Dr. Öğr. Üyesi AHMET DEMİR

Türkçe Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2242
E-Posta : ademir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (2006), Gazi Üniversitesi, Türk Edebiyati
 • Yüksek Lisans (2003), Firat Üniversitesi, Türk Edebiyati
 • Lisans (2000), Gazi Üniversitesi, Türk Dili Edebiyati Öğretmenliği

Çalışma Alanları


 • TÜRK EDEBİYATI

Projeler


 • Güzel A, Demir A. ;İlköğretim Kurumlarına Devam Oranlarının Artıtılması Teknik Destek Projesi. ", Ankara", AB-MEB", 31/10/2015.

 • Güzel A, Demir A, Kuzu T, Yıldırım HÇ. ;Bright Future (ATAA-Başkent University Presents). ", Ankara", Başkent Üniversitesi", 29/10/2016.

Kitaplar


 • Demir A. ;1908-1923 Yılları Arasında Türkçe Öğretimi ile İlgili Çalışmalar. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2017. p.282-298.

 • Demir A. ;Çuvaş'a Kapı Açan Trajik Bir Öykü: Narspi. In:E. Yılmaz vd. editors. Konstantin V. Ivanov Kitabı. Ankara: TÜRKSOY; 2017. p.33-47.

 • Demir A. ;Türkçenin Sadeleşme Serüveninde 'Genç Kalemler' ve 'Yeni Lisan Hareketi'. In:Abdurrahman Güzel editors. Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitim-Öğretim Tarihi Araştırmaları. Ankara: Akçağ Yayınevi; 2017. p.565-590.

 • Demir A. ;II. Abdülhamit İçin Döneminde Bir Methiye. Ankara: Grafiker Yayınevi; 2016

 • Güzel A, Demir A. ;Prof. Dr. Abdurrahman Güzel editors. İlk Okuma Yazma Hazırlık Eğitimi Planı ve Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB; 2015

 • Demir A. ;Ahmet Demir editors. Roman ve Stereotip: Türk Romanından Örneklerle. Ankara: Nobel Yayınevi; 2014

 • Demir A. ;Sezai Karakoç'un 'Hızırla Kırk Saat' Şiirinde Hızır ve Ab-ı Hayat. In:Nurettin Demir editors. Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiyatımızda Su. Ankara: Aski Genel Müdürlüğü Yayınları; 2014. p.129-138.

 • Demir A. ;Bir İstanbul Polisiyesi: Valde Sultanın Gerdanlığı. In:Seval Şahin/Banu Öztürk/Didem Ardalı Büyükarman editors. Edebiyatın İzinde: Polisiye Edebiyat. İstanbul: Bağlam; 2013. p.115-123.

 • Demir A. ;Türkçe Derslerinde Kurmaca Metinlere 'Çatışma' Odaklı Yaklaşmak. In:Ahmet Demir editors. Abdurrahman Güzel Armağanı: Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi. Ankara: Akçağ; 2013. p.389-402.

 • Demir A. ;Yücel Feyzioğlu'nun 'Uğultu' Adlı Romanında Türk Sözlü Edebiyat Geleneğinin İzleri. In:Şerif Aktaş'a Armağan. Ankara: Kurgan Edebiyat; 2012. p.116-132.

 • Demir A. ;"Hızır'la Kırk Saat" Üzerine Düşünceler. In:Mehmet Çelik-Yakup Çelik editors. Sezai Karakoç. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları; 2010. p.306-329.

 • Demir A. ;Anlatma Esasına Bağlı Metinlerden Roman. In:Abdurrahman Güzel editors. Üniversiteler İçin Türk Dili Ders Kitabı. Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları; 2008. p.367-412.

 • Demir A. ;Bir Dönemin Romanı: Çıkrıklar Durunca. In:Süer Eker editors. Dil ve Edebiyat Yazıları. Ankara: Grafiker; 2007. p.113-132.

Makaleler


 • Demir A. ;Aka Gündüz'ün Yarım Türkler Adlı Tiyatro Eserinde Kişiler Arası Çatışma Ögesi Olarak 'Türklük'. ASOS Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), 2017; (53):345-360. ( Index Copernicus )

 • Demir A. ;Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba'sı İçin Döneminde Bir Reddiye: Nur Baba Masalı. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2016; (80):51-78. ( MLA )

 • Demir A. ;Ayaz İshakî ve Türk Dilinin Sadeleşmesi Sorunu: Yeni Lisan Hareketi Öncesinde Kazan-İstanbul Hattında Bir Erken Entelektüel Tartışma. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2016; 13(1):7-31. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. ;Cenap Şahabettin'in 'mekteplerde Edebiyat' Başlıklı Yazısı ve Edebiyat Eğitimi. Kesit Akademi, 2016; (3):113-127. ( ESJI )

 • Demir A. ;Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016; (24):207-218. ( Index Copernicus )

 • Demir A. ;Ziya Paşa'nın 'Dedim-Dedi' Tarzında Bir Şiiri. SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi, 2015; (5):122-136. ( ResearchBib )

 • Demir A. ;İlhan Berk'in Şiirlerinde Toplumcu Gerçekçiliğin İzdüşümü. bilig, 2012; Kış(60):57-86. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Demir A. ;Süleyman Nazif Şiirinde Namık Kemal Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2012; 5(22):58-71. ( EBSCO )

 • Demir A. ;Bir Şairin Kaleminden 'Ben'e, Sanata ve Yaşama Dair Notlar: İlhan Berk'in Düz Yazıları. Erdem, 2011; (60):51-76. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Demir A. ;Habib Bektaş'ın 'Kapıkule Nerde' Adlı Öykü Kitabında 'Ötekilik' Olgusu ve ''Ötekiler'in Almanya Yaşamı. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2011; 8(1):67-86. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. ;Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya'ya Göçün Yüksel Pazarkaya'nın 'Oturma İzni' Adlı Öykü Kitabına Yansımaları. Turkish Studies, 2011; 6(3):675-689. ( MLA International Bibliography )

 • Demir A. ;Türk Dili Dergisinde Eleştiriler ve Değerlendirmeler. Türk Dili, 2010; (700):867-886.

 • Demir A. ;Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nda Mekanın/Mekan Tasvirlerinin İşlevleri. International Journal of Central Asian Studies, 2009; (13):195-216.

 • Demir A. ;Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir, Bacayı Kaldır. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 2008; 5(1):65-80. ( MLA International Bibliography )

Bildiriler


 • Demir A. ;Çuvaş'a Kapı Açan Trajik Bir Aşk Öyküsü: Narspi. 100. Ölüm Yıldönümünde Konstantin V. Ivanov Çalıştayı: Hacettepe Üniversitesi; 17/09/2015 - 18/09/2015

 • Demir A. ;Mahtumkulu Şiirinde Karşıtlığa Dayalı Söyleyiş. Uluslararası Türkmen Şair Mahtumkulu Firaki Sempozyumu: Başkent Üniversitesi; 19/03/2015

 • Demir A. ;İlhan Berk'in 'Köroğlu' Şiiri Üzerine Düşünceler. Uluslararası 4. Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu: Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 26/10/2013 - 27/10/2013

 • Demir A. ;İlhan Ber'in Köroğlu Şiiri Üzerine Düşünceler. Uluslararası 4. Bolu Halk Kültürü ve Köroğlu Sempozyumu: Abant izzet Baysal Üniversitesi, Bolu; 26/10/2013 - 27/10/2013

 • Demir A. ;Necip Fazıl Şiirinde 'Çocuk-Oyun-Oyuncak' Bağlamında İmgesel Söyleyiş. Uluslararası Necip Fazıl Sempozyumu: Konya; 20/05/2013 - 22/05/2013

 • Demir A. ;Abdülhak Şinasi Hisar'ın Romanlarında Bakış Açısı ve Anlatıcı. Doğumunun 125 Ölümünün 50 Yıldönümünde Abdülhak Şinasi Hisar Sempozyumu: Başkent Üniversitesi, Ankara; 12/04/2013

 • Demir A. ;Bir İstanbul Polisiyesi: Valde Sultanın Gerdanlığı. Edebiyatımızın Üvey Evladı Polisiye: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul; 27/11/2012 - 28/11/2012

 • Demir A. ;Toplumcu Gerçekçi Türk Edebiyatında Sadri Ertem'in Yeri. VII. Uluslarası Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu: Konya; 02/05/2008 - 05/05/2008