Araş.Gör. İLAYDA KÖKLÜCAN

Eğitim FakültesiTel : 0312 246 6666 / 1577
E-Posta : ilaydaerdogan[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2022), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
  • Lisans (2019), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Bildiriler


  • Erdoğan İ. KRİZ ORTAMINDA LİDERLİK YETERLİLİĞİ ÖLÇEĞİ:TÜRKÇEYE UYARLAMA, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Eğitimde Lisansüstü Çalışmalar Kongresi: ; 03/06/2022