Öğr.Gör. TALİP CAN

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2236
E-Posta : tcan[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1989), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1981), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1979), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Önlisans (1964), Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü, Edebiyat Bölümü

Çalışma Alanları


 • EĞİTİM BİLİMLERİ

Ödüller


 • Can T. Teşekkür. Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü", Ankara Alpaslan İlköğretim Okulu", 09/07/2009.

 • Can T. Sertifika. Milli Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü", Ankara Başkent Öğretmen Evi", 10/04/2009.

 • Can T. Teşekkür. T.C.Milli Eğitim Bakanlığı Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğü", Ankara Atatürk Anadolu Lisesi", 01/04/2009.

Makaleler


 • Can T. Bolu Orta Öğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2003; 2(3):94-107. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

Bildiriler


 • Can T. Köy Enstitüleri ve Arifiye Köy Enstitülü Cumhuriyet Öğretmeni Kıbrıscıklı Muhittin Yaman. Kıbrıscık Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu: Bolu Abant Baysal Üniveristesi; 31/10/2019 - 01/11/2019

 • Can T. Eğimin Siyasal Denetimi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi: Muğla; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Can T. Eğitimin Siyasal Denetimi. IV. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi: Muğla; 31/05/2012 - 02/06/2012

 • Can T, Yalçınalp S, Ersoy H, Onat Bayır G. Köy Enstitülerinde İş Eğitimi Deneyiminden Günümüz Teknoloji Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri Eğitimine. Kuruluşunun 71. Yılında Köy Enstitüleri: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimnleri Fakültesi; 15/04/2011

 • Can T. Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Okullardaki, Öğretmenlerin Öğretmen Adaylarına Yardımcı Olma Düzeyi. V. Eğitim Yönetimi Yönetimi Kongresi: Antalya; 30/04/2010 - 02/05/2010

 • Can T. Öğretmenlik Uygulaması Derslerinde Okullardaki Öğretmenlerin Öğretmen Adaylarına Yardımcı Olma Düzeyi. V. Eğitim Yönetimi Yönetimi Kongresi: Antalya; 30/04/2010 - 02/05/2010

 • Can T. Öğretmenlik Uygulaması Rehber Öğretmenlerinin Derslerinde Araç-Gereç Kullanma Düzeylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri. IETC 2010, 10 th International Educational Technology Conference: İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

 • Can T. Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Okul Yönetimi Konularında Öğretmen Adaylarına Yardımcı Olma Düzeyi. IV. EYED-DER: Pamukkale Üniversitesi; 14/05/2009 - 15/05/2009

 • Can T. Uygulama Okullarındaki Öğretmenlerin Derslerinde Araç-Gereç Kullanma Düzeylerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri ( Başkent Üniveristesi Tezsiz Yüksek Lisans ve Lisans Okul Deneyimi Öğrencileri. 9Th İnternational Technology: Hacettepe Üniversitesi; 06/05/2009 - 08/05/2009

 • Emmungil L, Can T. Operating System Decision For Educational Purposes. International Educational Technology Conference: Eskişehir; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Can T. İLKÖĞRETİM OKULLARI YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİK LİDERLİK YETERLİLİKLERİ Ankara İli Etimesgut İlçesi Örneği. 8th International Educational Technology Conference: Eskişehir; 06/05/2008 - 09/05/2008

 • Can T. Özel Dershanelerde Çalışan Sertifikasız Öğretmenlerin Sorunları. 3. Eğitim Yönetimi Kongresi: Eskişehir; 25/03/2008 - 26/03/2008

 • Can T. Eğitimde Teknolojik Lider Gereksinimi. V. International Educational Technologies Conference: Sakarya; 22/09/2005 - 24/09/2005

 • Can T. Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi. X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi: Bolu; 07/06/2001 - 09/06/2001