Doç. Dr. DENİZ ÖRÜCÜ

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı TurkceTel : 0312 246 6666 / 1576
E-Posta : orucu[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1999), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (1996), Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

 • EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI

Ödüller


 • Örücü D. 2219 Doktora Sonrası Yurt dışı Araştırma Bursu. TÜBİTAK", Tubitak Bideb Ankara", 03/08/2015.

Projeler


 • Akababa Altun S, Sezgin F, Örücü D. SURIYELI ÇOCUKLARIN TÜRK EGITIM SISTEMINE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESI PROJESI. ", Ankara", MEB PICTES EU", 01/01/2020.

 • The Roles And Competencies Of School PrincipalsIn Mediating Educational Policy And Reforms. ", Nottingham Universitesi", tubitak 2219", 14/10/2016.

 • Örücü D, Akbaba Altun S, Esen Çoban A, Güney Karaman N. Orta Öğretim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Liderlik Yönelimleri Kapsamında Ergenliğe Bakışları, Farkındalıkları ve Yaklaşımları: Bir Durum Saptama ve Geliştirme Çalışması. ", ", TUBİTAK", 15/01/2014.

Kitaplar


 • Örücü D. Focusing and Bounding the Collection of Data. In:Miles And Huberman editors. Qualitative Data Analysis. : ; . p.16-39.

 • Örücü D. Cross-Case Displays:Exploring and Describing. In:Miles and Huberman editors. Qualitative Data Analysis. : ; . p.172-206.

 • Arar K, Örücü D, Mahfouz J. A Comparison of Social Justice Leadership Meaning and Praxis: The interplay of Unique Social Cultural Contexts in Turkish, Palestinian and Lebanese High Needs Schools. In:B, Barnett & P, Woods editors. Educational Leadership for Social Justice and Improving High-Needs Schools: Findings from 10 Years of International Collaboration. ABD: Information Age Publishing.; 2021. p.153-172.

 • Arar K, Örücü D. A Foucauldian Analysis of Culturally Relevant Educational Leadership for Refugees as Newcomers. In:Fenwick English editors. The Palgrave Handbook of Educational Leadership and Management Discourse. : Palgrave Macmillan; 2021

 • Arar K, Örücü D. Education policies and leadership challenged by a global crisis: Refugees, Asylum Seekers and Undocumented Migrants. In:L, Zysberg., & N, Schwabsky editors. Education policies and leadership challenged by a global crisis: Refugees, Asylum Seekers and Undocumented Migrants. ABD: N.Y: Nova Science Publishers.; 2020

 • Arar K, Örücü D, Wilkinson J. Concluding Remarks: Meeting at the Global/Local Nexus of School Challenges: What Next.. In:Arar,K, Örücü, D&Wilkinson, J editors. Neoliberalism and Education Systems in Conflict Exploring Challenges Across the Globe. ABD: Routledge; 2020. p.199-205.

 • Örücü D. Kaynak Tarama ve Raporlaştırma. In:Necati Cemaloğlu editors. Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik. Ankara: Pegem; 2020. p.229-238.

 • Arar K, Örücü D, Wilkinson J. Arar, K, Örücü, D&Wilkinson, J editors. Neoliberalism and Education Systems in Conflict Exploring Challenges Across the Globe. ABD: Routledge; 2020

 • Arar K, Örücü D, Wilkinson J. A Call to Explore and Map the Educatıonal Challenges under Neolıberalısm across the Globe.. In:Arar, K, Örücü, D&Wilkinson, J editors. Neoliberalism and Education Systems in Conflict Exploring Challenges Across the Globe.. ABD: Routledge; 2020. p.1-10.

 • Örücü D, Arar K. Challenges of School Principals and Teachers in Private Schools: Comparison of Turkısh and Palestenian Cases. In:Arar,K, Örücü, D&Wilkinson editors. Neoliberalism and Education Systems in Conflict Exploring Challenges Across the Globe.. ABD: Routledge; 2020. p.13-27.

 • Örücü D. Eylem araştırması. In:Kadir Beycioglu Nİyazi Özer Yasar Kondakcı editors. Eğitim Yönetiminde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem; 2019

 • Arar K, Örücü D, Ak Küçükçayır G. Dramatic Experiences of Educators coping with the Influx of Syrian refugees in Syrian Schools in Turkey. In:Khalid Arar, Jeffrey Brooks, Ira Bogotch editors. Education, Immigration and Migration: Policy, Leadership and Praxis for a Changing World. İngiltere: Emerald; 2018

 • Örücü D. There is always light at the end of the tunnel: Emotions of a Turkish school leader in a Syrian Refugee School. In:Izhar Oplatka Khalid Arar editors. Emotion Management and Feelings in Teaching and Educational Leadership: A Cultural Perspective. : Emerald; 2018

 • Örücü D. EĞİTİM YÖNETİMİNİN KURAMSAL TEMELLERİ VE UYGULAMA. In:Necati Cemaloğlu Murat Özdemir editors. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. : Pegem; 2018

 • Örücü D. Durumlar-Arası Gösterimler: Keşfetmek ve Betimlemek. In:Sadegül Akbaba Altun Ali Ersoy editors. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Ankara: Pegem; 2016

 • Kondakçı Y, Örücü D. Tertiary Schooling Patterns and Disadvantaged Groups in Turkey. In:Mahsood Shah, Gail Whiteford editors. Bridges, Pathways and Transitions: International Innovations in Widening Participation. İngiltere: Chandos Publishing Elsevier; 2016

 • Örücü D. Veri Toplamaya Odaklanmak ve Veri Toplamayı Sınırlamak: Anlamlı Bir Başlangıç. In:Sadegül Akbaba Altun Ali Ersoy editors. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. ANKARA: Pegem; 2016

 • Şimşek H, Örücü D. Dünyada okul yöneticilerinin yetiştirilmesine genel bir bakış.. In:Ahmet Aypay editors. Türkiyede Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği:Atama Seçme Yerleştirme. : Pegem; 2016. p.21-31.

 • Beycioğlu K, Örücü D, Kondakçı Y, Oğuz E. Okul Müdürlerinin Hizmet-öncesi Yetiştirilmesinde İyi Uygulamalar: Kültürlerarası bir inceleme. In:Ahmet Aypay editors. Türkiyede Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği Seçme Atama Yerleştirme. Ankara: Pegem; 2016

 • Örücü D. Örgütsel Değişimin Yönetimi. In:Servet Özdemir editors. Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama. Ankara: Pegem; 2013. p.446-479.

Makaleler


 • Arar K, Örücü D, Gümüş S. Educational leadership and policy studies in refugee education: a systematic review of existing research. Educational Review, 2022; :-. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Arar K, Örücü D, Waite D. Understanding leadership for refugee education: introduction to the special issue. International Journal of Leadership in Education, 2020; 23(1):1-6. ( Australian Education )

 • Arar K, Örücü D. Rethinking Educational Leadership and Policy in Schools in Challenging Circumstances: Inter/Intra-continental Perspectives. Editorial Introduction. Leadership and Policy in Schools, 2020; :-. ( SCOPUS )

 • Arar K, Örücü D, Ak Küçükçayır G. These students need love and affection: Experience of a female school leader with the challenges of Syrian refugee education. Leading&Managing, 2018; 24(2):28-43. ( Australian Education )

 • Arar K, Örücü D, Ak Küçükçayır G. Culturally-relevant school leadership for refugee students in challenging circumstances. Educational Management Administration & Leadership, 2018; 47(6):960-979. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Örücü D. Liselerdeki Okul Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Ergenlik Dönemi. Baskent University Journal of Education, 2017; 5(1):88-98.

 • Vatanartıran S, Örücü D. WHO DRIVES EDUCATIONAL CHANGE: SCHOOL OR SOCIETY?. European Journal of Business and Social Sciences, 2014; 3(4):137-148.

 • Örücü D. Öğretmen Adaylarının okul, okul yönetimi ve Türk Eğitim Sistemine yönelik metaforik algıları.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2014; 20(3):327-358. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Örücü D. Primary School Teachers? Metaphorical Perspectives towards Classroom and Classroom Management: A Comparative Case Study. İlköğretim Online, 2012; 11(2):-. ( EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM TR-DİZİN, ESCI )

 • Örücü D, Şimşek H. Akademisyenlerin Gözünden Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel bir Analiz.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 2011; 17(2):167-197. ( Tübitak ULakbilim )

 • Örücü D. Yeni kurumsalcılık temelinde Türk Eğitim Sistemine Yönelik Çıkarımlar. Çağdaş Eğitim Dergisi, 2011; (385):-.

Bildiriler


 • Arar K, Bogotch I, Örücü D. Educational Leadership and Policy for Refugees: A Global Comparative Lens. AERA 2021: ABD; 08/04/2021 - 12/04/2021

 • Arar K, Örücü D, Mahfouz J. . A Comparison of Social Justice Leadership Meaning and Praxis: The interplay of Unique Social Cultural Contexts in Turkish, Palestinian and Lebanese High Needs Schools.. UCEA 2020: ABD; 17/11/2020 - 19/11/2020

 • Arar K, Örücü D, Mahfouz J. A Cross-Cultural Comparison of Syrian Refugee Education Across Turkey, Lebanon, and Germany. AERA 2020 Virtual meeting: ABD San Francisco; 17/04/2020 - 21/04/2020

 • Arar K, Örücü D. A comparison of Turkey and Germany: Educational Responses to Syrian Newcomers. UCEA Convention 2019: ABD New Orleans; 20/11/2019 - 24/11/2019

 • Örücü D, Abu Hussain J, Arar K, Qadan E. Life of School Principals and Teachers in Private Schools: A Comparison of Challenges in Turkey and Israel. ECER 2019: Hamburg Almanya; 03/09/2019 - 06/09/2019

 • Arar K, Örücü D, Ak Küçükçayır G. A Holistic Look at Education of the Syrians under Temporary Protection in Turkey:Policy, Leadership and Praxis. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: İzmir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Örücü D. Theory and Practice Gap in Educational Administration: Voices of the. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: İzmir; 02/05/2019 - 04/05/2019

 • Arar K, Örücü D, Ak Küçükçayır G, Arar E. Understanding the Educational Leadership for Refugee Education in Turkey in Different School Contexts. AERA ANNUAL MEETING 2019: KANADA; 05/04/2019 - 09/04/2019

 • Örücü D. Emotions, Culture and Leadership:A Case Study of a School Leader. ECER 2018: Bolzano Italya; 04/09/2018 - 07/09/2018

 • Örücü D, Arar K, Ak Küçükçayır G. Dramatic Experiences of Educators coping with the Influx of Syrian. ECER 2018: Bolzano Italya; 04/09/2018 - 07/09/2018

 • Örücü D. Kurumsal Eşbiçimlilik Bağlamında Özel Okulların Vizyon-Misyon ve Sloganlarına Yönelik Eleştirel Söylem Analizi. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Sİvas; 10/05/2018 - 13/05/2018

 • Örücü D, Ak Küçükçayır G. Syrian Refugee Schools: A New Phenomena for School Leaders and Teachers in Turkey. AERA2018: ABD NEW YORK; 13/04/2018 - 17/04/2018

 • Örücü D. Do they realize what we are really doing here?? Views on Governments? Approach towards School Leadership in England and in Turkey.. ECER 2017: Danimarka; 22/08/2017 - 25/08/2017

 • Örücü D. Mediating Education Reforms at School Level: Voices of School Principals in Turkey and England. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Kızılcahamam Patalya Otel Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Örücü D. Mediating Educational Policy and Reforms at School Level in England: Voices of the School Leaders. European Conference on Educational Research 2016: Dublin İrlanda; 23/08/2016 - 26/08/2016

 • Örücü D. Principals' Experience and School Improvement:. British Educational Leadership, Management and Administration Socity Conference 2016: Cheshire İngiltere; 08/07/2016 - 10/07/2016

 • Örücü D. Mind the Gap!!! Theory vs. Practice in Educational Leadership in Turkey. European Conference on Educational research 2015: Budapeşte; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Kondakçı Y, Örücü D, Oguz E, Beycioğlu K. Large scale change and survival of school principals in Turkey.. European Conference on Educational research 2015: Budapeşte; 07/09/2015 - 11/09/2015

 • Oguz E, Örücü D, Kondakçi Y, Beycioğlu K. DEĞİŞİMİN OKUL YÖNETİMİNE YANSIMALARI. 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ: GAZİANTEP; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Örücü D. BİR OKUL GELİŞİM ÖĞESİ OLARAK MÜDÜR DENEYİMLERİ: LİSE DÜZEYİNDE BAŞARILI VE BAŞARISIZ UYGULAMALAR. 10. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ: GAZİANTEP; 07/05/2015 - 09/05/2015

 • Örücü D. Perceptions of Academia on the Field of Educational management. European Conference on Educational Research 2014: Portekiz; 01/05/2014 - 05/05/2014

 • Örücü D. School Principals' Perceptions of their Professions: Should I stay or Should I go?. World Conference on Learning, teaching and Educational Leadership: University of Barcelona, İspanya; 27/10/2013 - 29/10/2013

 • Örücü D. A Critical Discourse Analysis of Educational Management and Leadership as Represented on Facebook. EUROPEAN CONFERENCE ON EDUCATIONAL RESEARCH 2013: Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul; 10/09/2013 - 13/09/2013

 • Örücü D, Akbaba Altun S, Esen Çoban A. Vignettes into School Administrators? Approaches towards Adolescent Development. WCCI Turkish Chapter 1st International Conference on Education: Başkent Üniversitesi, Ankara; 23/11/2012 - 25/11/2012

 • Örücü D. An Inquiry into the Perceptions, Awareness and Approaches of High School Administrators Towards Adolescence: A Qualitative Study. European Conference on Educational Research 2012: University of Cadiz, İspanya; 18/09/2012 - 21/09/2012

 • Örücü D. Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimine İlişkin Metaforik Söylemleri. 7.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: İnönü Üniversitesi,Malatya; 24/05/2012 - 26/05/2012

 • Örücü D. ?How does Class of Hubbub help us? Philiosophy of Education through Movies.. 6th Annual Association of Adaptation Studies Conference: Yeniyüzyıl Üniversitesi; 29/09/2011 - 30/09/2011

 • Örücü D. Mona Lisa Gülüşü ve Hababam Sınıfı": Eğitim Yönetiminde Kadın İmgesi üzerine Karşılaştırmalı Eleştirel Söylem Analizi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: KKTC; 16/04/2011 - 17/04/2011

 • Örücü D. Eğitim Yönetiminde Kadınlar. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: KKTC; 16/04/2011 - 17/04/2011

 • Örücü D. Globalization of Education from the Turkish Perspective. Mini Conference on Globalization: Hollanda Inholland University of Applied Sciences; 11/02/2011

 • Örücü D. Türkiye?de Eğitim Yönetiminde Bilimsel Bilginin Durumu:Panel Konuşması. II. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara Üniversitesi, ANKARA; 10/05/2010 - 11/05/2010

 • Örücü D. Değişim Sürecinde Yeni Kurumsalcılık Akımının Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimine Etkilerini tartışmaya açm. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Antalya; 01/05/2010 - 02/05/2010

 • Örücü D. Değişim Sürecinde Yeni Kurumsalcılık Akımının Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimine Etkilerini Tartışmaya Açmak. V.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Antalya; 01/05/2010 - 02/05/2010

 • Örücü D. Türkiye'de Eğitim Yönetiminin Akademik Açıdan İrdelenmesi: Görüşler ve SOnuçlar. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: Pamukkale Üniversitesi; Denizli; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Scenarios on ELT Management. In One Step Further.INGED International Conference: İzmir Ekonomi Üniversitesi;İzmir; 03/09/2004 - 05/09/2004

 • Örücü D. Ohhh, Crazy Phantom !! Where are thou?? Teaching through Integrating Skills.. The 25th Annual TESOL Greece Convention: Hellenic American Union; 20/03/2004 - 21/03/2004