Dr. Öğr. Üyesi ÖZGE YİĞİTCAN NAYİR

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2228
E-Posta : yigitcan[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~yigitcan/

 • Doktora (2013), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Yüksek Lisans (2005), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Türk Dili Ve Edebiyati Ve Tarih )
 • Lisans (2003), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik

Çalışma Alanları


 • MATEMATİK EĞİTİMİ

Projeler


 • Altun A, Küçükturan G, Akbaba Altun S, Avcı S, Tekmen B, Yiğitcan Ö, Temiz N. ;Knowledge, Attitude and Practices Survey in Pre-School Education. ", Ankara", Unicef", 30/10/2007.

Makaleler


 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. ;Öğretmen Adaylarının Gözüyle Öğrenme Ortamlarının Akademik. BUJE, 2017; 4(2):122-135. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Kurt Erhan G, Yiğitcan Nayir Ö. ;Investigation of the concept of activity in different dimensions according to the perspective of pre-service teachers. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2017; 3(1):283-296. ( ISI International Scientific Indexing )

 • Büyüköztürk Ş, Akbaba Altun S, Yiğitcan Ö, Temiz N. ;Öğretmenler eğitimde yeni yaklaşımlar konusunda ne biliyorlar? Neler bilmek istiyorlar?. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009; (17):449-458.

 • Yiğitcan Nayir Ö, Yıldırım B, Koştur Hİ. ;Pre-service Teachers' Opinions About Constructivism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2009; (1):848-851. ( ? )

Bildiriler


 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H. ;Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının Sözel, Matematiksel ve Model İfadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu 3: ; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Dündar B, Yiğitcan Nayir Ö, Kırcı Serenbay S. ;The Study on the Effects of Educational Computer Games on 5th Grade Students' Success, Attitudes and Metacognitive Skills. International Conference on Mathematics and Mathematics Education: ; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Kurt Erhan G, Yiğitcan Nayir Ö. ;Investigation of Pre-service Teachers' Perceptions of Mathematical Activity. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research: İstanbul; 04/11/2016 - 06/11/2016

 • Yiğitcan Nayir Ö. ;How Pre-service Mathematics Teachers Use Mathematical Language in Paper Folding Activities. XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences: Roma/İtalya; 01/09/2016 - 04/09/2016

 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. ;Çizgi Filmlerde Ele Alınan Matematiksel Kavramlar, Matematiksel Beceriler ve Matematiksel Dilin İncelenmesi. III rd International Eurasian Educational Research Congress: Muğla; 31/05/2016 - 03/06/2016

 • Tekmen B, Yiğitcan Nayir Ö. ;Ögretmen Adaylarının Ögrenme Yaklasımları ve Akademik Motivasyonları. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Tekmen B, Yiğitcan Nayir Ö. ;Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımları ve Akademik Motivasyonları. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö, Tekmen B. ;Ögretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ve Akademik Motivasyonları Arasındaki İlişki. II. International Eurasian Educational Research Congress: Ankara; 04/12/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö. ;What is mathematics? Pre-service mathematics teachers? answers in their short films. 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership: Paris Fransa; 29/10/2015 - 31/10/2015

 • Yiğitcan Nayir Ö, Bulut S. ;İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Grup İçi Tartışmalarda Türevi Kavrayışlarının Bilişe İletişimsel Yaklaşım Açısından İncelenmesi.. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi: Adana; 11/09/2014 - 14/09/2014

 • Yiğitcan Nayir Ö, Bulut S. ;Pre-service Elementary Mathematics Teachers? Conception of Derivative in Classroom Discussions from Commognition Perspective. 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications: Viyana/ Avusturya; 25/08/2014 - 28/08/2014

 • Aksoy A, Yiğitcan-Nayir Ö, Mirasyedioğlu Ş. ;Design and Management of Teaching and Learning Process in the Secondary Mathematics Lesson by Dynamic Mathematics Software. Second International GeoGebra Conference: Hagenberg, Austuria; 29/08/2011 - 31/08/2011

 • Güleçyüz M, Yiğitcan Nayir Ö, Kırcı Serenbay S, Önal Y, Gülmez N. ;Asallar. 9. Matematik Sempozyumu: Trabzon; 20/10/2010 - 22/10/2010

 • Emmungil L, Yiğitcan Ö, Erbaş AK. ;Constructed Web Site with the Collection and Organization of Existing Online Mathematics Education Materials to Support Mathematics Education for Instructors and Students. International Workshop on Research in Secondary and Tertiary Mathematics Education: Ankara; 07/07/2006 - 11/07/2006

 • Yiğitcan Ö, Bulut S. ;Pre-service elementary mathematics teachers? attitudes toward manipulatives.. 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics (ICTM3): İstanbul; 30/06/2006 - 05/07/2006