Araş.Gör. YASEMİN ERDEM

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2231
E-Posta : yaseminasuluk[at]baskent.edu.tr
  • Yüksek Lisans (2020), Hacettepe Üniversitesi, Temel Eğitim (Sinif Öğretmenliği)
  • Lisans (2017), Başkent Üniversitesi, Sinif Öğretmenliği (Tam Burslu)

Çalışma Alanları


  • TEMEL EĞİTİM

  • SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Makaleler


  • Erdem Y, Kingir S. Öğretmenlerin Öğretime Yönelik Öz Yeterliklerinin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 2022; 12(1):165-175.

Bildiriler


  • Erdem Y, Gök B. İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Zekâ Oyunlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi/ Investigation of Primary Education 3rd Grade Students' Views on Mind Games in Turkish Course. 19. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2021): Harran Üniversitesi; 12/11/2021 - 14/11/2021

  • Temiz N, Erdem Y, Cesur B. The Hidden Curriculum: In the Case of 1st, 2nd, 3rd Grade Social Studies Course Taught During Covid-19 Pandemic. X. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK 2021): Ege University; 04/11/2021 - 06/11/2021

  • Aşuluk Y, Gök B. Sınıf Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri ve Bilimsel Akıl Yürütme Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki. 18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS-2019): Antalya; 16/10/2019 - 20/10/2019