Dr. Öğr. Üyesi KADRİYE BELGİN DEMİRUS

Eğitim Bilimleri BölümüTel : 0312 246 6666 / 2236
E-Posta : kbdemirus[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2015), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (2007), Balikesir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (2002), Balikesir Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Kitaplar


 • Çevik KB. Ölçme ve Değerlendirme. In:M. Çur editors. Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavı Hazırlık Kitabı. Ankara: Lider Ceylan; 2006. p.155-250.

 • Çevik KB, Sezginsoy B. Öğrenme Yaklaşımı, Stratejisi Yöntem ve Teknikleri. In:Prof. Dr. Y.Özden editors. Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik KBYS Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı, ISBN:975-8792-92-X. Ankara: PegemA; 2005. p.203-232.

 • Çevik KB, Sezginsoy B. Öğrenme Yaklaşımları. In:Prof.Dr.Y.Özden editors. Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik KBYS Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı, ISBN:975-8792-92-X. Ankara: PegemA; 2005. p.233-297.

 • Çevik KB, Tezci E. Ölçme ve Değerlendirme. In:Prof.Dr. Y.Özden editors. Uzman Öğretmenlik Başöğretmenlik KBYS Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı Hazırlık Kitabı, ISBN:975-8792-92-X. Ankara: PegemA; 2005. p.379-445.

Makaleler


 • Demirus KB, Pektaş S. Investigation of TIMSS 2015 science test items in terms of differential item functioning according to language and culture.. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 2022; 7(18):1166-1178. ( H.W.Wilson )

 • Demirus K, Gelbal S. Scaling of students' instructional techniques preferences used in science lessons. Kastamonu Education Journal, 2020; 28(1):154-170.

 • Ağralı Ermiş S, Şahin MY, Demirus KB. The adaptation of short dark triad (sd3) inventory to the Turkish sample: the study of validity and reliability. Journal of Research in Education and Society (JRES), 2018; 5(2):138-156.

 • Demirus KB, Gelbal S. Ortak maddelerin değişen madde fonksiyonu gösterip göstermemesi durumunda test eşitlemeye etkisinin farklı yöntemlerle incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi (EPOD-Online), 2016; 7(1):182-201.

 • Çevik K. İlköğretimde çoklu zeka kuramına dayalı yönlendirme etkinliklerinde işbirliği ve uyum boyutlarında karşılaşılan sorunlar. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi (JTES-Online), 2008; 1(1):62-82.

Bildiriler


 • Topuz S, Berberoğlu G, Kınay Çiçek E, Demirus KB. Ders ve öğretim elemanı değerlendirme formu bilgisayar ortamında bireyselleştirilmiş test olarak uygulanabilir mi?. 1. Bireye Uyarlanmış Test Araştırmaları Ulusal Sempozyumu: İstanbul Boğaziçi Üniversitesi; 14/09/2023 - 15/09/2023

 • Apakkan Eş S, Demirus KB, Diniz H, Koçaslan B, Tura A. Yenimahalle rehberlik ve araştırma merkezinde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünmeye yönelik farkındalık ve eğilimlerinin incelenmesi. Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (AUYEK) Geliştir/Uygula/Paylaş: Ankara; 20/06/2023 - 21/06/2023

 • Demirus KB, Gelbal S, Pektaş S. Düzeltme/ değişiklik yapılan yanlı maddelerde değişen madde fonksiyonu incelemesi. 8. Uluslararası Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi: İzmir Ege Üniversitesi; 21/09/2022 - 23/09/2022

 • Demirus K, Gelbal S. Ulusal ortaöğretime geçiş sınavları fen ve teknoloji alt testlerinde değişen madde fonksiyonu ve madde yanlılığı incelemesi. 26. Ulusararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK): Antalya; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Demirus KB, Uysal İ. Madde parametre kaymasının test eşitleme üzerindeki etkisi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi: Antalya Akdeniz Üniversitesi; 01/09/2016 - 03/09/2016