Doç. Dr. FİLİZ KALELİOĞLU

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6619
E-Posta : filizk[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~filizk/

  • Doktora (2011), Ankara Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Yüksek Lisans (2007), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • Lisans (2005), Başkent Üniversitesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Önlisans (2001), Kirikkale Üniversitesi, Bilgisayar Programciliği

Çalışma Alanları


  • EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Projeler


  • ;Kriminal Laboratuar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılmas. ", ", Tübitak", 01/01/2011.

  • ;Yüksek öğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası. ", ", Tübitak", 01/11/2007.

Kitaplar


  • Kalelioğlu F, Keskinkılıç F. ;Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2018

  • Kalelioğlu F. ;Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi; 2018

  • Kalelioğlu F. ;Bilgisayarsız Bilgisayar Bilimi (B3) Öğretimi. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya. Ankara: Pegem Akademi; 2017

  • Kalelioğlu F, Keskinkılıç F. ;Bilgisayar Bilimi Eğitimi için Öğretim Yöntemleri. In:Yasemin Gülbahar editors. Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya. Ankara: Pegem Akademi; 2017

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Açık Erişim ve Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2017

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. E-öğrenme. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2017

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Karataş E. ;Bilgisayar Bilimi : Ders Kitabı - Kur 1. Ankara: MEB; 2017

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Kert SB, Kaplan A, Koçak B, İliş EB, Karaosmanoğlu G, Demirci O, Köse T, Kaymak Özgür Y. ;Yasemin Gülbahar Güven editors. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi: Öğretmen Rehberi. : Google; 2017

  • Kalelioğlu F. ;E-öğrenci. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2017

  • Cabı E, Ersoy H, Kalelioğlu F, Avcı Ü, Koç SE, Çetinkaya HH. ;Emine Cabı, Halil Ersoy editors. Bilgisayar Okuryazarlığı. Ankara: Başkent Üniversitesi Gel. Vak. İk. İşlt.; 2017

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Doğan D. ;Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In:Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education. : IGI Global Publishing; 2017

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;E-öğrenme Tarihine Bakış. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme (3. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık; 2017

  • Kalelioğlu F. ;Temel Kavramlar. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2015

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Madran O. ;A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. In:Brodnik, Andrej, Vahrenhold, Jan editors. Informatics in Schools. Curricula, Competences, and Competitions. Switzerland: Springer International Publishing; 2015. p.131-140.

  • Kalelioğlu F. ;Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2015

  • Kalelioğlu F. ;Temel Kavramlar. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.; 2013

  • Kalelioğlu F. ;Öğrenmeyi Görsel, Ses, Video ve Çoklu Ortam Uygulamaları ile Destekleme. In:Emine Cabı editors. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.; 2013

  • Kalelioğlu F. ;E-Öğrenme Sürecinde İletişim ve İş Birliği Araçları. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2012. p.105-118.

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;E-öğrenme Tarihine Bakış. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2009

  • Kalelioğlu F. ;E-öğrenci. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2009. p.151-164.

  • Kalelioğlu F. ;İnternet, Web, E-öğrenme İçeriği ve Kullanım Hakları. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2009. p.95-114.

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;E-öğrenme Tarihine Bakış. In:Yasemin Gülbahar editors. E-öğrenme. Ankara: PegemA Yayıncılık; 2009. p.25-46.

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction.. In:Niki Lambropoulos & Margarida Romero editors. Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective. USA: IGI Global Publishing; 2009. p.50-68.

  • Gülbahar Y, Tınmaz H, Köse F. ;Bilgi ve İletişim Teknolojileri. Ankara: Gerhun Yayıncılık; 2006

Makaleler


  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci. Millî Eğitim Dergisi, 2018; 47(217):5-23.

  • Kırkan B, Kalelioğlu F. ;The Situation of Distance Education Centers in Turkey: A Descriptive Study. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2017; 6(3):88-98.

  • Kalelioğlu F. ;Using Facebook as a Learning Management System:. Informatics in Education, 2017; 16(1):83-101. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Kalelioğlu F. ;Twitter in Education: Perceptions of Pre-Service Teachers.. World Journal on Educational Technology (WJET): Current Issues., 2016; 8(3):165-171.

  • Kalelioğlu F, Atan A, Çetin Ç. ;Sanal Sınıf Ortamında Eğitmen ve Öğrenen Deneyimleri. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(2):555-568.

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Kukul V. ;A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 2016; 4:583-596. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Adnan M, Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Assessment of a Multinational Online Faculty Development Programme on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education, ; :-. ( SCOPUS )

  • Kalelioğlu F. ;E-Instructor Certificate Programme: Reflections of Participants. European Journal of Research on Education, 2015; 3(1):64-68. ( Ulrichsweb Global Serial Directory )

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educational Technology, 2015; 6(2):-. ( EBSCO )

  • Altın HM, Kalelioğlu F. ;Fatih Projesi Ile Ilgili Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2015; 2(1):-.

  • Kalelioğlu F. ;A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code.org. Computers in Human Behavior, 2015; 52:200-210. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion.. Educational Technology & Society, 2014; 17(1):248-258. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;The Effect of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners? Perspective. Informatics in Education, 2014; 13(1):248-258. ( EBSCO )

  • Kalelioğlu F, Deryakulu D. ;Çevrimiçi Tartışma Yapısının Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Gerçek ve Yansıyan Eleştirel Düşünme Performanslarına Etkisi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 2014; 5(3):-.

  • Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. ; Middle school students' perceptions and expectations about tablet pcs in Turkey. International Journal of Multidisciplinary Thought, 2014; 42:301-307. ( International Journal )

  • Kalelioğlu F, Baturay M. ;E-Öğrenme için Hazırbulunuşluk Öz Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe?ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education (BUJE), 2014; 1(2):22-30.

  • Kalelioğlu F, Tekmen B. ;Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions,. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2012; 46:2015-2019. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

  • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. ;Experiences of Pre-Service Teachers in Case Based Discussion Groups in Blended Learning Environment. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2012; 3(3):15-32.

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Investigating the Usage of Blogs in Educational Settings from Multiple Intelligences Perspective.. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2010; 9(2):132-144. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Çevrimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi için Ölçütlerin Belirlenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, 2010; 1(3):-.

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Active Learning Through Online Instruction.. The Educational Technology Magazine, 2010; 50(3):-. ( Journals Indexed in Eric )

  • Gülbahar Y, Madran RO, Kalelioğlu F. ;Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: ?Web Macerası". Educational Technology & Society, 2010; 13(3):139-150. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. ;Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerasi'nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2008; 41(2):209-236.

  • Gözütok FD, Gülbahar Y, Köse F. ;E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2007; 40(1):135-156.

  • Gülbahar Y, Köse F. ;Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2006; 39(2):75-93.

Bildiriler


  • Türkoğlu H, Kalelioğlu F. ;Öğretim Elemanlarının Açık Ders Malzemelerini Bilme ve Kullanma Durumları. 5th International Eurasian Educational Research Congress: Antalya; 02/05/2018 - 05/05/2018

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 - 15/11/2017

  • Kalelioğlu F, Yurdakök EA. ;Çocuklara Programlama Öğretimi ve Önemi. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi: Antalya, Türkiye; 20/04/2017 - 23/04/2017

  • Kalelioğlu F. ;Online Learning Experience of the Learners: Their Readiness, Expectations and Level of Satisfaction. International Conference on Education and Social Science (ICESS-2017): Tokyo; 29/01/2017 - 30/01/2017

  • Kalelioğlu F. ;Opinionsof theAdministrative Staff at the Distance Education Centres about Elearning. International Conference on Management and Information Technology (ICMIT): Hong Kong; 27/01/2017 - 28/01/2017

  • Avcı Yücel Ü, Kalelioğlu F. ; Pedagojik Formasyon Sertifika Programındaki Öğretimin Kalitesi ile İlgili Öğrenci Algıları. International Conference on Quality in Higher Education (ICQH2016): Sakarya; 24/11/2016 - 25/11/2016

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Eğlenceli Bilgisayar Bilimi Etkinliği: Bilge Kunduz. Eğitimde FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi: Ankara; 04/11/2016 - 05/11/2016

  • Kırkan B, Kalelioğlu F. ;Türkiye?de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma.. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

  • Kırkan B, Kalelioğlu F. ;Türkiye'de Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Durumu: Betimsel Bir Çalışma. Fourth International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium: Elazığ; 06/10/2016 - 08/10/2016

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Madran O. ;A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives ? ISSEP: University of Ljubljana, Slovenia; 28/09/2015 - 01/10/2015

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME NEDİR VE NASIL ÖĞRETİLİR?. 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu: ; 09/09/2015 - 11/09/2015

  • Kalelioğlu F. ;The Reflections of the E-Learners about Virtual Meeting Tools. 2015 International Education Conference: New York; 02/08/2015 - 06/08/2015

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y. ;Bilge Kunduz: Uluslararası Enformatik Yarışması Pilot Uygulama Sonuçları. 9th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Afyon; 20/05/2015 - 22/05/2015

  • Kalelioğlu F, Gülbahar Y, Akçay S, Dogan D. ;Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch.. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives: İstanbul; 22/09/2014 - 25/09/2014

  • Kalelioğlu F. ;E-Instructor Certificate Program: Reflections of Participants. V European Conference on Social and Behavioral Sciences: St Petersburg; 11/09/2014 - 14/09/2014

  • Tekmen B, Kalelioğlu F. ;Öğretmen adaylarının aldıkları Eğitimin kalitesi ile ilgili görüşleri. IV Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Uluslararası Sempozyumu: Ankara; 15/05/2014 - 16/05/2014

  • Kalelioğlu F, Aşıcı M. ;Öğretim Elemanlarının Akıllı Tahta Kullanımı Hakkındaki Görüşleri. inettr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı: İstanbul; 09/11/2013 - 11/11/2013

  • Kalelioğlu F, Altın HM. ;Fatih Projesinin Okul Yöneticileri Tarafından Değerlendirilmesi. inettr 2013 Türkiye'de İnternet Konferansı: ; 09/11/2013 - 11/11/2013

  • Kalelioğlu F, Akbaba Altun S. ;Perceptions and Expectations of Middle School Students about Tablet Pcs. International Journal of Arts & Sciences? (IJAS) International Conference for Academic Disciplines: Londra; 05/11/2013 - 08/11/2013

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Competencies for e-Tutors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence - Needs and Demands of Innovative Education: Antalya; 27/05/2013 - 29/05/2013

  • Kalelioğlu F, Tekmen B. ;Perceptions of the Pre-Service Teachers about Video Based Classroom Discussions. 4th World Conference on Educational Sciences: Barcelona,Spain; 02/02/2012 - 05/02/2012

  • Esen-Çoban A, Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. ;Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Mesleğine Yönelik Algıları ve Beklentileri: Bir Durum Çalışması. Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyumu Sempozyumu: Ankara; 14/10/2011 - 16/10/2011

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. ;Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı: İstanbul, Türkiye; 02/12/2010 - 04/12/2010

  • Kalelioğlu F, Avcı Ü. ;Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Öğrenme Stratejisine Etkisi. 4th International Computer & Instructional Technologies Symposium: Konya, Türkiye; 24/09/2010 - 26/09/2010

  • Kalelioğlu F, Akbaba-Altun S. ;Harmanlanmış Öğrenme Ortamında Görme Engelli Bir Öğretmen Adayının Çevrimiçi Duruma Dayalı Tartışmadaki Deneyimleri: Bir Durum Çalışması. International Vocational-Technical Education and Rehabilitation Congress For Blind and Partially-Sighted People: Ankara; 03/06/2010 - 05/06/2010

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Use of FLICKR for Language Teaching. 10th International Educational Technology Conference: İstanbul; 26/04/2010 - 28/04/2010

  • Arslan-Ari İ, Kalelioğlu F. ;Microteaching and Its Evaluation: Preservice Teachers? Perspective. Southwest Educational Research Association: New Orleans; 17/02/2010 - 20/02/2010

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F. ;Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması. 9 th International Educational Technology Conference: Ankara; 06/05/2009 - 08/05/2009

  • Arslan Arı İ, Kalelioğlu F, Arı F. ;Pre-service Teachers' Opinions and Thoughts about Instructional Technology and Material Development Course. Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) International Conference 2009: South Carolina; 02/03/2009 - 06/03/2009

  • Gülbahar Y, Kalelioğlu F, Madran O. ;Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference: Eskişehir; 06/05/2008 - 09/05/2008

  • Madran O, Gülbahar Y, Köse F. ;Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium: Eskişehir; 13/09/2006 - 15/09/2006