers' Science Teaching Efficacy Beliefs and Their Attitudes Towards Science Teaching. European Conference on Educational Research 2012: Cadiz, İspanya; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Koştur Hİ. Investigating the Science Process Skills in Popular Science Activity Books in Turkey. European Conference on Educational Research 2012: Cadiz, İspanya; 17/09/2012 - 21/09/2012

 • Koğar H, Yıldırım B, Koştur Hİ, Kaplan M. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersinde Yaşadıkları Sorunların Değerlendirilmesi. 19. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı: Kıbrıs Uluslararası Üniversitesi - Kıbrıs; 16/09/2010 - 18/09/2010

 • Koştur Hİ, Eyidoğan F, Koç K, Büyüköztürk Ş. Analyzing The Understanding Levels of Certain Concepts and Topics of The Particular Structure of The Matter. European Conference on Educational Research: Helsinki Universitesi - Finlandiya; 23/08/2010 - 27/08/2010

 • Koştur Hİ, Kaptan F. The Use of Science Process Skills Of Curriculum In Turkish Science and Technology Text Books. European Conference on Educational Research: Helsinki Universitesi - Finlandiya; 23/08/2010 - 27/08/2010