Dr. Öğr. Üyesi SEVGEN ÖZBAŞI

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2241
E-Posta : sozbasi[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2020), Gazi Üniversitesi, Türkçe Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2016), Ankara Üniversitesi, Türkçe Eğitimi
 • Lisans (2012), Başkent Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRKÇE EĞİTİMİ

 • ÇOCUK EDEBİYATI

Makaleler


 • Özbaşı S. Evrensel Değerler Bağlamında Çocuk Edebiyatı Romanları. Academic Social Studies, 2022; :-. ( MLA International Bibliography )

 • Özbaşı S. Karakter Eğitimi Açısından Vladimir Tumanov'un Romanlarındaki Çocuk Karakterlerin Değerlendirilmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASYA Studies), 2021; 4(12):11-20. ( MLA International Bibliography )

 • Özbaşı S. "Dolunay Dedektifleri" Roman Dizisinin Türkçenin Sözvarlığı Açısından Çözümlenmesi. Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, 2021; 5(4):2496-2518. ( ASOS Index, EBSCO, MLA International Bibliography, ULAKBİM )

 • Özbaşı S, Kalenderoğlu İ. Türkçe Eğitimi ve Çocuk Edebiyatında "Toplumsal Cinsiyet" Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, [Özel Sayı], 2020; -:84-94. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Özbaşı S. Sevim Ak Öykülerindeki Deyimler Üzerine Bir İnceleme. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 2020; 6(1):88-104. ( MLA International Bibliography )

 • Özbaşı S. Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Kök Değerler Çerçevesinde Aytül Akal Masallarının İncelenmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 2020; (8):178-192. ( DOAJ, MLA,EBSCO )

 • Özbaşı S. Fatih Erdoğan'ın Kitaplarında Fantastik Ögeler. Çocuk - Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2020; 3(1):89-104. ( Index Copernicus )

 • Özbaşı S. Zeynep Cemali'nin Romanlarındaki Atasözü ve Deyimlerin İncelenmesi. Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2020; 4(1):1-14. ( Index Copernicus )

Bildiriler


 • Özbaşı S. Karakter Eğitiminde Çocuk Edebiyatının İşlevi. VI. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul; 12/12/2019 - 13/12/2019

 • Özbaşı S. Behiç Ak'ın "Tombiş Kitaplar Dizisi"nde Sözvarlığı. XII. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir; 03/10/2019 - 05/10/2019

 • Özbaşı S. Zeynep Cemali'nin Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığı Açısından İncelenmesi. Genç Türkologlar Yaz Semineri: Başkent Üniversitesi, Ankara; 27/06/2019 - 28/06/2019

 • Özbaşı S. Zeynep Cemali'nin Romanlarındaki Atasözü ve Deyimlerin İncelenmesi. IX. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur; 06/10/2016 - 08/10/2016