BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi

 

Vizyonumuz, Eğitim Politikatımız ve Değerlerimiz

Vizyonunumuz

Türkiye ve dünyada öncülük yapabilecek aydın nitelikli öğretmenler ve alanında uzman bireyler yetiştirmek.

Misyonunumuz

Eğitim ve öğretimde çözümleyici ve bütünleştirici çalışmalar üreten; evrensel değerlere, Atatürk İnkılapları, Türkiye Cumhuriyeti kurucu ilkeleri ve Başkent Üniversitesi kurumsal değerlerine bağlı, saygın nitelikli öğretmenler ve psikolojik danışmanlar yetiştirmek.

Eğitim Politikamız ve Değerlerimiz

 • Fakültemiz misyonunu ve vizyonunu gerçekleştirmek için her türlü etkinliğinde aşağıdaki değerleri ilke edinir;
 • Bilimin evrenselliği çerçevesinde toplumsal ve ulusal değerleri korumak ve geliştirmek,
 • Bilimsel özgürlük, yaratıcılık ve özgün düşünceyi yüceltmek,
 • Etik değerlere bağlı olmak,
 • Mükemmele ulaşmaya çalışmak,
 • Eğitim yoluyla toplumsal ve bireysel gelişmeye öncülük etmek,
 • Alanında yetkin öğretmen ve akademisyen yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Güncel teknolojinin tüm imkânlarını eğitim/öğretim sürecine katmak,
 • Akademik tutarlılık ve dürüstlüğü ilke edinmek,
 • Yapılan iş ve etkinliklerde şeffaf, hesap verebilir olmak.