Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE YİĞİTCAN NAYİR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2243
E-Posta : yigitcan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~yigitcan/

 • Doktora (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Yüksek Lisans (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK EĞİTİMİ

Projeler


 • Altun A, Küçükturan G, Akbaba Altun S, Avcı S, Tekmen B, Yiğitcan Ö, Temiz N. Knowledge, Attitude and Practices Survey in Pre-School Education. ", Ankara", Unicef", 30/10/2007.

Kitaplar


 • Yiğitcan Nayir Ö, Bulut S. Etkinlik Kavramının Matematik Öğretimindeki Tarihsel Gelişimi. In:Yüksel Dede, Muhammet Fatih Doğan, Fatma Aslan-Tutak editors. Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.43-73.

Makaleler


 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö. ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE SERGİLEDİKLERİ BİLİŞSEL VE ÜSTBİLİŞSEL DAVRANIŞLARIN İNCELENMESİ. Trakya Eğitim Dergisi, 2021; 11(3):1326-1348.

 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Optimizasyon Problemi Çözme Süreçlerinin Toulmin Modeline Göre Analizi. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019; 4(2):206-221.

 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Video Modüllerinin Matematik Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. International Journal of Science and Education, 2019; 2(1):24-37. ( DRJI )

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model Temsilleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 2018; 9(2):249-282. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. Öğretmen Adaylarının Gözüyle Öğrenme Ortamlarının Akademik. BUJE, 2017; 4(2):122-135. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Kurt Erhan G, Yiğitcan Nayir Ö. Investigation of the concept of activity in different dimensions according to the perspective of pre-service teachers. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017; 3(1):283-296. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S, Yiğitcan Ö, Temiz N. Öğretmenler eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda ne biliyorlar? Neler bilmek istiyorlar?. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; (17):449-458.

 • Yiğitcan Nayir Ö, Yıldırım B, Koştur Hİ. Pre-service Teachers' Opinions About Constructivism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2009; (1):848-851. ( ? )

Bildiriler


 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Tartışma Sürecinin Toulmin Modeline Göre Analizi. EJER 2019 VIth International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 19/06/2019 - 22/06/2019

 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö, Yörük S. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Videolarının Matematik Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. ICES-UEBK 2019 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Ankara; 25/04/2019 - 28/04/2019

 • Atasoy M, Yiğitcan Nayir Ö. Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Süreçlerindeki Üst Biliş Farkındalıklarının İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Denizli; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Boz Yaman B, Yiğitcan Nayir Ö, Kayhan Kırmaç EB, Yavuz FD. Lise ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Ortografik ve İzometrik Çizim Becerilerinin İncelenmesi. 13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Denizli; 04/10/2018 - 06/10/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Boz Yaman B, Kayhan Kırmaç EB, Yavuz FD. Ortographic and Isometric Drawing Ability of 5th Grade Students. International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018): Ordu; 27/06/2018 - 29/06/2018

 • Karslı N, Yiğitcan Nayir Ö. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Görüşleri.. International Eurasian Educational Reseach Congress (EJER2018): Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H. Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 3: ; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Dündar B, Yiğitcan Nayir Ö, Kırcı Serenbay S. The Study on the Effects of Educational Computer Games on 5th Grade Students' Success, Attitudes and Metacognitive Skills. International Conference on Mathematics and Mathematics Education: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Kurt Erhan G, Yiğitcan Nayir Ö. Investigation of Pre-service Teachers' Perceptions of Mathematical Activity. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research: İstanbul; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Yiğitcan Nayir Ö. How Pre-service Mathematics Teachers Use Mathematical Language in Paper Folding Activities. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma/İtalya; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. Çizgi Filmlerde Ele Alınan Matematiksel Kavramlar, Matematiksel Beceriler ve Matematiksel Dilin İncelenmesi. III rd International Eurasian Educational Research Congress: Muğla; 31/05/2016 - 03/06/2016

 • Tekmen B, Yiğitcan Nayir Ö. Ögretmen Adaylarının Ögrenme Yaklasımları ve Akademik Motivasyonları. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Tekmen B, Yiğitcan Nayir Ö. Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Akademik Motivasyonları. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. Ögretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişki. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö. What is mathematics? Pre-service mathematics teachers? answers in their short films. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership: Paris Fransa; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö, Bulut S. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grup İçi Tartışmalarda Türevi Kavrayışlarının Bilişe İletişimsel Yaklaşım Açısından İncelenmesi.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Adana; 11/09/2014 - 14/09/2014

 • Yiğitcan Nayir Ö, Bulut S. Pre-service Elementary Mathematics Teachers? Conception of Derivative in Classroom Discussions from Commognition Perspective. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications: Viyana/ Avusturya; 25/08/2014 - 28/08/2014

 • Aksoy A, Yiğitcan-Nayir Ö, Mirasyedioğlu Ş. Design and Management of Teaching and Learning Process in the Secondary Mathematics Lesson by Dynamic Mathematics Software. Second International GeoGebra Conference: Hagenberg, Austuria; 29/08/2011 - 31/08/2011

 • Güleçyüz M, Yiğitcan Nayir Ö, Kırcı Serenbay S, Önal Y, Gülmez N. Asallar. 9. Matematik Sempozyumu: Trabzon; 20/10/2010 - 22/10/2010

 • Emmungil L, Yiğitcan Ö, Erbaş AK. Constructed Web Site with the Collection and Organization of Existing Online Mathematics Education Materials to Support Mathematics Education for Instructors and Students. International Workshop on Research in Secondary and Tertiary Mathematics Education: Ankara; 07/07/2006 - 11/07/2006