Dr. Öğr. Üyesi ÖZGÜL GÜLER BÜLBÜL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 2233
E-Posta : ogbulbul[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2016), Gazi Üniversitesi, Özel Eğitim
 • Yüksek Lisans (2008), Gazi Üniversitesi, Zihin Engellilerin Eğitimi
 • Lisans (2004), Gazi Üniversitesi, Zihinsel Engelliler Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • ÖZEL EĞİTİM

Kitaplar


 • Güler Bülbül Ö. Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuma Akıcılığını Geliştirmede Hata Düzeltme, Tekrarlı Okuma ve Geri Bildirim Verme Tekniklerinin Birlikte Kullanımının Etkililiği. In:G. Leyla Uzun, Ümit Bozkurt editors. Türkçenin Eğitimi-Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar. Essen, Almanya: Die Blaue Eule; 2011. p.87-99.

Makaleler


 • Güler Bülbül Ö. Zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bir öğrenciye ikna edici metin yazma stratejisi öğretiminin etkililiği. Trakya Eğitim Dergisi, 2022; 12(3):1386-1402.

 • Güler Bülbül Ö, Güzel Özmen R. Effectiveness of Teaching Story-Writing Strategy to Students with Intellectual Disabilities and Their Non-Disabled Peers. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 2021; 46(3):204-216. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Tuncer AT, Karasu N, Altunay B, Güler Ö. Türkçe İlköğretim Kitaplarında Engel ve Engellilik: Bir Doküman Analizi Örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011; 31(2):439-457.

 • Güler Ö, Güzel Özmen R. Using The Brief Experimental Analysis to Determine The Effective Reading Comprehension Strategy in Story Comprehension of Students With Mental Retardation. International Online Journal of Educational Sciences, 2010; 2(3):930-954. ( H.W.Wilson )

Bildiriler


 • Güler Bülbül Ö, Acun S, Kalelioğlu F. Akademik Desteğe Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Beklentileri: Bir Fakülte Gelişim Programı Önerisi. International Educational Congress: Ankara; 20/09/2023 - 23/09/2023

 • Güler Ö, Güzel Özmen R. Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerisinde Okuma Öncesi, Sırası ve Sonrasında Uygulanan Okuduğunu Anlama Tekniklerinin Etkililiklerinin Karşılaştırılması. II. International Symposium on Business, Economics and Education: Ankara; 07/04/2021 - 08/04/2021

 • Karabacak Zİ, Narin B, Eraslan H, Güler Ö, Uzun R, Asrak Hasdemir T. Çocukların Medyayla İlişkilerinin Özellikleri Üzerine: Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya. II. International Symposium on Business, Economics and Education: Ankara; 07/04/2021 - 08/04/2021

 • Güler Bülbül Ö. Yazılı İfade Öğretiminde Kanıt Temelli Bir Uygulama Modeli: Kendini Düzenleme Stratejilerini Geliştirme. II. International Symposium on Business, Economics and Education: Ankara; 07/04/2021 - 08/04/2021

 • Güler Bülbül Ö, Arslan Armutçu O, Çarol F, Biral E, Bıyıklı Z, Bekgöz N, Urgancı B, Gülegül B. Okul Öncesi ve İlkokul Ders kitaplarında Engel ve Engellilik. 30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Bursa; 16/10/2020 - 18/10/2020

 • Güler Bülbül Ö. Zihinsel Engelli Öğrenciler için Bir Öykü Yazma Stratejisi: Seç+Düzenle+Yaz ve Oku-Düzelt+Paylaş-Gözden Geçir. 26. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Anadolu Üniversitesi, Eskişehir; 05/10/2016 - 08/10/2016

 • Güler Bülbül Ö, Güzel Özmen R. Effectiveness of Pick+Organize+Write and Read-Edit+Share+Revise Strategy on Story Writing of Children with Intellectual Disability and Their Peers Underperforming in Writing. World Congress on Special Needs Education: USA; 16/08/2016 - 19/08/2016

 • Güler Bülbül Ö. Seç+Düzenle+Yaz ve Oku-Düzelt+Paylaş-Düzelt Yazılı İfade Öğretim Stratejisinin Öğrencilerin Öykü Yazma Öz Yeterlilik Algılarına Etkisi. 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi: Muğla; 31/05/2016 - 03/06/2016

 • Güler Bülbül Ö, Güzel Özmen R. Analyzing Pick+Organize+Write and Read-Edit+Share-Revise Writing Instruction Strategy from the Viewpoint of Students. 5th Cyprus International Conference on Educational Research: Girne; 31/03/2016 - 02/04/2016

 • Güler Ö. Zihinsel Engelliler Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Dönük Danışmanlık Uygulamaları: Hayat Bilgisi Dersinin Planlanması ve Uygulanması Örneği. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı: Sabancı Üniversitesi, İstanbul; 13/04/2013

 • Güzel Özmen R, Güler Ö, Doğanay Bilgi A. Öğretmen yetiştirme, Ders Kitaplarındaki Metinleri Yapılandırma ve Şematik Düzenleyici Oluşturma Stratejilerinin Zihinsel Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerine Öğretimi. 20. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Gaziantep; 21/10/2010 - 23/10/2010

 • Güler Ö, Güzel Özmen R. Kısa Deneysel Analizle Zihinsel Engelli Öğrencilerde Etkili Okuduğunu Anlama Öğretim Tekniğinin Belirlenmesi.. 18. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: Konya; 13/11/2008 - 15/11/2008

 • Güler Ö, Hazal P. Kümülatif Olarak Hazırlanmış Resimli Kitabın Doğal Dille ve Kümülatif Tekrarlara Yer Vererek Sunumunun Otistik Öğrencilerin Sözel Bilgileri Öğrenmelerindeki Etkililiği. 17. Ulusal Özel Eğitim Kongresi: İzmir; 15/11/2007 - 17/11/2007