Prof. Dr. SERVET ÖZDEMİR

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ProgramıTel : 0312 246 6666 / 1616
E-Posta : sozdemir[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1989), Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Yüksek Lisans (1986), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
 • Lisans (1983), Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Çalışma Alanları


 • ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

 • EĞ.YÖNETİMİ, TEF., PLAN.,VE EKONOMİSİ

Kitaplar


 • Özdemir S. ;Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2017. p.249-274.

 • Özdemir S. ;Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir, Necati cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGEMAKADEMİ; 2017. p.249-277.

 • Özdemir S, Cemaloğlu N, Sezgin F. ;Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PeGEMAKADEMİ; 2017

 • Özdemir S, Cemaloğlu N. ;Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. ANKARA: PEGAM AKADEMİ; 2017

 • Özdemir S, Cemaoğolu N, Sezgin F, Acar M. ;Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranıi ve Yönetimi. Ankara: PEGEMA; 2017

 • Özdemir S. ;Örgütsel Değişme. In:Servet Özdemir, Necati Cemaloğlu editors. Örgütsel Davranış ve Yönetimi. Ankara: PEGEM Akademi; 2017. p.249-277.

 • Kılınç AÇ, Özdemir S. ;Liderlik Kapasitesi. Ankara: PEGEMA; 2017

 • Özdemir S. ;Değişim Yönetimi. In:Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Yönetim Psikolojisi. Ankara: PEGEMA; 2017

 • Kılınç AÇ, Özdemir S. ;From mass education universities to entrepreneur and small-sized universities higher education: A discussion in the context of higher education system in Turkey.. In:Emin Atasoy editors. Current Advances İn Education. Sofia: ST. Kiliment Ohridski University Press; 2016. p.623-640.

 • Özdemir S, Kılınç Ç. ; Değişen Toplum ve Okul. In:Servet Özdemir editors. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.77-94.

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. ;Bakanlık Merkez Örgütü: Uzmanlar, Daire Başkanları ve Üst Düzey Yöneticiler. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. Ankara: PEGEM AKADEMİ; 2016. p.329-344.

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Öğdem Z. ;Eğitim Yönetiminde Sertifikalandırma ve Akreditasyon. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. 2016: PEGEMA; 2016. p.347-379.

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Öğdem Z. ;Değişim Yönetimi. In:Servet Özdemir; Necati Cemaloğlu editors. Yönetim Psikolojisi. ANKARA: PEGEM AKADEMİ; 2016

 • Özdemir S, Sezgin F, Koşar S. ;Bakanlık Merkez Örgütü: Uzmanlar, Daire Başkanları ve Üst Düzey Yöneticiler. In:Ahmet Aypay editors. Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği. ANKARA: PEGAMA; 2016. p.330-346.

 • Kılınç Ç, Özdemir S. ;Liderlik kapasitesi. Ankara: PEGEMA; 2016

 • Özdemir S. ;Servet Özdemir editors. Eğitimde Örgütsel yenileşme. Ankara: PEGEMA; 2015

 • Özdemir S, Kılınç AÇ. ;Multidimensional perspectives on principal leadership effectiveness.. In:K. Beycioğlu & P. Pashiardis editors. Teacher leadership: A conceptual analysis.. Pennsylvania: USA.: Hershey; 2014

Makaleler


 • Karadağ N, Özdemir S. ;Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim, 2017; 7(2):267-281.

 • Karadağ N, Özdemir S. ;Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri.. Yükseköğretim ve Bilim,, 2017; 7(2):267-281.

 • Yaman A, Özdemir S. ;Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; :-.

 • Yaman A, Özdemir S. ;Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 23(3):505-553.

 • Yaman A, Özdemir S. ;Yönetici Görüşlerine Göre Üniversitelerde Finansal Kaynak Kullanımının Saydamlık ve Hesapverebilirlik Açısından Değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2017; 25(3):505-553.

 • Karadağ N, Özdemir S. ;Türkiye?de Doktora Eğitimi Sürecine İlişkin Öğretim Üyelerinin ve Doktora Öğrencilerinin Görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim, 2017; 7(2):267-281.

 • Karadağ N, Özdemir S. ;OKUL KÜLTÜRÜNÜN OLUŞTURULMASI VE GELİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN OKUL MÜDÜRÜ GÖRÜŞLERİ. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 2015; (4):259-273.

 • Özdemir S, Köse F, Kavgacı H. ;Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanındaki Yüksek Lisans Programlarının Okul Liderliği Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi.. Mukaddime, 2015; 5(1):1-26. ( ASOS )

 • Kılınç Ç, Özdemir S. ;An inquiry into leadership capacity: The case of Turkish primary schools.. International Online Journal of Educational Sciences, 2015; 7(1):1-16. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Özdemir S, Sezgin F, Özen Kılıç D. ; School Administrators' Leadership Competencies According to the Views of School Administrators and Teachers. Eğitim ve Bilim, Vol 40 (2015) No: 177 365-383 (Endeks Adı: SSCI).. Eğitim ve Bilim, 2015; 40(177):365-383. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Yıldırım J, Özdemir S, Sezgin F. ; A qualitative evaluation of a conditional cash transfer program in Turkey: The beneficiaries? and key informants? perspectives.. Journal of Social Service Research, 2014; 40(1):62-79. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Recepoğlu E. ;Okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları ile okulun örgütsel sağlığı arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,, 2013; 19(4):629-664. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Akkaya E. ;Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2013; 19(2):295-322. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Karadağ N, Kılınç Ç. ;Öğrenen örgütlerde liderlik: Okul müdürleri üzerine nitel bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,, 2013; 14(2):17-34. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Öğdem Z, Er E. ;Eğitim fakültesi öğrencilerinin fakülte yaşamının niteliğine ilişkin memnuniyet düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2013; 3(3):228-235. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S. ;İlköğretim Okullarında Okul Kültürü ile Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2012; 18(4):599-620. ( EBSCO )

 • Özdemir S. ; Türk eğitim sisteminin yapısı, eğilimleri ve sorunları. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi, 2012; 1(1):1-52. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Özdemir S, Sezgin F. ;Öğretmen adaylarının bireysel ve örgütsel değerler ile öğrencilerde görmek istedikleri değerlere ilişkin önem sırası algıları. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 1-22., 2011; 4(2):1-22. ( Tübitak/Ulakbilim/SBVT )

 • Özdemir S, Sezgin F, Recepoğlu E, Kaya Z. ;İlköğretim okulu öğretmenlerinin stresle başa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişki.. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi,, 2011; 17(3):405-428. ( EBSCO )

 • Özdemir S, Sezgin F, Şirin H, Karip E. ;İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, 2010; 38:213-224.

 • Özdemir S, Sezgin F. ;Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, 2002; :-. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Özdemir S, Sezgin F. ;Etkili Okullar ve Öğretim Liderliği. kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002; (3):-. ( ASOS Sosyal Bilimler İndeksi )

 • Özdemir S. ;Eğitimde Kalite Yönetimi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002; 1(1):253-270. ( ASOS, EBSCO, MLA, WZB, DRJI )

 • Öğülmüş S, Özdemir S. ;SINIF VE OKUL BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Eğitim Yönetimi, 1995; 1(2):-. ( EBSCO )

Bildiriler


 • Özdemir S, Özdoğru M. ;1. Servet Özdemir, Mehmet Özdoğru Unvan Almış Ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Doğuş Y, Doğan E. ;. Türkiye'de Köy Öğretmeni Olmak.. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. ;Okul Müdürlerinin Liderlik Davranışları. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Özdoğru M. ; Unvan Almış Ama Unvanına Uygun Kadroya Atanamamış Akademisyenlerin Sorunları .. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Doğuş Y, Doğan E. ;. Türkiye'de Köy Öğretmeni Olmak.. 13. Uluslararası eğitim yönetimi kongresi: Sivas; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S, Kılınç Ç, Boyacı A, Koşar S. ; Türk Yükseköğretim Sistemi Bağlamında Girişimci Üniversite Modelinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma.. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 10/05/2018 - 12/05/2018

 • Özdemir S. ;Eğitimde Yenileşme. Education Conference: Ankara; 07/12/2017 - 08/12/2017

 • Özdemir S, Yüksel E. ;OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ. EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU PROGRAMI: ; 19/10/2017 - 21/10/2017

 • Akbaba Altun S, Özdemir S. ;Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Karadag N, Ozdemir S. ;Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Kızılcahamam; 11/05/2017 - 13/05/2017

 • Özdemir S, Bozkurt S, Çoban Ö. ; Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin 21. Yy eğitim yöneticisi becerileri ile stratejik liderlik davranışları arasındaki ilişki.. International Conference On new Horizons in education: Viyana; 13/07/2016 - 15/07/2016

 • Duvarcı D, Özdemir S. ; Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi: ; 11/05/2016 - 12/05/2016

 • Özdemir S, Yaman A. ;Yükseköğretim Yönetici Görüşlerine Göre Yükseköğretimde Yeniden yapılanma İhtiyacı.. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: İstanbul; 12/04/2016 - 13/04/2016

 • Özdemir S. ;Yükseköğretimde Yeni Eğilimler. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: İstanbul; 12/04/2016 - 13/04/2016

 • Özdemir S. ;Okul Müdürlerinin Yönetsel Davranışları. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi: Ankara; 11/05/2007 - 13/05/2017