Doç. Dr. AHMET DEMİR

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2241
E-Posta : ademir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Gazi Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2003), Firat Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2000), Gazi Üniversitesi, Türk Dili Edebiyati Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Projeler


 • Güzel A, Demir A. İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artıtılması Teknik Destek Projesi. ", Ankara", AB-MEB", 31/10/2015.

 • Güzel A, Demir A, Kuzu T, Yıldırım HÇ. Bright Future (ATAA-Başkent University Presents). ", Ankara", Başkent Üniversitesi", 29/10/2016.

Kitaplar


 • Demir A. Çocuk Edebiyatında Karakterleri 'Öz Farkındalık' Halleriyle Sunmak. In:Ülkü Çelik Şavk vd. editors. Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Süer Eker: Çağdaş Türkolojinin İzinde. Ankara: Grafiker Yayınevi; 2023. p.385-409.

 • Demir A, Çelik N. Kadın Temalı Grafitilerin Kültür Göstergebilimi Açısından Çözümlenmesi: Mies Örneği. In:D. Günay, M. Kalelioğlu, B. Çanakpınar editors. Kültür Göstergebilimi. Ankara: Papatya Yayıncılık; 2022. p.379-406.

 • Demir A. Talat Tekin ve Edebiyat Üzerine Yazıları. In:E. Yılmaz, N. Demir, İ. Sarı editors. Talat Tekin ve Türkoloji. Ankara: Nobel Yayınevi; 2018. p.219-226.

 • Demir A. Çuvaş'a Kapı Açan Trajik Bir Öykü: Narspi. In:E. Yılmaz vd. editors. Konstantin V. Ivanov Kitabı. Ankara: TÜRKSOY; 2017. p.33-47.

 • Demir A. 1908-1923 Yılları Arasında Türkçe Öğretimi ile İlgili Çalışmalar. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2017. p.282-298.

 • Demir A. Türkçenin Sadeleşme Serüveninde 'Genç Kalemler' ve 'Yeni Lisan Hareketi'. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2017. p.565-590.

 • Demir A. II. Abdülhamit İçin Döneminde Bir Methiye. Ankara: Grafiker Yayınevi; 2016

 • Güzel A, Demir A. Prof. Dr. Abdurrahman Güzel editors. İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB; 2015

 • Demir A. Ahmet Demir editors. Roman ve Stereotip: Türk Romanından Örneklerle. Ankara: Nobel Yayınevi; 2014

 • Demir A. Sezai Karakoç'un 'Hızırla Kırk Saat' Şiirinde Hızır ve Ab-ı Hayat. In:Nurettin Demir editors. Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su. Ankara: Aski Genel Müdürlüğü Yayınları; 2014. p.129-138.

 • Demir A. Bir İstanbul Polisiyesi: Valde Sultanın Gerdanlığı. In:Seval Şahin/Banu Öztürk/Didem Ardalı Büyükarman editors. Edebiyatın İzinde: Polisiye Edebiyat. İstanbul: Bağlam; 2013. p.115-123.

 • Demir A. Türkçe Derslerinde Kurmaca Metinlere 'Çatışma' Odaklı Yaklaşmak. In:Ahmet Demir editors. Abdurrahman Güzel Armağanı: Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Akçağ; 2013. p.389-402.

 • Demir A. Yücel Feyzioğlu'nun 'Uğultu' Adlı Romanında Türk Sözlü Edebiyat Geleneğinin İzleri. In:Şerif Aktaş'a Armağan. Ankara: Kurgan Edebiyat; 2012. p.116-132.

 • Demir A. "Hızır'la Kırk Saat" Üzerine Düşünceler. In:Mehmet Çelik-Yakup Çelik editors. Sezai Karakoç. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları; 2010. p.306-329.

 • Demir A. Anlatma Esasına Bağlı Metinlerden Roman. In:Abdurrahman Güzel editors. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2008. p.367-412.

 • Demir A. Bir Dönemin Romanı: Çıkrıklar Durunca. In:Süer Eker editors. Dil ve Edebiyat Yazıları. Ankara: Grafiker; 2007. p.113-132.

Makaleler


 • Demir A. Nezihe Araz?ın Ballar Balını Buldum Adlı Oyununda `Arama/Arayış Arketipi?. AÜSBD: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2022; 22:105-118. ( Index Copernicus )

 • Demir A. Aka Gündüz'ün Donanma Cemiyeti'ne Yardım Hususunda İki 'Açık Mektup'u. History Studies: International History Studies, 2020; 12(4):1561-1591. ( Index Copernicus )

 • Demir A. Türkçe Eğitiminde Şiir ve Yaratıcı Düşünme. JASS: The Journal of Academic Social Science Studies, 2020; (79):131-145. ( MLA )

 • Demir A. Orhan Kemal'in Kaleminden Bir 'Tip': Kudret Yanardağ. SOBİDER: Sosyal Bilimler Dergisi, 2019; (42):184-200. ( ResearchBib )

 • Demir A. Çocuk Edebiyatı ve Yaratıcı Düşünme. İDİL: Sanat ve Dil Dergisi, 2019; (60):1011-1025. ( MLA )

 • Demir A. Eş'ar-ı Namık Kemal'e Zeyl: Gözden Kaçmış Bir Namık Kemal Şiiri. TÜRÜK, 2019; (18):33-44. ( EBSCO )

 • Erdem M, Demir A. Metinsel-Aşkınlık Bakımından Ashâb-ı Kehf'in Türk Dili ve Edebiyatına Yansımaları. Milli Folklor, 2019; 16(121):16-29. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Demir A. Ziya Gökalp'in Küçük Mecmua'daki Şiirlerinde Milli Mücadele. TÜRÜK, 2018; (13):1-26. ( Index Copernicus )

 • Demir A. 2017 Türkçe Dersi Öğretim Programında Bir Alt-Alan Olarak 'Estetik' ve 'Estetik Eğitimi'. International Journal of Languages' Education and Teaching, 2018; 6(1):1-16. ( MLA )

 • Demir A. Aka Güdüz'ün Bozgun Adlı Şiir Kitabında Milli Romantik Duyuş Tarzı ve 'Türk' İmgesi. SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi), 2018; (26):55-77. ( ResearchBib )

 • Demir A. Mehmet Celal'in Kaleminden Aşka Dair Bir Sözlük: Sevda Lügati. Kesit Akademi Dergisi, 2018; (16):57-72. ( ResearchBib )

 • Demir A. Aka Gündüz'ün Yarım Türkler Adlı Tiyatro Eserinde Kişiler Arası Çatışma Ögesi Olarak 'Türklük'. ASOS Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2017; (53):345-360. ( Index Copernicus )

 • Demir A. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba'sı İçin Döneminde Bir Reddiye: Nur Baba Masalı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016; (80):51-78. ( MLA )

 • Demir A. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016; (24):207-218. ( Index Copernicus )

 • Demir A. Cenap Şahabettin'in 'mekteplerde Edebiyat' Başlıklı Yazısı ve Edebiyat Eğitimi. Kesit Akademi, 2016; (3):113-127. ( ESJI )

 • Demir A. Ayaz İshakî ve Türk Dilinin Sadeleşmesi Sorunu: Yeni Lisan Hareketi Öncesinde Kazan-İstanbul Hattında Bir Erken Entelektüel Tartışma. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2016; 13(1):7-31. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. Ziya Paşa'nın 'Dedim-Dedi' Tarzında Bir Şiiri. SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; (5):122-136. ( ResearchBib )

 • Demir A. Süleyman Nazif Şiirinde Namık Kemal Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012; 5(22):58-71. ( EBSCO )

 • Demir A. İlhan Berk'in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçiliğin İzdüşümü. bilig, 2012; Kış(60):57-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demir A. Bir Şairin Kaleminden 'Ben'e, Sanata ve Yaşama Dair Notlar: İlhan Berk'in Düz Yazıları. Erdem, 2011; (60):51-76. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demir A. Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya'ya Göçün Yüksel Pazarkaya'nın 'Oturma İzni' Adlı Öykü Kitabına Yansımaları. Turkish Studies, 2011; 6(3):675-689. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. Habib Bektaş'ın 'Kapıkule Nerde' Adlı Öykü Kitabında 'Ötekilik' Olgusu ve ''Ötekiler'in Almanya Yaşamı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2011; 8(1):67-86. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. Türk Dili Dergisinde Eleştiriler ve Değerlendirmeler. Türk Dili, 2010; (700):867-886.

 • Demir A. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda Mekanın/Mekan Tasvirlerinin İşlevleri. International Journal of Central Asian Studies, 2009; (13):195-216.

 • Demir A. Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir, Bacayı Kaldır. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2008; 5(1):65-80. ( MLA International Bibliography )

Bildiriler


 • Demir A. Ömer Seyfettin'in Hikayelerine Çocuk Edebiyatı Üzerinden Bakmak. Derin Mektep-Keskin Kalem: Vefatının 100. Yıldönümü Anısına Ömer Seyfettin Paneli: Başkent Üniversitesi/Ankara; 11/03/2020

 • Demir A. Türkçe Eğitiminde Güncel Gelişmeler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Language Teaching and Learning Workshop (Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı): Ankara; 19/10/2018 - 20/10/2018

 • Demir A. Türkçe Eğitiminde 'Metinsel-aşkınlık' Bağlamında Yazma ve Konuşma Eğitimi Etkinlikleri. 4. Uluslararası Kültürel Çokseslilik: Dünyada Türk Dili, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu: Romanya/Köstence/Ovidius Üniversitesi; 04/06/2018 - 07/06/2018

 • Demir A. Devam Ettirme ve Uyarlama Düzleminde Sovyet Rusya'dan Türk Edebiyatına Toplumcu Gerçekçilik: Türk Toplumcu Gerçekçiliğinin Felsefî Temelleri. 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu: 100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası: Ankara/Hacettepe Üniversitesi; 25/10/2017 - 27/10/2017

 • Demir A. Çuvaş'a Kapı Açan Trajik Bir Aşk Öyküsü: Narspi. 100. Ölüm Yıldönümünde Konstantin V. Ivanov Çalıştayı: Hacettepe Üniversitesi; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Demir A. Mahtumkulu Şiirinde Karşıtlığa Dayalı Söyleyiş. Uluslararası Türkmen Şair Mahtumkulu Firaki Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 19/03/2015

 • Demir A. İlhan Ber'in Köroğlu Şiiri Üzerine Düşünceler. Uluslararası 4. Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu: Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 26/10/2013 - 27/10/2013

 • Demir A. İlhan Berk'in 'Köroğlu' Şiiri Üzerine Düşünceler. Uluslararası 4. Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu: Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 26/10/2013 - 27/10/2013

 • Demir A. Necip Fazıl Şiirinde 'Çocuk-Oyun-Oyuncak' Bağlamında İmgesel Söyleyiş. Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu: Konya; 20/05/2013 - 22/05/2013

 • Demir A. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı. Doğumunun 125 Ölümünün 50 Yıldönümünde Abdülhak Şinasi Hisar Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 12/04/2013

 • Demir A. Bir İstanbul Polisiyesi: Valde Sultanın Gerdanlığı. Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; 27/11/2012 - 28/11/2012

 • Demir A. Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Sadri Ertem'in Yeri. VII. Uluslarası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu: Konya; 02/05/2008 - 05/05/2008