Prof. Dr. ABDURRAHMAN GÜZEL

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6625
E-Posta : guzel[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~guzel/

 • Doktora (1973), Viyana, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1969), Viyana, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Ödüller


 • Güzel A. Türklük Bilimine Hizmet Ödülü. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanlığı", Ankara", 16/11/2017.

 • Güzel A. ULUSLARARASI MAHTUMKULU FİRAKİ ÖDÜLÜ. TÜRKMENİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI", AŞKABAT/TÜRKMENİSTAN", 16/05/2014.

Projeler


 • Güzel A. İLKÖĞRETİM KURUMLARINA DEVAM ORANLARININ ARTIRILMASI TEKNİK DESTEK PROJESİ. ", ANKARA", MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE AB", 01/09/2015.

Kitaplar


 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞİR NEVAYİ'NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ. ANKARA: BAŞKENT ÜNİ; 2023

 • Güzel A. PROF.DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞÎR NEVÂYÎ?NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ; 2023

 • Güzel A. HAYRETÜ'L- EBRÂR'DA TASAVVUFİ UNSURLARDAN ÖRNEKLER. In:PROF.DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞÎR NEVÂYİ'NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ. ANKARA: BAŞKENT ÜNİ YAYINLARI; 2023. p.177-187.

 • Güzel A. AÇILIŞ KONUŞMASI. In:PROF.DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞÎR NEVÂYİ'NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI; 2023. p.35-39.

 • Güzel A. ALİ ŞÎR NEVÂYÎ MERKEZİ KURULDU. In:PROF.DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞÎR NEVÂYİ'NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI; 2023. p.23-34.

 • Güzel A. SUNUŞ YAZISI. In:PROF.DR. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ALİ ŞÎR NEVÂYİ'NİN ESERLERİ VE KÜLTÜREL ETKİLERİ. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI; 2023. p.19-21.

 • Sariyev B, Yilmaz E. PROF. DR. ADBRURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU BÜYÜK SÖZ ÜSTADI. : ; 2023

 • Güzel A. SÜLEYMAN HÂKİM ATA'NIN BAKIRGAN KİTABI NÜSHALAR VE BUNLAR ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR. In:PROF.DR. ALİ İHSAN ÖBEK, DOÇ.DR. HÜLYA UZUNTAŞ, DOÇ.DR. ABDÜLKADİR ATICI, DOÇ.DR. DİNÇER ATAY editors. PROF. DR. AHMET GÜNŞEN ARMAĞANI. ÇANAKKALE: PARADİGMA AKADEMİ; 2022. p.551-562.

 • Güzel A, Elkiran YM. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL ALAN. In::FATİH KANA editors. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ (SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ). ANKARA: EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK;; 2021. p.267-297.

 • Güzel A. YARD.DOÇ.DR.HİMMET BİRAY İLE GÜZEL GÜNLERİMİZ VE MAHTUMKULU DİVANI. In:AHDE VEFA. İSTANBUL: KESİT YAYINLARI; 2021. p.1077-1083.

 • Biray N, Eynel S. SUNUŞ. In:AHDE VEFA. İSTANBUL: KESİT YAYINLARI; 2021. p.13-15.

 • Türk O, Koç F. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. ANADOLU SAHINDA YAZILMIŞ KARIŞIK DİLLİ ESERLERDE İSİM ÇEKİM EKLERİ. ANKARA: SONÇAĞ AKADEMİ; 2021

 • Güzel A, Duymaz A, Sariyev B, Biray N, Duran H, Yilmaz E. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU DİVANI'NDAN SEÇMELER. TÜRKİYE: AKÇAĞ; 2021

 • Güzel A, Elkiran YM. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE EĞİTSEL AJAN. In:FATİH KANA editors. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ. ANKARA: EĞİTEN KİTAP YAYINCILIK; 2021. p.267-297.

 • Güzel A. TARİHİ SEYİR İÇİNDE TÜRKLERİN KULLANDIKLARI ALFABELER VE YAZILAN TÜRKÇE METİNLER. In:ABDURRAHMAN GÜZEL editors. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERS KİTABI. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN; 2020. p.58-82.

 • Demir N-, Güzel A, Saral Poçan T, Ay A, Çelik Y. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. TÜRK DİLİ DERS KİTABI. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN; 2020

 • Güzel A, Ay A. SÖZLÜ ANLATIM VE TÜRLERİ. In:BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ DERS KİTABI. ANKARA: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BASIN YAYIN; 2020. p.163-189.

 • Güzel A. TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ BÖLÜMÜNÜN KURULUŞUNA NASIL KARAR VERDİM?. In:İHSAN KALELİOĞLU- PINAR KANIK UYSAL editors. TÜRKÇE EĞİTİMİNE ADANMIŞ BİR ÖMÜR. ANKARA: PEGEM; 2020. p.28-96.

 • Güzel A. Abdurrahman Güzel editors. Türk Dünyası ve Türkmen Edebiyatı Üzerine Yazdıklarım. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2020

 • Güzel A. Türk Halk Edebiyatı El Kitabı 11. BASIM. ANKARA: Akçağ Yayınevi; 2020

 • Güzel A. Abdurrahman Güzel editors. Kaygusuz Abdal(Alaaddin Gaybi Bey) Menakıb namesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu; 2020

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Başkent Üniversitesi Üniversiteler İçin Türk Dili I - II Ders Kitabı. ANKARA: Başkent Üniversitesi; 2020

 • Güzel A, Duymaz A, Sariyev B, Biray N. Mahtumkulu Divanı'ndan Seçmeler. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2020

 • Güzel A. Mustafa Kemal Atatürk'e Göre Türk Milletini Bir Arada Tutan Kültürel Değerler. In:Abdurrahman Güzel editors. Başkent ÜniversitesiÜniversiteler İçin Türk Dili I - II Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2020. p.175-203.

 • Güzel A. Sözlü Anlatım Türleri. In:Abdurrahman Güzel editors. III. Başkent ÜniversitesiÜniversiteler İçin Türk Dili I - II Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2020. p.165-189.

 • Güzel A. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ TARİHİ. In:HALİT KARATAY editors. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ. Ankara: PEGEM Yayınları; 2020. p.1-46.

 • Güzel A. Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Simatiyeler. In:İsmet Çetin- Bülent Gül editors. Umay Ana'daqn Umay Hoca'ya Prof. Dr. Umay Günay Türkeş'e Armağan. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma EnstitüsüYayınları; 2019. p.23-25.

 • Güzel A. Genç Muallimim Ali Berat Alptekin. In:Esma Şimşek vd. editors. Ali Berat Alptekin Armağanı. Konya: Kömen Yayınları; 2019. p.65-67.

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Abdal Musa Velayetnamesi 2. Baskı. ANKARA: Turk Tarih Kurumu Basımevi; 2019

 • Güzel A. KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE SİMATİYELER. In:İsmet Çetin - Bülent Gül editors. UMAY ANA'DAN UMAY HOCA'YA PROF.DR. UMAY GÜNAY TÜRKEŞ'E ARMAĞAN. Ankara: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI; 2019. p.25-37.

 • Güzel A. KAYGUSUZ ABDAL'IN ESERLERİNDE SİMATİYELER. In:İSMET ÇETİN- BÜLENT GÜL editors. UMAY ANA'DAN UMAY HOCA'YA PROF.DR. UMAY GÜNAY TÜRKEŞ'E ARMAĞAN. ANKARA: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YAYINLARI; 2019. p.25-37.

 • Güzel A. Yabancı Araştırmacıların Alevilik ve Bektaşiliğe Bakışları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. In:Doç. Dr. Neslihan KOÇ KESKİN, Doç. Dr. Muvaffak Eflatun editors. Prof. Dr. Ahmet Mermer Armağanı. Ankara: Akçağ Yayınları; 2018. p.373-387.

 • Güzel A. Hacı Bayram-ı Veli'nin Üç İlahisinin Tasavvufi Açıdan Değerlendirilmesi. In:İbrahim Ethem Arıoğlu editors. Hacı Bayram-ı Veli. Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı; 2018. p.327-342.

 • Güzel A. Abdurrahman Güzel editors. Graf Teorisiyle Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ; 2018

 • Güzel A. Alaiye Sancak Beyi Hüsameddin Mahmud Beyin Oğlu ŞEhzade Alaaddin (Kaygusuz Abdal)ın Eserlerinin Genel Bir Değerlendirilmesi. In:Bedia Koçakoğlu editors. Antalya Kitabı (Selçukludan Cumhuriyete Sosyal Bilimlerde Antalya 1). Antalya: Kutlu-Avcı Ofset; 2018. p.875-897.

 • Güzel A. Hoca Ahmet Yesevi Fakr-Name. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi; 2017

 • Abdurrahman Güzel editors. Hoca Ahmet Yesevi Fakrname. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları; 2017

 • Güzel A, Kuzu T, Demir A, Çelik Y, Demir N. Abdurrahman Güzel editors. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi; 2017

 • Güzel A. Yeni Harflerin Kabulü ve Türkçenin Sadeleştirilmesi Çalışmaları. In:Abdurrahman GÜZEL editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ; 2017. p.695-774.

 • Güzel A. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tarihine Kısa Bir Bakış. In:Abdurrahman GÜZEL editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ; 2017. p.777-837.

 • Güzel A. Tarihi Seyir İçinde Türklerin Kullandığı Alfabeler. In:Abdurrahman GÜZEL editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ; 2017. p.23-42.

 • Güzel A. Türkçe Öğretimi Tarihi Üzerine. In:Abdurrahman GÜZEL editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ; 2017. p.13-22.

 • Güzel A, Demir C, Özkan N, Benzer A, Okur A, Onan B, Melanlıoğlu D, Karatay H, Bağcı H, Çiftçi M, Şahbaz NK, Demir A, Karakuş Tayşi E, Parlakyıldız H, Dolunay SK, D0ğan Y, Yemenici Aİ, Azizoğlu Nİ, Kurudayıoğlu M, Karakaş Yıldırım Ö, Özcan AF, Güngör H, İnan Yıldız F, Büyükikiz KK, Maden S, Baş B, Yıldırım HÇ. Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçötan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ; 2017

 • Güzel A. 18.-20. Yüzyıllarda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı ve Temsilcileri. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.150-169.

 • Güzel A. Anadoluda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatının Başlangıcı ve 13.-14. Yüzyıllardaki Temsilcileri. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.110-125.

 • Güzel A. 15.-17. Yüzyıllarda Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı. In:Ali Duymaz, Çiğdem Kara editors. Türk Halk Şiiri. Eski,şehir: Anadolu Üniversitesi; 2016. p.126-149.

 • Güzel A. Yaşayanların ve Savaş Meydanlarını Görenlerin Kaleminden Çanakkale. Ankara: Keçiören Belediyesi; 2015

 • Güzel A, Sariyev B. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. KLASİK DÜŞÜNCENİN TÜRKMEN MİMARLARI DEVLET MEHMET AZADİ VE OGLU MAHTUMKULU. ANKARA: AKADEMİK KİTAP; 2014

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU ANI KİTABI. ANKARA: TİKA; 2014

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU BÜTÜN ESERLERİ. ANKARA: TÜRKSOY; 2014

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. FOLKLORİK VE DİNİ METİNLER ÜZERİNDE VİDİN TÜRKLERİ. ANKARA: TÜRK DİL KURUMU; 2014

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi. ANKARA: ; 2014

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. MAHTUMKULU DİVANI TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE TÜRKMEN TÜRKÇESİ. ANKARA: TİKA; 2014

 • Güzel A, Barin E. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ. ANKARA: AKÇAĞ; 2013

 • Güzel A, Barın E. Abdurrahman Güzel editors. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi. Ankara: Akçağ; 2013. p.117-216.

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. HACI BEKTAŞ VELİ EL KİTABI. ANKARA: AKÇAĞ YAYINLARI; 2011

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. HACI BEKTAŞ VELİ EL KİTABI. ANKARA: AKÇAĞ; 2011. p.251-514.

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İKİ DİLLİ TÜRK ÇOCUKLARINA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ. ANKARA: ÖNCÜ; 2010

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. Geçmişten Günümüze Âşıkların Dilinde Sarıkamış. İSTANBUL: OMNİA; 2010

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEİ editors. SARAY NAME. ANKARA: DİYANET VAKFI; 2010

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. İki Dillilere Türkçe Öğretimi (Almanya Örneği). ANKARA: VİZYON; 2010

 • Güzel A. Abdurrahman Güzel editors. Süleyman Hakim Ata'nın Bakırgan Kitabı Üzerine Bir İnceleme. ankara: Öncü Kitap; 2008

 • Güzel A. Abdurrahman Güzel editors. Ahmed Yesevi'nin fakr-Namesi Üzerine Bir İnceleme. ankara: ÖNCÜ KİTAP; 2008

 • Güzel A. Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL editors. KAYGUSUZ ABDAL MENAKIBNAMESİ. ANKARA: AKÇAĞ; 2004. p.123-127.

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. KAYGUSUZ ABDAL DİVANI. ANKARA: MİLLİ EĞİTİM YAYINEVİ; 2000

 • Güzel A, Demir N, Çelik Y, Demir A, Atabey İ, Aslan Demir S. Abdurrahman Güzel editors. KARABAĞI VE TEHAFÜT'Ü. İSTANBUL: KÜLTÜR BAKANLIĞI; 1991. p.237.

 • Güzel A. ABDURRAHMAN GÜZEL editors. KAYGUSUZ ABDAL'IN MENSUR ESERLERİ. ANKARA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI; 1983. p.59-61.

Makaleler


 • Güzel A, Sariyev B. DEVLET MEHMET AZADİ. maarif ansiklopedisi, 2023; :-.

 • Güzel A, Sariyev B. MAHTUMKULU FİRAKİ. MAARİF ANSİKLOPEDİSİ, 2023; :-.

 • Yemenci Aİ, Güzel A. The effect of teaching aesthetıc listening strategıes skılls of fifth grade students. INTERNATİONAL JOURNAL, 2021; :-.

 • Güzel A, Elkiran YM. Türkçe öğretmeni adaylarının internet tabanlı okuma motivasyonu. RumeliDE Journal of Language and Literature, 2021; :-. ( ISSN )

 • Güzel A, Elkiran YM. Türkçe öğretmeni adaylarının internet tabanlı okuma motivasyonu.. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, 2021; :18-. ( ISSN )

 • Güzel A, Karadağ Ö. Anlatma Becerileri Açısından " Türkçe Dersi Öğretim Programı ( 6.7.8. Sınıflar ) Eleştirel Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013; (1):45-52. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güzel A. TÜRK DÜNYASINDA BİRLİK VE BERABERLİK OLGUSU YAŞANMALI VE YAŞATIMALIDIR. YENİ TÜRKİYE, 2014; (53):713-726.

 • Güzel A. YABANCI DİLLE YAPILAN EĞİTİMİN SAKINCALARI. , 2013; (58):371-377.

 • Güzel A. GEÇMİŞTE BİLİM DİLİ OLAN TÜRKÇEMİZ BUGÜN NE DURUMDA. YENİ TÜRKİYE, 2013; (55):71-100.

 • Güzel A, Karadağ Ö. Kelime Sıklığı Açısından Türk Atasözleri Üzerine Bir Değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013; (1):274-280. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Güzel A, Karadağ Ö. Anlatma Becerileri Açısından " Türkçe Dersi Öğretim Programı ( 6.7.8 Sınıflar ) Eleştirel Bir Bakış. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2013; (1):45-52. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Bir Hüznün Tarihi, Muzaffer Taşyürek. Türklük Dünyası Araştırmaları, 2009; (183):633-652.

 • Güzel A. Edebiyat Eğitiminde Amaçlar ve Bu Amaçlara Yönelik Yöntem, Teknik ve Uygulamalar. Milli Eğitim Dergisi, 2006; :85-105.

 • Güzel A. Eğitim Fakültelerinde Türkçe Öğretmenliği Bölümünün Kuruluşu Ve Hedefleri I. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2003; (13):7-17.

 • Güzel A. Türkçenin Eğitimi ? Öğretimi Bölümlerinde Kurulması Gerekli Görülen Anabilim Dalları Hakkında Yeni Projelerimiz. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2003; (13):63-86.

Bildiriler


 • Güzel A, Bilkan AF. BABÜRLÜ KUZEY HİNDİSTANINDA ALİ ŞÎR NEVÂYÎ TESİRİ. ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR MEROSINING SHARQ DAVLATCHILIGI VA MADANIYATI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI: ; 25/08/2023

 • Güzel A. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK. 21.YY'DA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 2. ÇALIŞTAYI: İSTANBUL; 15/06/2023 - 16/06/2023

 • Güzel A. (1. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı) ve Bilim Kurul Üyesi (AÇIŞ KONUŞMASI). 14.ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: ANTALYA; 20/10/2022

 • Güzel A. TÜRK DÜNYASI ÜZERİNE. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU: ERZİNCAN; 08/10/2022 - 12/10/2022

 • Güzel A. ALİ ŞİR NEVAYİ VE TÜRKÇE. OZBEKISTON RESPUBLIKASI NAVOIY VILOYATI HOKIMI: ÖZBEKİSTAN / NAVOİ; 23/11/2021 - 25/11/2021

 • Güzel A. Kökleri Türkistan'dan İki Türkmen Dervişi: Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Bilgi Şöleni. Kökleri Türkistan'dan İki Türkmen Dervişi: Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Bilgi Şöleni: Necmettin Erbakan Üniversitesi; 19/11/2021 - 20/11/2021

 • Güzel A. TÜRKÇE EĞİTİMİNİN TARİHİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. 13. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ; 14/10/2021 - 16/10/2021

 • Güzel A. BİZİM YUNUS SEMPOZYUMU. YUNUS EMRE'NİN ESERLERİNDE TASAVVUFİ BİR EĞİTİM SİSTEMİ OLARAK DÖRT KAPI KIRK MAKAM: ; 08/10/2021 - 10/10/2021

 • Güzel A. Dede Korkud'da İslami Unsurlar. Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu: Bayburt; 25/04/2019

 • Güzel A. Bir Nevruz Sabahı. Türk Kültüründe Bayram Geleneği Çalıştayı: Başkent Üniversitesi; 15/04/2019

 • Güzel A. Kaygusuz Abdal'ın Eserlerinde Dini- Tasavvufi Türk Edebiyatına Ait Nazım Türleri. 2. Uluslararası Antalya Kongresi: Antalya; 03/03/2019

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin Dinleme Becerisine İlişkin Görüşleri. II. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi: Antalya; 07/12/2018 - 08/12/2018

 • Güzel A. Çağrılı Konuşmacı. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu: Çanakkale; 04/11/2018

 • Güzel A. Çağrılı Konuşmacı. Türkmenistan- Büyük İpek Yolu'nun Kalbi: Kastamonu; 06/10/2018

 • Güzel A. Graf Teorisiyle Türkçe Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Varşova-Polonya; 25/09/2018 - 28/10/2018

 • Güzel A. Türkmen-Yörük Kültüründe Birlik ve Beraberlik. II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı: Antalya; 04/08/2018 - 05/08/2018

 • Güzel A. Türkmen-Yörük Kültüründe Birlik. II. Yörük Yaşamı ve Kültürü Çalıştayı: Antalya; 04/08/2018

 • Güzel A. CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLAR. Göktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhundan Anaduluya Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu: Ulan Batur/Moğalistan; 01/06/2018 - 07/06/2018

 • Güzel A. Cumhuriyet Döneminde Türkçe Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar Üzerine Bİr Değerlendirme. Göktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhundan Anaduluya Uluslar arası Türkoloji Sempozyumu: Ulan Batur/Moğalistan; 01/06/2018 - 07/06/2018

 • Güzel A. İsceçteki İki Dilli Türk Çoçuklarının Problemleri ve Önerilei Üzerine bir değerlendirme. İsveçteki Göçmenlerin Eğtitim Durumu ve Toplumsal Koşulları: ; 12/05/2018

 • Güzel A. Ahmet Yesevi'nin Fakr-maesinde İnsan Tipleri. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi: Kudüs; 23/03/2018 - 25/03/2018

 • Güzel A. Şehzade Alaedin Gaybi'nin Eserleri Üzrine Bir Değerlendirme. ı. Uluslararası Antalya Kongresi: Antalya; 01/03/2018 - 03/03/2018

 • Güzel A. Geçmişten Günümüze Türk Halk Edebiyatı ve Günümüzdeki Durumu. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi: Ordu; 20/11/2017 - 24/11/2017

 • Güzel A. Geçmişten Günümüze Türk Dili ve Edebiyatı tasnifi İçinde Türk Halk Edebiyatının Yeri. 9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi: ; 20/11/2017 - 23/11/2017

 • Güzel A. İlköğretim Okulları İçin Türkçe Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Dünya Öğretim Standartları İçindeki Yerimiz. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı: Ankara; 13/11/2017 - 16/11/2017

 • Güzel A. Cumhuriyet Döneminde İlköğretim Haftalık Programlarında Türkçenin ağırlığı ve Uluslararası Ülkelerde Ana Dili Dersi İçin Öğretmen Yetiştiren Bağımsız Bölümler Üzerine Bir Değerlendirme. 12. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Bükreş/ Romanya; 25/09/2017 - 28/09/2017

 • Güzel A. 1913-1923 Arası Dönemlerde İlköğretimde Türkçe Derslerinin Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi. 12. Uluslararası Büyük Türkı Dili Kurultayı: Romanya/ Bükreş; 25/09/2017 - 28/09/2017

 • Güzel A. Avrupa Literatüründe Karacaoğlan. Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu: Karaman; 07/07/2017

 • Güzel A. İki Dilli Ortamda Uygulanan Yabancı Dil Dersi Modelleri. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Sempozyumu: Roma/İtalya; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Güzel A. AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İKİNCİ DİL POLİTİKASI VE TÜRK ÇOCUKLARININ DEVAM ETTİKLERİ OKULLAR İLE ALDIKLARI DERSLER. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni: Erzurum Atatürk Üniversitesi; 12/05/2017 - 14/05/2017

 • Güzel A. Eğitim Fakültelerinde Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Bölümlerinin Son Durumları Hakkında Bir Değerlendirme. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 20/04/2017 - 24/04/2017

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Gyula Nemeth'in Vidin Türkleri Adlı Eserinin Sözlük Bölümüne İlişkin Bir Değerlendirme. 3. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı: ; 19/04/2017 - 21/04/2017

 • Güzel A. Eğitim Fakültelerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinin Son Durumu Üzerine. II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu: Gazi Üniversitesi; 17/04/2017 - 19/04/2017

 • Güzel A. Almanya'da Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. 11. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte/ Macaristan; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Güzel A. Almanyada Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Problemleri ve Bu Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri. XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Budapeşte/Macaristan; 25/09/2016 - 28/09/2016

 • Güzel A. Türkmenistan'ın Bağımsızlık Döneminden İtibaren Türkiye'deki Türkmen Edebiyatı Üzerine Çalışmalar. Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 25. Yıldönümü ve Mirasa Saygı Duyma ve Vatanı Kalkındırma Sempozyumu: Ankara; 01/06/2016

 • Güzel A. Türkmenistan'ın Bağımsızlık Döneminden Bu Yana Türkiye'deki Türkmen Edebi Hareketleri. Türkmenistan'ın 25. Yıldönümü ve 2016'da Türkmenistan'da Mirasa Saydı Duyma ve Vatanı Kalkındırma Sempozyumu: Hacettepe Üniversitesi; 01/06/2016

 • Güzel A. Almanyada Yaşayan İki Dilli Türk Çocuklarının Konuşma ve Yazı Dillerinde Görülen Benzer ve Ayrı Ögeler Üzerine Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu: Almanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Güzel A, Yıldırım HÇ. Türkçe Öğrenen Uluslararası Öğrencilerin, Öğretmenlerin ve Kurum Yöneticilerinin Çok Dillilik ve Çok Kültürlülüğe İlişkin Görüşleri: Bir Durum Çalışması. II. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sempozyumu: Almanya; 19/05/2016 - 22/05/2016

 • Güzel A. Dört Kapı Kırk Makam. Medeniyet İnşa Platformu Hacı Bektaş Veli Öğretimi: İstanbul; 04/05/2016 - 05/05/2016

 • Güzel A. Türkçe Öğretmenliğinin Tarihi Gelişimi. 25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya; 21/04/2016 - 24/04/2016

 • Güzel A. Ali Şir Nevai'nin Türkçe Sevdası Üzerine. Uluslararası Ali Şir Nevai Kongresi: Kabil / Afganistan; 12/04/2016 - 16/04/2016

 • Güzel A. Yabancılara Türkçe Öğretimi. Uluslararası Türkçenin Öğretimi Sempozyumuz: İSTANBUL; 19/02/2016 - 20/02/2016

 • Güzel A. Tarihi Seyir İçerisinde Kaygusuz Abdal. Alanya Tarih ve Kültür Semineri: Antalya; 12/12/2015 - 13/12/2015

 • Güzel A. Türkiye'de Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Destek ve Sosyal Uyum. Türkiye'de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriye Vatandaşlarına Yönelik Psikososyal Destek ve Sosyal Uyum Koordinasyon Çalıştayı: Ankara; 07/12/2015 - 09/12/2015

 • Güzel A. Avusturyalı Türkolog Prof. Dr. Herbert Jansky'nin Türkoloji Bilimi Alanındaki Çalışmaları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme. X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: Saraybosna; 28/10/2015 - 29/10/2015

 • Güzel A. SALTUKNAME VE ABDAL MUSA VELAYETNAMESİNDE ADI GEÇEN UMUR BEY ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA. ULUSLARARASI II. SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU: BOSNA HERSEK; 06/05/2015 - 09/05/2015

 • Güzel A. OTTO SPIES VE GYULA NEMETHIN TURK MASALLARI. 1. TASKARATAYDAN KELOGLANA TURK MASALLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIRIM; 03/06/2014 - 06/06/2014

 • Güzel A. AÇIŞ KONUŞMASI. II. TÜRK DÜNYASI BİLGELER ZİRVESİ: ESKİŞEHİR; 26/05/2014 - 28/05/2014

 • Güzel A. 2014 YILI TÜRKMENİSTANIN MİLLİ ŞAİRİ MAHTUMKULU FİRAKİNİN DOĞUM YILI. 3. MAHTUMKULU FİRAGİ SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 14/05/2014 - 16/05/2014

 • Güzel A. AÇIŞ VE KAPANIŞ KONUŞMALARI. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: BURSA; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A. Açış ve Kapanış Konuşmaları. VI. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: BURSA; 04/12/2013 - 07/12/2013

 • Güzel A. HACEBEKTAŞ VELAYETNAMESİNE GORE HACE BEKTAS VELI VE SARI SALTIK. 2. BALKANLARA GİDİŞİNİN 750. YILINDA ULUSLARARASI SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU: ROMANYA; 06/11/2013 - 10/11/2013

 • Güzel A. Hacı Bektaş Veli ve Sarı Saltık. Uluslararası Sarı Saltık Sempozyumu: Romanya; 06/11/2013 - 10/11/2013

 • Güzel A. İKİ DİLLİ ORTAMLARDA ANADİL EĞİTİMİ. -: COMO/İTALYA; 07/10/2013 - 08/10/2013

 • Güzel A. MAHTUMKULU FİRAKİ DİVANI ÜZERİNE ÇALIŞMALAR. MİLLETLERARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ: İSTANBUL; 30/09/2013 - 04/10/2013

 • Güzel A. TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLUŞUNDA TÜRK DEVLET ADAMLARI VE MUTASAVVIFLARIN TÜRKÇE'YE KATKILARI ÜZERİNE KISA BİR DEĞERLENDİRME. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI: TİRAN/ARNAVUTLUK; 25/09/2013 - 28/09/2013

 • Güzel A. OTTO SPIES VE GYULA NEMETH'İN TÜRK MASALLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. TASKARATAY'DAN KELOĞLAN'A TÜRK MASALLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIRIM/UKRAYNA; 03/06/2013 - 06/06/2013

 • Güzel A. NECİP FAZIL'IN DİLİNDEN 101 HADİS. ULUSLARARASI NECİP FAZIL KISAKÜREK SEMPOZYUMU: KAHRAMNMARAŞ; 23/05/2013 - 25/05/2013

 • Güzel A. MEHMET AKİF ERSOY. MEHMET AKİF ERSOY ETKİNLİĞİ: MUĞLA; 12/03/2013

 • Güzel A. ÜNİVERSİTELERİN KENTLERİN SOSYO-EKONOMİK YAPILARINA ETKİSİ. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MANAVGAT YÜKSEKOKULU VE MANAVGAT KENTİ KONSEYİ: ANTALYA; 11/01/2013

 • Güzel A, Karadağ Ö. ANLATMA BECERİLERİ AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (6-7-8. SINIFLAR) A ELEŞTİREL BİR BAKIŞ. V. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: DENİZLİ; 20/12/2012

 • Güzel A, Karadağ Ö. KELİME SIKLIĞI AÇISINDAN TÜRK ATASÖZLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. V. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: DENİZLİ; 19/12/2012 - 20/12/2012

 • Güzel A. İKİ DİLLİ ORTAMLARDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN OKULLARDA BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR. -: COMO/İTALYA; 08/10/2012

 • Güzel A. ŞAH İSMAİLİN HATAİNİN DİVANINDA DİNİ TASAVVUFİ UNSURLARA KISA BİR BAKIŞ. I. ULUSLARARASI TÜRK-İRAN DİL VE EDEBİYAT İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU: İSTANBUL; 15/05/2012 - 16/05/2012

 • Güzel A. TÜRKİYEDEKİ TÜRKOLOJİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE. GÜNÜMÜZ RUSYASINDA TÜRKİYE ÇALIŞMALARI: İSTANBUL; 25/01/2012 - 29/01/2012

 • Güzel A, Yildirim HÇ. 19. YÜZYILDA İNGİLİZCE OLARAK YAZILMIŞ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARININ DİLSEL, EDİMBİLİMSEL VE TOPLUMDİLBİLİMSEL AÇILARDAN İNCELENMESİ. 4. ULUSLARARASI DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: MUĞLA ÜNİVERSİTESİ; 22/12/2011 - 24/12/2011

 • Güzel A. AŞIK FEDAİ VE ZİLELİ AŞIKLARDA TASAVVUF. TARİHİ VE KÜLÜTÜRÜYLE 2. ZİLE SEMPOZYUMU: TOKAT; 06/10/2011 - 09/10/2011

 • Güzel A. AŞIK FEDAİ VE ZİLELİ AŞIKLARDA TASAVVUF. TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE II. ZİLE SEMPOZYUMU: TOKAT; 06/10/2011 - 09/10/2011

 • Güzel A. DİNİ VE TASAVVUFİ TÜRK HALK EDEBİYATI. TÜRK HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI KURULTAYI: İSTANBUL; 16/09/2011 - 17/09/2011

 • Güzel A, Yildirim HÇ. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ KURULTAYI: SAKARYA; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Güzel A, Yildirim HÇ. TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN YABANCI ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNDEN HAREKETLE DEĞERLENDİRİLMESİ. 4. ULUSLARARASI TÜRKÇENİN EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ KURULTAYI: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ; 08/09/2011 - 09/09/2011

 • Güzel A, Karadağ Ö. TÜRKÇE ÖĞRETİMİ AÇISINDAN OKUL SÖZLÜKLERİ. III. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: İZMİR; 16/12/2010 - 18/12/2010

 • Güzel A, Kurudayioğlu M, Tüzel S. TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNİN AKADEMİK YAPISINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME. III. DÜNYA DİLİ TÜRKÇE SEMPOZYUMU: İZMİR; 16/12/2010 - 18/12/2010

 • Güzel A. DEDE KORKUT DESTANLARINDA DİNİ UNSURLAR. DEDE KORKUT VE GEÇMİŞTEN GELECEĞE TÜRK DESTANLARI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU: KIBRIS; 25/10/2010 - 28/10/2010

 • Güzel A. EDEBİYAT EĞİTİMİNDE TEKNİK VE YÖNTEMLER. BAHTİYAR VAHAPZADE HATIRASINA I. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATLARI ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU: AZERBAYCAN; 21/10/2010 - 24/10/2010

 • Güzel A. AHMET YESEVİDEN HACI BEKTAŞ VELİYE KADAR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İNANÇ DÜNYASINI ŞEKİLLENDİREN MUTASAVVIFLAR ZİNCİRİ. ULUSLARARASI TÜRK DİLİNİN VE EDEBİYATININ YAYILMA ALANLARI BİLGİ ŞÖLENİ: KAYSERİ; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Güzel A. Ahmet Yesevi?den Hacı Bektaş Veli?ye kadar Türk Dünyasının İnanç Kültürünü Şekillendiren Mutasavvıflar Zinciri. Uluslararası Türk Dilinin ve Edebiyatının Yayılma Alanları Bilgi Şöleni: KAYSERİ; 07/10/2010 - 09/10/2010

 • Güzel A. Vidin Türk Ağızları Hakkında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme. V. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: BULGARİSTAN; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Güzel A. VİDİN TÜRK AĞIZLARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. V. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI: BULGARİSTAN; 25/09/2010 - 28/09/2010

 • Güzel A. Ahmet Yesevi?nin Fakr-namesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası ? Doğu Edebiyatında Ahmet Yesevi? Sempozyumu: TÜRKMENİSTAN; 22/09/2010 - 23/09/2010

 • Güzel A. AHMET YESEVİ FAKR-NAMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. ULUSLARARASI DOĞU EDEBİYATINDA AHMET YESEVİ SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 22/09/2010 - 23/09/2010

 • Güzel A. Ata Türkmenlerinden Gözli Ata Hakkında Bir Değerlendirme. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: İZMİR; 19/04/2010 - 25/04/2010

 • Güzel A. İlköğretim I.Kademesinde Temel Türkçe Öğretmenliği Ana Bilim Dalı?nın Kurulması. 2.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu: KIBRIS; 09/12/2009 - 11/12/2009

 • Güzel A. DÜNDEN BUGÜNE AHİLİK GELENEĞİ. AHİLİK ÇALIŞTAYI: KIRŞEHİR; 12/10/2009 - 18/10/2009

 • Güzel A. AŞIKLIK GELENEĞİNDE MODERN AŞIK TÜRÜ. AŞIKLAR BAYRAMI: ESKİŞEHİR; 08/10/2009 - 10/10/2009

 • Güzel A. Hacı Bektaş Veli?nin Tarihi Kişiliği ve Türk Kültürü Üzerindeki Etkileri. III. Uluslararası Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu: MAKEDONYA; 28/06/2009 - 30/06/2009

 • Güzel A. Ahilik Geleneği. Ahilik Çalıştayı: ; 30/05/2009 - 31/05/2009

 • Güzel A. Mahtumgulı Firagi. 3. Uluslararası Mahtumgulı Firagi Sempozyumu: Türkmenistan; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Güzel A. Mahtumguli ve Yunus Emre?den Ortak Motifler. Mahtumguli Feraği?nin Düşünceleri Eksenli Uluslararası Üçüncü Bilimsel Konferansı: İRAN; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Güzel A. Osmanlı'da Kültür ve Sanat. Osmanlı'da Kültür ve Sanat Sempozyumu: ; 23/10/2008 - 24/10/2008

 • Güzel A. Şeyh Edebali ve Hacı Bektaş Veli?nin Felsefesinde Ortak Motifler. Osmanlı Kültür ve Sanat Sempozyumu: SÖĞÜT-BİLECİK; 22/10/2008 - 25/10/2008

 • Güzel A. Yunus Emre Divanında yer alan Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Miraç'ı esnasındaki doksan bin kelam üzerine. 1. Ulusal Yunus Emre Sempozyumu: Ankara; 09/10/2008 - 10/10/2008

 • Güzel A. Tarihi Seyir İçinde (Cumhuriyet?ten Önce) Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu: Doğu Akdeniz Üniversitesi; 27/03/2008 - 28/03/2008

 • Güzel A. Türkmenlerin Tarihi Gelişimlerine Kısa Bir Bakış ve Günümüzde Coğrafi Dağılımları. X. Uluslararası Dünya Türkmenleri Kongresi: TÜRKMENİSTAN; 25/10/2007 - 30/10/2007

 • Güzel A. Türklerin Kullandığı ve Türkçe Metinlerin Yazıldığı Alfabeler. II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı: KIRGIZİSTAN; 25/09/2007 - 30/09/2007

 • Güzel A. Mevlana?nın Kaygusuz Abdal Üzerindeki Tesiri ve Hoşgörü. Uluslararası VII. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu: KONYA; 02/05/2007 - 05/05/2007

 • Güzel A. Erzurum?un Kültürel Yapısında Mistik Oluşumlar. Erzurum Atatürk Üniversitesi?nin Kuruluşu?nun 50 Yılı ve Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu: ERZURUM; 26/04/2007 - 27/04/2007

 • Güzel A. Erzurum ve Yöresinde Mistik Kültürün İzleri. Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu: Erzurum; 25/04/2007 - 27/04/2007

 • Güzel A. Günümüze Göre Türk Edebiyatı?nın Tasnifi Hakkında Bir Değerlendirme. II.Uluslararası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ; 12/04/2007 - 13/04/2007

 • Güzel A. Süleyman Hakim Ata?nın Bakırgan Kitabı Üzerine Bir Değerlendirme. XV. Uluslararası Türk tarih Kongresi: ANKARA; 11/09/2006 - 15/09/2006

 • Güzel A. Yunus Emre?de İnsan Sevgisi ve Hoşgörü. 49.Permanent International Altaistic Conference: ALMANYA; 30/07/2006 - 04/08/2006

 • Güzel A. Kaygusuz Abdal?ın Eserlerinde Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Nazım Türleri Üzerine Bir İnceleme. VII. Milletler Arası Türk Halk Kültürü Kongresi: GAZİANTEP; 27/06/2006 - 01/07/2006

 • Güzel A. Günümüze Göre Türk Edebiyatının Tasnifi Hakkında Bir Değerlendirme. I. Uluslar Arası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ; 12/06/2006 - 13/06/2006

 • Güzel A. Türk Dünyası, Türkiye ve Avrupa Literatüründe Karacaoğlan. TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU: TÜRKMENİSTAN; 01/05/2006 - 06/05/2006

 • Güzel A. Türkmen Edebiyatı Üzerine Bir İnceleme. I.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: İZMİR; 09/04/2006 - 15/04/2006

 • Güzel A. Türk Aydınının Çanakkale Zaferine Bakışı. Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri: ÇANAKKALE; 22/10/2003 - 24/10/2003