Prof. Dr. FİLİZ KALELİOĞLU

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6619
E-Posta : filizk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~filizk/

 • Yüksek Lisans (2022), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği
 • Doktora (2011), Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Yüksek Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
 • Önlisans (2001), Kirikkale Üniversitesi, Bilgisayar Programciliği

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

 • UZAKTAN EĞİTİM

Projeler


 • Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılmas. ", ", Tübitak", 01/01/2011.

 • Yüksek öğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası. ", ", Tübitak", 01/11/2007.

Kitaplar


 • Kalelioğlu F. E-öğrenci. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (7.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2022. p.226-239.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. E-öğrenme Sürecinde Kuram, Yöntem ve Yaklaşımlar. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2022

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (7. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2022. p.144-160.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (7.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2022. p.104-120.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. E-öğrenme Tarihine Bakış. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (7.baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2022. p.26-40.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Afacan Adanır G. Harmanlanmış Öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2020

 • Gülbahar Y, Çakıroğlu Ü, Kalelioğlu F, Delen İ, Yıldız B, Sayın Z. Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi. : MEB; 2020

 • Kalelioğlu F. Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Kalelioğlu F, Keskinkılıç F. Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2020

 • Kalelioğlu F. Türkiye'de Programlama Öğretimi. In:Yasemin Gülbahar & Hasan Karal editors. Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi.. Ankara: Pegem Akademi; 2018. p.68-89.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Kert SB, İliş EB, Kıdıman Demirhan E, Yurdakök EA, Karaosmanoğlu G. Yasemin Gülbahar Güven editors. 6. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. : Google; 2018

 • Kalelioğlu F. Characteristics of Studies Conducted on Computational Thinking: A Content Analysis. In:Myint Swe Khine editors. Computational Thinking in the STEM Disciplines: Foundations and Research Highlights. Switzerland: Springer İnternational Publishing; 2018. p.11-29.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Karataş E. Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı - Kur 1. Ankara: MEB; 2017

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Doğan D. Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In:Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education. : IGI Global Publishing; 2017

 • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.; 2017

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Kert SB, Kaplan A, Koçak B, İliş EB, Karaosmanoğlu G, Demirci O, Köse T, Kaymak Özgür Y. Yasemin Gülbahar Güven editors. 5. Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. : Google; 2017

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Madran O. A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. In:Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan editors. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions. Switzerland: Springer International Publishing; 2015. p.131-140.

 • Kalelioğlu F. Temel Kavramlar. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.; 2013

 • Kalelioğlu F. Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.; 2013

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction.. In:Niki Lambropoulos & Margarida Romero editors. Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective. USA: IGI Global Publishing; 2009. p.50-68.

 • Gülbahar Y, Tınmaz H, Köse F. Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Ankara: Gerhun Yayıncılık; 2006

Makaleler


 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Research Implications for Computer Science Education based on Darmstadt Model. Journal of Computer and Education Research, 2021; 9(17):39-61.

 • Kandemir CM, Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Pedagogy of Teaching Introductory Text-based Programming in terms of Computational Thinking Concepts and Practices. Computer Applications in Engineering Education, 2020; 29:1-17. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kalelioğlu F, Sentance S. Teaching with Physical Computing in School: the case of the micro:bit. Education and Information Technologies, 2020; 25:2577-2603. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Doğan D, Karataş E. Bebras: A Social Approach for Concept-Based Learning of Informatics and Computational Thinking. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 2020; 53(1):241-272.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Kert SB. Teaching computing at secondary school level: Understanding teachers? experiences and challenges.. Elementary Education Online, 2020; 19(3):1781-1796. ( SCOPUS )

 • Dere HE, Kalelioğlu F. The Effects of Using Web-Based 3D Design on Spatial Visualisation and Mental Rotation Abilities of Secondary School Students. Informatics in Education, 2020; 19(3):399-424. ( SCOPUS )

 • Gülbahar Y, Kert SB, Kalelioğlu F. Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik ÖzYeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2019; 10(1):1-29. ( SCOPUS )

 • Avcı Ü, Kalelioğlu F. Students? perceptions about education and teaching quality in a teacher training program.. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2019; 9(1):52-64.

 • Kert SB, Kalelioğlu F, Gülbahar Y. A Holistic Approach for Computer Science Education in Secondary Schools. Informatics in Education, 2019; 18(1):131-150. ( SCOPUS )

 • Cabı E, Kalelioğlu F. A Fully Online Course Experience from Students? Perspective: Readiness, Attitudes and Thoughts.. Turkish Online Journal of Distance Education, 2019; 20(3):165-180. ( SCOPUS )

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci. Millî Eğitim Dergisi, 2018; 47(217):5-23.

 • Kırkan B, Kalelioğlu F. The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2017; 6(3):88-98.

 • Kalelioğlu F. Using Facebook as a Learning Management System. Informatics in Education, 2017; 16(1):83-101. ( SCOPUS )

 • Kalelioğlu F. Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers.. World Journal on Educational Technology (WJET): Current Issues., 2016; 8(3):165-171.

 • Kalelioğlu F, Atan A, Çetin Ç. Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(2):555-568.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Kukul V. A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 2016; 4:583-596. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Adnan M, Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Assessment of a Multinational Online Faculty Development Programme on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education, ; :-. ( SCOPUS )

 • Kalelioğlu F. A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior, 2015; 52:200-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Altın HM, Kalelioğlu F. Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2015; 2(1):-.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educational Technology, 2015; 6(2):-. ( EBSCO )

 • Kalelioğlu F, Baturay M. E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2014; 1(2):22-30.

 • Kalelioğlu F, Deryakulu D. Çevrimiçi Tartışma Yapısının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Gerçek ve Yansıyan Eleştirel Düşünme Performanslarına Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 2014; 5(3):-.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. The Effect of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners' Perspective. Informatics in Education, 2014; 13(1):248-258. ( SCOPUS )

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion.. Educational Technology & Society, 2014; 17(1):248-258. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. Experiences of Pre-Service Teachers in Case Based Discussion Groups in Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2012; 3(3):15-32.

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Investigating the Usage of Blogs in Educational Settings from Multiple Intelligences Perspective.. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2010; 9(2):132-144. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gülbahar Y, Madran RO, Kalelioğlu F. Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: "Web Macerası". Educational Technology & Society, 2010; 13(3):139-150. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Active Learning Through Online Instruction. The Educational Technology Magazine, 2010; 50(3):-. ( Journals Indexed in Eric )

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Çevrimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi için Ölçütlerin Belirlenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 2010; 1(3):-.

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerasi'nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2008; 41(2):209-236.

 • Gözütok FD, Gülbahar Y, Köse F. E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2007; 40(1):135-156.

 • Gülbahar Y, Köse F. Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2006; 39(2):75-93.

Bildiriler


 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. Üniversite Öğrencilerinin Acil Uzaktan Öğretim Sürecine ilişkin Deneyimleri: Bir Durum Çalışması.. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı: Ankara, Çevrimiçi; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Yurdakök EA, Kalelioğlu F. Türkiye'de Programlama Öğretimi ile İlgili Araştırmalardaki Eğilimler: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Çalışma.. 3. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı: Ankara, Çevrimiçi; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Fiş Erümit S, Kalelioğlu F. Gamification In Programming Teaching. 7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES): Antalya; 30/10/2019 - 01/11/2019

 • Cabı E, Kalelioğlu F. Learning Analytics of the Learning Experiences in e-Learning and Face to Face. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019): Kırşehir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Keskinkılıç F, Kalelioğlu F. Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri.. 13th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS 2019): Kırşehir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Erdem E, Kalelioğlu F. Blok Tabanlı Uygulamalar İle Geliştirilen Programların Otomatik Değerlendirme Araçları İle Değerlendirilmesi: Dr. Scratch Örneği. 2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı: Ankara; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Aşıcı M, Kalelioğlu F. Öğretim Yönetim Sistemi İle Desteklenmiş Dersin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi.. The 2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational Technologies: Kızılcahamam; 12/12/2018 - 13/12/2018

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Kert SB. Teaching Computational Thinking to In-Service Computer Science Teachers through a Massive Online Open Course.. E-learn 2018: Las Vegas, Nevada; 15/10/2018 - 18/10/2018

 • Türkoğlu H, Kalelioğlu F. Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. 5th International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 - 15/11/2017

 • Kalelioğlu F, Yurdakök EA. Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Avcı Yücel Ü, Kalelioğlu F. Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

 • Kırkan B, Kalelioğlu F. Türkiye?de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma.. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Kırkan B, Kalelioğlu F. Türkiye'de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Madran O. A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives ? ISSEP: University of Ljubljana, Slovenia; 28/09/2015 - 01/10/2015

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME NEDİR VE NASIL ÖĞRETİLİR?. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu: ; 09/09/2015 - 11/09/2015

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Afyon; 20/05/2015 - 22/05/2015

 • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Akçay S, Dogan D. Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch.. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives: İstanbul; 22/09/2014 - 25/09/2014

 • Tekmen B, Kalelioğlu F. Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri. 4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF POLICIES AND ISSUES ON TEACHER EDUCATION-ISPITE2014: Ankara; 15/05/2014 - 16/05/2014

 • Kalelioğlu F, Aşıcı M. Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. inettr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı: İstanbul; 09/11/2013 - 11/11/2013

 • Kalelioğlu F, Altın HM. Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi. inettr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı: ; 09/11/2013 - 11/11/2013

 • Esen-Çoban A, Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Mesleğine Yönelik Algıları ve Beklentileri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyumu Sempozyumu: Ankara; 14/10/2011 - 16/10/2011

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı: İstanbul, Türkiye; 02/12/2010 - 04/12/2010

 • Kalelioğlu F, Avcı Ü. Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğrenme Stratejisine Etkisi. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya, Türkiye; 24/09/2010 - 26/09/2010

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması. 9 th International Educational Technology Conference: Ankara; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Arslan Arı İ, Kalelioğlu F, Arı F. Pre-service Teachers' Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course. Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009: South Carolina; 02/03/2009 - 06/03/2009

 • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference: Eskişehir; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Madran O, Gülbahar Y, Köse F. Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium: Eskişehir; 13/09/2006 - 15/09/2006