Dr. Öğr. Üyesi ÇİĞDEM KOZANER

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2233
E-Posta : ckozaneryenigul[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2017), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2012), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Lisans (2010), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

Kitaplar


 • Kozaner Yenigül Ç, Ustaoğlu Çelik A. Concept teaching in social studies course. In:Özkan Akman, Vural Tünkler editors. Social Studies Teaching I. Monument, CO, USA: ISTES Organization; 2022. p.35-59.

 • Kozaner Yenigül Ç. Out- of- school learning environmnets in the contex of social studies teaching. In:Özkan Akman, Faysal Okan Atasoy, Tahir Gür editors. Education, Social, Health and Political Developments in Turkey Between 2000-2020. : ISRES Publishing; 2021. p.195-216.

 • Çetintürk F, Çürük C, Ustaoğlu A, Karaçalı Taze H, Kaşeveklioğlu S, Kozaner Ç. Kınalızâde Ali Efendi ve Mesleki Eğitim. In:Bahri Ata editors. Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-î Alâ'i Üzerine Okumalar. Ankara: Pegem Akademi; 2015. p.89-101.

Makaleler


 • Ustaoğlu Çelik A, Kozaner Yenigül Ç. Sosyal bilgiler ders kitaplarında sağlık ile ilgili içeriklere yer verilme durumu. Trakya Eğitim Dergisi, 2022; 12(2):880-895.

 • Palavan Ö, Kozaner Yenigül Ç. Elementary and Middle School Students' Perception of Homeland through Metaphors. European Journal of Educational Research, 2021; 10(2):607-618. ( ERIC )

 • Namlı Altıntaş İ, Kozaner Yenigül Ç. Türkiye'de Sosyal Bilgiler Alanında Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Yapılan Nitel Araştırmaların Analizi (2010-2020). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2021; (58):522-544.

 • Ergişi A, Kozaner Yenigül Ç. Öğretmen adaylarının akademik yazma eğitimine yönelik görüşleri. RumeliDE, 2020; 21:100-125.

 • Kozaner Yenigül Ç. Metaphoric Perceptions of Primary School Teacher Candidates on the Concept of Social Science and Its Teaching. Review of International Geographical Education Online, 2020; 10(1):120-139. ( ERIC )

 • Namlı Altıntaş İ, Kozaner Yenigül Ç. Active learning education in Museum. International Journal of Evaluation and Research in Education, 2020; 9(1):120-128. ( ERIC )

 • Kozaner Yenigül Ç. Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri: Bir Dünya Savaşı Atölyesi. e-International Journal of Educational Research, 2019; 10(3):-. ( H.W.Wilson )

 • Kozaner Yenigül Ç, Namlı Altıntaş İ. STUDENT VIEWS ON THE LIVE SCULPTURE MUSEUM WORKSHOP. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 2018; 9(33):1545-1559. ( ULAKBİM )

 • Namlı Altıntaş İ, Kozaner Ç. Sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği adaylarının aktif vatandaşlık değerleri açısından karşılaştırılması. The Journal of Academic Social Science, 2016; (34):-. ( ASOS )

Bildiriler


 • Kozaner Yenigül Ç, Erdem Y, Ölçer S. İlkokulda sosyal beceri öğretimine yönelik bir eylem araştırması. EJER: ; 08/06/2023 - 11/06/2023

 • Kozaner Ç, Özden Açıkgöz E. Bir Yaratıcı Drama Uygulaması: Nutuk Atölyesi. 3. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi: Muğla; 18/04/2019 - 21/04/2019

 • Kozaner Ç, Doğan C. Otizmin Farkındayım: 5 ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluk Projesine Yönelik Görüşleri. I. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu: ; 05/10/2017 - 08/10/2017

 • Yazıcı K, Uslu S, Kozaner Ç. Formasyon Alan Tarih Bölümü Mezunu Öğretmen Adaylarının Tarih Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları. IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu: ; 01/09/2016 - 03/09/2016