Prof. Dr. ŞEREF MİRASYEDİOĞLU

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6622
E-Posta : serefm[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~serefm/

 • Doktora (1979), Atatürk Üniversitesi, Matematik
 • Lisans (1974), Atatürk Üniversitesi, Matematik

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • UYGULAMALI MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Kitaplar


 • Kabaca T, Aksoy Y, Aktumen M, Mirasyedioğlu Ş. The Use of Computer Algebra Systems In Calculus Teaching: Principles and Sample Applications. In:Aleksanar Lazinica and Carlos Calafate editors. Technology Education and Development. : INTECH; 2009

 • Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. Lise Matematik Ders Kitabı 11. Ankara: Tutibay; 2007

 • Hacısalihoğlu H, Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. Matematik Öğretimi. : Asil Yayın Dağıtım; 2004

 • Hacısalihoğlu HH, Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. İlköğretim 6-8 Matematik Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım; 2004

 • Hacısalihoğlu PD, Mirasyedioğlu PD, Akpınar A. İlköğretim 1-5 Matematik Öğretimi: Matematikte Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Asil Yayın; 2003

Makaleler


 • Şen Ö, Mirasyedioğlu Ş. Matematik Dersi Öğretim Programının Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Açısından Analizi Matematiksel Süreç Becerileri, Öğretim Yaklaşımları ve Ölçme Değerlendirme Boyutu. Akdeniz Eğitim Araştırma Dergisi, 2020; 14(32):284-307.

 • Çetin Y, Mirasyedioğlu Ş. The Effects of the Technology Supported Problem-Based Learning Activities on Students? Achievement in Mathematics. Journal Of Computer and Education Research, 2019; 7:13-34.

 • Mirasyedioğlu Ş, Usta N. Effect of Problem-Based Learning Approach and Mathematics Teaching of The 7Th-Grade Students Mathematics Achievement and Self-Efficacy.. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017; 6(25):2263-2282. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Mirasyedioğlu Ş. Toplumsal Gelişimin Temelini Oluşturan; Bilim, Sanat, Kültür, Eğitim ve Edebiyat Kazanımları üzerinde bir Röportaj. keyf-fi Edebiyat, Edebiyat ve Kültür Degisi, 2014; (3):3-6.

 • Mirasyedioğlu Ş. Linking Lambda Boolean Theory and the Coppo Dezani TypeAssigment System. Mathematics and Computera in Science and Engineering Series, 2014; 34(1):91-95. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Mirasyedioğlu Ş. 1. Türkiye?de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye 59, Türk Eğitimi Özel Sayısı II, 2014; 2(59):1284-1290.

 • Mirasyedioğlu Ş. Türkiye?de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye, türk eğitimi özel sayısı II, 2014; 2(59):1284-1290.

 • Peker M, Halat E, Mirasyedioğlu Ş. Gender related differences in mathematics teaching anxiety. The Mathematics Educator, 2010; 12(2):125-140.

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2009; 2(2):257-265.

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. Pre-service elementary school teacher?slearning styles and attitudes towards mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2008; 1(4):24-26. ( Australian Education )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. A New Symbolic Computational Approach to Singular Initive Value Problems in Second Order Ordinary Differential Equations. Applied Mathematics and Computation, 2008; 171:1218-1225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kabaca T, Mirasyedioğlu Ş. A Proposal for Improving the Perception of Differential Concept by Using a Well-Known Table Processor: Ms Excel. Korea Society of Mathematical Education Research in Mathemathematical Education, 2008; 3(12):190-199. ( Korean Education Index )

 • Mirasyedioğlu Ş. 2. A Proposal for Improving the Perception of Differential Concept by Using a Well-Known Table Processor: Ms Excel. Korea Society of Mathematical Education Research in Mathemathematical Education, 2008; 12(3):190-199. ( Education Index (EI) )

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. Pre-service elementary school teacher?slearning styles and attitudes towards mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2008; 4(1):21-26. ( Education Index (EI) )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. A new symbolic computational approach to singular initial value problems in the second-order ordinary differential equations. Applied Mathematics and Computation, 2007; 171:1218-1225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güyer T, Mirasyedioğlu Ş. A functional computation model for the duality of two-variable Lambda-Boolean functions. Applied Mathematics and Computation, 2006; 182(182):879-887. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. A new symbolic computation for formal integration with exact power series. Applied Mathematics and Computation, 2005; (162):215-224. ( AHCI : Art and Humanities Index )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 2(14):157-166. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. Öğrenme Sitillerine Dayalı Öğretimde 4 Math Öğretim Modeli ,. Öğrenme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2003), Sayı 13, 1-14, 2003; 13:1-14.

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 2(Suppl14):157-166.

Bildiriler


 • Usta N, Mirasyedioğlu Ş. UZAKTAN EĞİTİMİN CEBİR DERSİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BAŞARILARINA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN UYGULAMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. DİLET2020: ; 10/12/2020 - 11/12/2020

 • Mirasyedioğlu Ş. 4TH International Turkish Computer & Mathematics Education Symposıum. 4TH International Turkish Computer & Mathematics Education Symposıum - Salon 4 EBUL VEFA: 09:00 - 10:00 - ÇEŞME, İZMİR; 28/09/2019

 • Çağan B, Usta N, Mirasyedioğlu Ş. 4TH International Turkish Computer & Mathematics Education Symposıum. 4TH International Turkish Computer & Mathematics Education Symposıum - Salon 5 Ali Kuşçu: 16:15 - 17:15 - ÇEŞME, İZMİR; 26/09/2019

 • Mirasyedioğlu Ş. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR 21st CENTURY DISTANCE LEARNING: DEVELOPING COMPUTATION AND COMPUTATIONAL THINKING. IDEC - INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION CONFERENCE:. INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION CONFERENCE: PARIS / FRANSA; 18/07/2018 - 20/07/2018

 • Mirasyedioğlu Ş. A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR 21st CENTURY DISTANCE LEARNING: DEVELOPING COMPUTATION AND COMPUTATIONAL THINKING. INTERNATIONAL DISTANCE EDUCATION CONFERENCE: PARIS / FRANSA; 18/07/2018 - 20/07/2018

 • Öztürk A, Usta N, Mirasyedioğlu Ş. Strateji Temelli Problem Çözme Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018): Afyon; 23/03/2018 - 25/03/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının, Sözel, Matematiksel ve Model ifadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Çetin Y, Mirasyedioğlu Ş. Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimin 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ve Fonksiyon Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. IV. International Eurasian Educational Congress: Pamukkale; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Çetin Y, Mirasyedioğlu Ş. The Effectiveness Of The Technology Supported Problem-based Learning Method On 9 Grade Students? Achievement In Functions. 26th International Conferance on Educational Sciences: Antalya; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Aksoy A, Mirasyedioğlu Ş. Tematik Bir Matematik Tarihi Dersi ve Sunduğu İmkanlar. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı-1: Ankara; 30/01/2016 - 31/01/2016

 • Mirasyedioğlu Ş. Lise Matematik Öğretmenlerinin Müfredat Programlarının Uygulanmasında Yaşadıkları Sorunlar ve Öneriler. Kocaeli Ortaöğretim Değerlendirme ve akreditasyon, Koacaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli; 11/09/2015 - 12/09/2015

 • Mirasyedioğlu Ş. 21. Yüzyılda Matematik Müfredat Programlarının Analiz ve Tasarımı. Adıyaman Üniversitesi: Adıyaman; 19/05/2015 - 21/05/2015

 • Mirasyedioğlu Ş. Linking Lambda-Boolean Theory and the Coppo-Dezani. 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling?14: Floransa/İtalya; 22/11/2014 - 24/11/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ?Linking Lambda-Boolean Theory and Coppo-Dezani Type-Assignment System. 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling?14: Floransa/İtalya; 22/11/2014 - 24/11/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ?Türkiye?de Lise Matematik Dersi 9-12.Sınıflar Öğretim Program Reformu 2005-2012: Yüksek Öğretime Geçiş Sistemimiz. Matematikçiler Derneği, 13. Matematik Sempozyumu Karabük Üniversitesi: Karabük; 15/05/2014 - 17/05/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. Yüksek Öğretime Giriş Sistemi ve Çözüm Önerileri. Matematikçiler Derneği, 13. Matematik Sempozyumu Karabük Üniversitesi: Karabük; 15/05/2014 - 17/05/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. Türkiye'de Matematik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme. Matematikçiler Derneği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun; 19/09/2012 - 21/09/2012

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. The Effect of Instruction States Designed According to Van Hiele Geometrical Thinking Levels on the Geometrical Success. 1st International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2012): Prishtine/Kosovo; 03/09/2012 - 07/09/2012

 • Mirasyedioğlu Ş, Güven B. Lise Matematik Öğretim Programının Tanıtımı, Lise Matematik ve Fen Öğrtim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımı ve Temelleri Çalıştayı. Lise Matematik Öğretim Programının Tanıtımı: Başkent Üniversitesi, Özel Başkent Okulları/Adana; 11/02/2012

 • Mirasyedioğlu Ş, Güven B, Kösa T. Lise Matematik Öğretim Programı ve Yeni Yaklaşımlar. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Antalya; 12/01/2012 - 13/01/2012

 • Mirasyedioğlu Ş. Lise Matematik Öğretim Programına İlişkin Yeni Yaklaşımlar. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü; 08/12/2011 - 08/12/2012

 • Aksoy A, Yiğitcan-Nayir Ö, Mirasyedioğlu Ş. Design and Management of Teaching and Learning Process in the Secondary Mathematics Lesson by Dynamic MAthematics Software. The Second International GeoGebra Conference: Hagenberg Austria; 29/08/2011 - 31/08/2011

 • Aktümen M, Kabaca T, Aksoy Y, Mirasyedioğlu Ş. Bir Dinamik Matematik Yazılımı: Geogebra. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Çanakkale; 01/05/2009 - 03/05/2009

 • Bulut M, Mirasyedioğlu Ş. The Effects of Computer Alfebra System ( CAS) in the Development of conceptual and procedural knowledge. First Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education: Hungary; 20/07/2007 - 23/07/2007

 • Bulut M, Mirasyedioğlu Ş. The Effects of CAS in the Development of problem solving abilities. First Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education: Hungary; 20/07/2007 - 23/07/2007