Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZLEM BAY GÜLVEREN

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2246
E-Posta : bayozlem[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 • KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT

Kitaplar


 • Bay Gülveren Ö. "Kirli Paslı Bozuk'ta Erkeklikler ve Hegemonik Erkeklik". In:Aziz Şeker-Emre Özcan editors. Yeraltı Kliniği. Ankara: Nika yayınevi; 2022. p.173-186.

 • Bay Gülveren Ö. "Şiir Çevirisi ve Cemal Süreya'nın Şiir Çevirisi Üzerine Görüş ve Uygulamaları". In:Nurtaç Ergün Atbaşı-Koray Üstün editors. HACETTEPE TÜRKOLOJİ 50. YIL ARMAĞANI. Ankara: Nobel; 2021. p.739-760.

 • Bay Gülveren Ö. "Benlik Arayışı Yolunda Efendiliğe Soyunan Bir Yeraltı kahramanı: Gecedegiden". In:S.Dilek Yalçın Çelik- Hayrünisa Topçu editors. TÜRKİYE'DE YERALTI EDEBİYATI. İstanbul: Hiper yayın; 2021. p.235-291.

 • Bay Ö. "Bir Diriliş Neslinin Destanı: Taha'nın Kitabı". In:Mehmet Çelik- Yakup Çelik editors. SEZAİ KARAKOÇ. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2010. p.340-354.

Makaleler


 • Bay Gülveren Ö. "Bir Çevirmen Olarak Reşat Nuri Güntekin ve Fransız Edebiyatı Antolojisi Adlı Eserinden Örnek Çeviriler". TURKİSH STUDİES LANGUAGE AND LİTERATURE, Reşat Nuri Güntekin Dosyası, 2021; 16(2):671-700. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Gülveren Ö. "Yazın Çevirisi ve 19. Yüzyıl Roman Çevirilerinin Türk Yazınına Etkisi". Doğu Batı Çeviri 2, 2019; 22(88):41-64.

 • Bay Gülveren Ö. "Postmodernizm Bağlamında Hüseyin Kıran Anlatılarında "Dil Oyunları". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019; 12(65):56-70. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Gülveren O. "XIX. YÜZYIL PAUL ve VIRGINIE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA.". Türklük Bilimi Araştırmaları, 2018; (43):127-158. ( MLA International Bibliography )

 • Bay Gülveren FÖ. "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Faruk Duman'ın İncir Tarihi Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme". TURKİSH STUDİES, 2015; 10/12:117-136. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Gülveren FÖ. "Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gerçekliğin Edebi Esere Yansıması: Safahat Örneği". THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2015; 8(39):58-69. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Ö. "Kadın-Erkek Söylemi: Cinayeti Yazan Kadın Pınar Kür "Bir Cinayet Romanı" ve Cinayeti İtiraf Eden Erkek Ahmet Ümit "Beyoğlu Rapsodisi". TURKİSH STUDİES, 2012; 7(1):345-364. ( EBSCO,MLA, DOAJ )