Prof. Dr. SERVET ÖZDEMİR

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Turkce



Tel : 0312 246 6666 / 2244
E-Posta : sozdemir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1989), Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1983), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • EĞ.YÖNETİMİ, TEF., PLAN.,VE EKONOMİSİ

 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Kitaplar


 • Bolat Ö, Özdemir S. Özgür Bolat, Servet Özdemir editors. Eğitimin Özü. Ankara: Pegem; 2022

 • Cemaloğlu N, Şahin F, Kondakçı Y, Boyacı M, Güven M, Özdemir G, Ünal A, Gülmez D, Beycioğlu K, Şahin İ, Ergün M, Sezgin F, Sönmez E, Acar M, İntepe AS, Özdemir S, Yenel K, Belenkuyu C, Yüksel C, Yılmaz E, Gökyer N, Taş A, Boyacı A, Öz Y, Recepoğlu E, Gülcan MG, Süzen ZB, Ereş F, Dönmez B, Erdoğan U, Demir K, Koşar D, Koşar S, Ertürk A, Yüksel G. Prof.Dr. Servet Özdemir,Prof. Dr. Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: Pegem akademi; 2022

 • Özdemir S. Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: Pegem; 2022. p.249-277.

 • Özdemir S, Turan H. Öz-Değişim. In:Özgür Bolat, Servet Özdemir editors. Eğitimin Özü. Ankara: Pegem; 2022. p.20-32.

 • Özdemir S, Kılınç AÇ. Değişen Toplum ve Okul. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem; 2021. p.69-87.

 • Özdemir S. Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri ve sorunları. In:Sertvet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem; 2021. p.1-46.

 • Cemaloğlu N, Şahin F, Kondakçı Y, Boyacı M. Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: Pegem akademi; 2021

 • Özdemir S, Çalık T, Kılınç AÇ, Koşar S. Servet Özdemir editors. Türk eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Pegem akademi; 2021

 • Özdemir PD, Sezgin PD, Koşar DD. Prof. Dr. Servet Özdemir editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Özdemir S. Eğitim Yönetiminin Alanı ve kapsamı. In:Prof. Dr. Servet Özdemir, Prof. Dr. Ferudun Sezgin, Doç. Dr. Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.1-12.

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. Prof. Dr. Servet Özdemir Prof. Dr. Ferudun Sezgin Doç. Dr. Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Özdemir PD, Kılınç AÇ. Örgütsel Kapasite. In:Prof. Dr. Servet Özdemir, Prof. Dr. Ferudun Sezgin, Doç. Dr. Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi; 2020. p.485-503.

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. Servet Özdemir, Ferudun Sezgin, Serkan Koşar editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Özdemir S, Çalık T, Kılıç AÇ, Koşar S, Sezgin F, Boyacı A, Ağaoğlu E, Cemaloğlu N, Dönmez B, Öğdem Z, Tüzel E, Kurt T. Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEMA; 2019

 • Cemaloğlu N, Özdemir S. Servet Özdemir editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PEGEMA; 2019

 • Bülbül M, Acar M, Özdemir S. Eğitimde Hesap Verebilirlik. ANAKRA: PEGEM AKADEMİ; 2019

 • Özdemir S. Türk Eğitim Sisteminin Yapısı, Eğilimleri ve Sorunları. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEMA; 2019

 • Emil S, Özdemir S. Unvan Almış ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları. In:Celal Teyyar Uğurlu editors. EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI. : Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık; 2019. p.110-120.

 • Emil S, Özdemir S. Unvan Almış ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları. In:Celal Teyyar Uğurlu editors. EĞİTİM YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI. : Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık; 2018. p.110-120.

 • Özdemir S, Cemaloğlu N. Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGAM AKADEMİ; 2017

 • Özdemir S, Cemaloğlu N, Sezgin F. Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PeGEMAKADEMİ; 2017

 • Özdemir S. Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir, Necati cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGEMAKADEMİ; 2017. p.249-277.

 • Özdemir S. Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2017. p.249-274.

 • Özdemir S. Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PEGEM Akademi; 2017. p.249-277.

 • Kılınç AÇ, Özdemir S. Liderlik Kapasitesi. Ankara: PEGEMA; 2017

 • Özdemir S. Değişim Yönetimi. In:Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Yönetim Psikolojisi. Ankara: PEGEMA; 2017

 • Kılınç AÇ, Özdemir S. From mass education universities to entrepreneur and small-sized universities higher education: A discussion in the context of higher education system in Turkey.. In:Emin Atasoy editors. Current Advances İn Education. Sofia: ST. Kiliment Ohridski University Press; 2016. p.623-640.

 • Kılınç Ç, Özdemir S. Liderlik kapasitesi. Ankara: PEGEMA; 2016

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. Bakanlık Merkez Örgütü: Uzmanlar, Daire Başkanları ve Üst Düzey Yöneticiler. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. ANKARA: PEGAMA; 2016. p.330-346.

 • Özdemir S, Kılınç Ç. Değişen Toplum ve Okul. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.77-94.

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. Bakanlık Merkez Örgütü: Uzmanlar, Daire Başkanları ve Üst Düzey Yöneticiler. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.329-344.

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Öğdem Z. Eğitim Yönetiminde Sertifikalandırma ve Akreditasyon. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. 2016: PEGEMA; 2016. p.347-379.

 • Özdemir S. Servet Özdemir editors. Eğitimde Örgütsel yenileşme. Ankara: PEGEMA; 2015

 • Özdemir S, Kılınç AÇ. Multidimensional perspectives on principal leadership effectiveness.. In:K. Beycioğlu & P. Pashiardis editors. Teacher leadership: A conceptual analysis.. Pennsylvania: USA.: Hershey; 2014

 • Kavak Y, Özdemir S. Servet Özdemir editors. Türkiye?de okulöncesi eğitim ve ilköğretim sistemi: Temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği; 2007

 • Özdemir S, Yalın Hİ, Sezgin F. Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel; 2004

Makaleler


 • Özdemir S, Sezgin F, Kılınç AÇ, Polatcan M. A cultural lens to school leadership effects on teacher instructional practices: The mediation of teacher collective efficacy and the moderation of uncertainty avoidance. Educational Management Administration & Leadership, 2023; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Turan H. COVID 19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Sistemine Güvenleri Hakkındaki Görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2022; 42(1):29-52. ( TR Dizin )

 • Gülbahar B, Özdemir S. Okul Yöneticilerinin Öğretim Programlarının Uygulanmasındaki Öğretimsel. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 2019; 16(1):1759-1790. ( TR Dizin )

 • Özdemir S, Boyacı A, Kılınç Ç, Koşar S. Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma.. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): -1027, 2019; 39(2):989-1027. ( Web of Science )

 • Özdemir S, Boyacı A, Kılınç Ç, Koşar S. Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma.. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (2019 ): -1027, 2019; 39(2):989-1027.

 • Çoban Ö, Özdemir S. EVALUATION OF TOP MANAGERS AND WORKERS? VIEWS WHO WORK IN THE CENTRAL. IJOESS, 2018; 9(34):2086-2105. ( EBSCO )

 • Çoban Ö, Özdemir S. Evaluatıon Of Top Managers And Workers? Vıews Who Work In The Central. ljoses, 2018; 9(34):2089-2105. ( Google Scholar )

 • Yaman A, Özdemir S. Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; :-.

 • Karadağ N, Özdemir S. Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri.. Yükseköğretim ve Bilim,, 2017; 7(2):267-281.

 • Karadağ N, Özdemir S. Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim, 2017; 7(2):267-281.

 • Yaman A, Özdemir S. Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 23(3):505-553.

 • Karadağ N, Özdemir S. Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim, 2017; 7(2):267-281.

 • Yaman A, Özdemir S. Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 25(3):505-553.

 • Özdemir S, Köse F, Kavgacı H. Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanındaki Yüksek Lisans Programlarının Okul Liderliği Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi.. Mukaddime, 2015; 5(1):1-26. ( ASOS )

 • Karadağ N, Özdemir S. OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2015; (4):259-273.

 • Kılınç Ç, Özdemir S. An inquiry into leadership capacity: The case of Turkish primary schools.. International Online Journal of Educational Sciences, 2015; 7(1):1-16. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Yıldırım J, Özdemir S, Sezgin F. A qualitative evaluation of a conditional cash transfer program in Turkey: The beneficiaries? and key informants? perspectives.. Journal of Social Service Research, 2014; 40(1):62-79. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Sezgin F, Özen Kılıç D. School Administrators' Leadership Competencies According to the Views of School Administrators and Teachers. Eğitim ve Bilim, Vol 40 (2015) No: 177 365-383 (Endeks Adı: SSCI).. Eğitim ve Bilim, 2015; 40(177):365-383. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Karadağ N, Kılınç Ç. Öğrenen örgütlerde liderlik: Okul müdürleri üzerine nitel bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2013; 14(2):17-34. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Recepoğlu E. Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,, 2013; 19(4):629-664. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Öğdem Z, Er E. Eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2013; 3(3):228-235. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Akkaya E. Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2013; 19(2):295-322. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S. İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ile Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2012; 18(4):599-620. ( EBSCO )

 • Özdemir S. Türk eğitim sisteminin yapısı, eğilimleri ve sorunları. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, 2012; 1(1):1-52. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Sezgin F. Öğretmen adaylarının bireysel ve örgütsel değerler ile öğrencilerde görmek istedikleri değerlere ilişkin önem sırası algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-22., 2011; 4(2):1-22. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Özdemir S, Sezgin F, Recepoğlu E, Kaya Z. İlköğretim okulu öğretmenlerinin stresle başa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişki.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,, 2011; 17(3):405-428. ( EBSCO )

 • Özdemir S, Sezgin F, Şirin H, Karip E. İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 2010; 38:213-224.

 • Özdemir S, Sezgin F. Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2002; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir S, Sezgin F. Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği. kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002; (3):-. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S. In-service education in Turkey. KTMÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2002; :-. ( ERIH PLUS )

 • Özdemir S. Eğitimde Kalite Yönetimi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002; 1(1):253-270. ( ASOS, EBSCO, MLA, WZB, DRJI )

 • Öğülmüş S, Özdemir S. SINIF VE OKUL BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Eğitim Yönetimi, 1995; 1(2):-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Gürer G, Özdemir S. Üniversitelerin Akademik Kardo İlanlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: İzmir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Özdemir S, Özdoğru M. 1. Servet Özdemir, Mehmet Özdoğru Unvan Almış Ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Boyacı A, Koşar S. Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma.. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Doğuş Y, Doğan E. . Türkiye'de Köy Öğretmeni Olmak.. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Özdoğru M. Unvan Almış Ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları .. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Doğuş Y, Doğan E. . Türkiye'de Köy Öğretmeni Olmak.. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S. Eğitimde Yenileşme. Education Conference: Ankara; 07/12/2017 - 08/12/2017

 • Özdemir S, Yüksel E. OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI: ; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Karadag N, Ozdemir S. Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Kızılcahamam; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Özdemir S, Bozkurt S, Çoban Ö. Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin 21. Yy eğitim yöneticisi becerileri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişki.. International Conference On new Horizons in education: Viyana; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Duvarcı D, Özdemir S. Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 11/05/2016 - 12/05/2016

 • Özdemir S, Yaman A. Yükseköğretim Yönetici Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Yeniden yapılanma İhtiyacı.. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: İstanbul; 12/04/2016 - 13/04/2016

 • Özdemir S. Yükseköğretimde Yeni Eğilimler. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: İstanbul; 12/04/2016 - 13/04/2016

 • Özdemir S. Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara; 11/05/2007 - 13/05/2017