Öğr.Gör. EMİNE ARZU ORAL

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6616
E-Posta : eaoral[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~eaoral/

 • Doktora (2004), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1994), Hacettepe Üniversitesi, Uygulamali Psikoloji
 • Lisans (1986), Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji

Çalışma Alanları


 • KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ

 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Projeler


 • İlk Adım. Başkent Üniversitesi Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi Projesi İLK Adım 19/03/2018 - 19/03/2018

Makaleler


 • Oral EA. Onsekiz Yaşında Milletvekili Olmak: Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Bir Grup Üniversite Öğrencisiyle Milletvekili Seçilme Yeterliliği Üzerine Nitel Bir Çalışm. Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; 6(1):84-97.

 • Arslan S, Oral EA. Öğretmen Adaylarının Staj Yaptıkları Okulların Öğretmen Odalarına İlişkin Gözlemleri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019; :-.

Bildiriler


 • Demirelli F, Özeren B, Aydın R, Çetinkaya R, İnan S, Demir FS, Özdere H, Saygılı S, Güngör S. COVID-19 Salgın SürecindeYaşlı Bireylerin Yaşadıkları Üzerine Bir Çalışma:Kuşaklararası İletişimi Güçlendirmede Akademik Süreçler. VIII.International Eurasian Educational Research Congress: ; 07/07/2021 - 10/07/2021

 • Şenyurt Y. Gençlerin Özgürlüğe Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi (online-29Nisan-1Mayıs2021): Kuşadası/AYDIN (Online-29Nisan-1Mayıs2021); 29/04/2021 - 01/05/2021

 • Erkan Atik Z, Çetin Gündüz H, Savul G, Güçlü CH, Oral EA. Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması Dersi Deneyimi: Mesleki ve Teknik Anadolu Lisede Öğrenim. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çetin Gündüz H. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışmanı ve Psikolojik Danışman Algılarına. 20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi: Samsun; 25/10/2018 - 27/10/2018

 • Oral EA, Çok F, Atik ZE, Çetin Gündüz H, Güçlü CH, Seyrekbasan A, Savul G, Aktaş S, Güven B, Akın A, Mıhçıokur S. İLK ADIM:BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ. 2.Uluslararası Kadın Kongresi: izmir; 04/10/2018 - 05/10/2018

 • Oral EA, Koç C. Öğretmen adaylarının anılarındaki öğretmenlik. V. International Eurisian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Arslan S, Oral EA. Barış için demokratik eğitim: Klasik ütopyalarda tematik çözümlemeler.. V. International Eurisian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Arslan S, Oral EA. Aday öğretmenlerin staj yaptıkları okulların öğretmen odalarına ilişkin gözlemleri.. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi.: Marmaris-Muğla; 26/09/2017 - 28/09/2017