Dr. Öğr. Üyesi KEMAL KOÇ

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2236
E-Posta : kemalk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1999), Gazi Üniversitesi, Fizik
 • Yüksek Lisans (1992), Gazi Üniversitesi, Fizik
 • Lisans (1985), Ankara Üniversitesi, Fizik

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • FİZİK

Ödüller


 • Tanir P, Koç Y, Bölükdemir DH, Meriç D, Güleç Ö, Şahiner E. ;II. AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ", ZONGULDAK", 07/05/2015.

 • Tanir P, Koç Y, Bölükdemir DH, Meriç D, Güleç Ö, Şahiner E. ;III.BİLİM ŞENLİĞİ PROJE PAZARI YARIŞMASI. GAZİ ÜNİVERSİTESİ", ANKARA", 26/05/2015.

 • Tanir G, Bölükdemir MH, Koç K. ;TEÇEV. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ", RIXOS OTEL", 04/05/2014.

Projeler


 • ;Fotobiyoreaktör Sistemde Yeşil Alg Chorella vulgaris Kültürü ve Yağ İçeriği. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ", TÜBİTAK (Proje No:110Y001)", 15/08/2011.

 • Durmaz Y, Işik O, Koç K. ;FOTOBİYOREAKTÖR SİSTEMDE YEŞİL ALG CHLORELLA VULGARİS KÜLTÜRÜ VE YAĞ İÇERİĞİ. ", EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ", TÜBİTAK (110Y001)", 12/05/2011.

Kitaplar


 • Koç K. ;Appendix E. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.341-342.

 • Koç K. ;Appendix F. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.343-353.

 • Koç K. ;Appendix G. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.355-377.

 • Tanir AG, Koç K. ;KEMAL KOÇ- AYŞE GÜNEŞ TANIR editors. TEMEL FİZİK. ANKARA: NOBEL; 2016

 • Tanir AG, Koç K. ;TEMEL FİZİK. In:AYŞE GÜNEŞ TANIR-KEMAL KOÇ editors. TEMEL FİZİK. ANKARA: NOBEL; 2016. p.1-123.

 • Koç K, Tanır G, Bölükdemir MH. ;Editör editors. Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği. Ankara: Palme; 2013

Makaleler


 • Tanır A, Güleç Ö, Şahiner E, Bölükdemir MH, Koç K, Meriç N, Keleş Ş. ;Direct Determination of Radiation Dose in Human Blood. NeuroQuantology, 2016; 14(1):28-35. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tanir A, Yedek H, Koç K, Bölükdemir MH. ;Measurement of the distribution of radiation in the area surrounding the target mass using optically stimulated luminescence technique. Applied Radiation and Isotopes, 2016; 119:23-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetin A, Koç K. ;Investigation of Interactions Between Low Energy Positrons and DNA Using the Monte-Carlo Method. NeuroQuantology, 2015; 13(2):160-169. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu L, Durmaz Y, Işık O, Mutlu Y. ;Nitrogen Limitation Increases Lipid Content of Chlorella vulgaris at Photobioreactor System. J ournal of Animal and Veterinary Advances 12 (1), 52-57, 2013, 2013; 12(1):52-57. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu L, Işık O, Koç K, Göksan T. ;The effects of nitrogen deficiencies and the lipid and protein contents of Spirulina platensis. Journal of Biotechnology, 2011; 10(3):386-389. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mutlu Y, Işık O, Koç K, Durmaz Y. ;The effects of nitrogen and phosphorus deficiencies and nitrite addition on the lipid content of Chlorella vulgaris (Chlorophycae). Journal of Biotechnology, Vol 10(3), January 2011., 2011; 10(3):454-456. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç K, Mente A. ;?İnovasyon Kavramı ve Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli?. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 2007; :-.

Bildiriler


 • Koç K, Aksoy A. ;Teaching vector operations with multiple representations. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology: Kuşadası, Aydın; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Aksoy A, Koç K. ;Discovery of the polygons and the sum of the interior angles of a polygon by the Lakotasian discovery strategy: A case study. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology: Kuşadası, Aydın; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Tanır AG, Aksoy G, Koç K, Bölükdemir MH. ;OSL kinetic using AOSL approximation. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Koç K, Tanır AG, Karaman O. ;An application study about maintaining quality in radioisotope calibrators which are used in nuclear medicine centers. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Tanır AG, Yedek H, Bölükdemir MH, Koç K. ;The distribution of ionizing radiation in the area surrounding the target mass using OSL. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Tanir AG, Aksoy G, Koç K, Bölükdemir M. ;The Study on the OSL Kinetics from human blood sample. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Koç K, Tanir AG. ;Neden Nükleer Enerji?. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Tanir AG, Kuşneci EN, Koç K, Bölükdemir M. ;Comparison of the Bragg curves from liquid water for protons. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Tanır A, Bölükdemir MH, Koç K. ;İnsan Kanından Radyasyon Doz Tayini. Adım Fizik Günleri V: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 21/04/2016 - 23/04/2016

 • Koç K, Tanır G. ;Nükleer Tıp Merkezlerinde Kullanılan Radyoizotop Kalibratörlerinde Kalite Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Adım Fizik Günleri V: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 21/04/2016 - 23/04/2016

 • Koç K, Tanir G, Amirhaşimi D. ;Nükleer Tıp Merkezlerinde Kullanılan Radyoizotop Kalibratörlerinde Kalite Sağlanması Üzerine Bir Uygulama. X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi: MUĞLA; 06/10/2010 - 09/10/2010

 • Koç K. ;Nükleer Enerji ve Çevre. Ekoloji Sempozyumu: Aksaray; 05/05/2010 - 07/05/2010

 • Koç K. ;"Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilimin Eğitime Etkisi". "CIEPO-18 INTERNATIONAL COMMITTEE OF PRE-OTTOMAN AND OTTOMAN STUDIES, 18 TH SYMPOSIUM: ZAGREP; 25/08/2008 - 30/08/2008

 • Koç K. ;?Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri-Performans Değerlendirme?. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi: ANKARA; 16/05/2008 - 17/05/2008

 • Koç K. ;? ?Kütle Çekim Yasasından Kuantum Kuramına Fiziğin Tarihinde Bir Yolculuk?. ?Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA; 08/05/2008 - 09/05/2008