Dr. Öğr. Üyesi FATMA ÖZLEM BAY GÜLVEREN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2246
E-Posta : bayozlem[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2013), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2008), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati
 • Lisans (2006), Hacettepe Üniversitesi, Türk Dili Ve Edebiyati

Çalışma Alanları


 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

Kitaplar


 • Bay Ö. "Bir Diriliş Neslinin Destanı: Taha'nın Kitabı". In:Mehmet Çelik- Yakup Çelik editors. SEZAİ KARAKOÇ. ANKARA: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI; 2010. p.340-354.

Makaleler


 • Bay Gülveren Ö. Postmodernizm Bağlamında Hüseyin Kıran Anlatılarında "Dil Oyunları". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2019; 12(65):56-70. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Gülveren Ö. "Yazın Çevirisi ve 19. Yüzyıl Roman Çevirilerinin Türk Yazınına Etkisi". Doğu Batı Çeviri 2, 2019; 22(88):41-64.

 • Bay Gülveren O. XIX. YÜZYIL PAUL ve VIRGINIE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BİR KARŞILAŞTIRMA.. Türklük Bilimi Araştırmaları, 2018; (43):127-158. ( MLA International Bibliography )

 • Bay Gülveren FÖ. "Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Faruk Duman'ın İncir Tarihi Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme". TURKİSH STUDİES, 2015; 10/12:117-136. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Gülveren FÖ. "Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Toplumsal Gerçekliğin Edebi Esere Yansıması: Safahat Örneği". THE JOURNAL OF INTERNATİONAL SOCİAL RESEARCH, 2015; 8(39):58-69. ( EBSCO,MLA, DOAJ )

 • Bay Ö. "Kadın-Erkek Söylemi: Cinayeti Yazan Kadın Pınar Kür "Bir Cinayet Romanı" ve Cinayeti İtiraf Eden Erkek Ahmet Ümit "Beyoğlu Rapsodisi". TURKİSH STUDİES, 2012; 7(1):345-364. ( EBSCO,MLA, DOAJ )