Dr. Öğr. Üyesi KEMAL KOÇ

Sınıf Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6666 / 2236
E-Posta : kemalk[at]baskent.edu.tr
 • Doktora (1999), Gazi Üniversitesi, Fizik
 • Yüksek Lisans (1992), Gazi Üniversitesi, Fizik
 • Lisans (1985), Ankara Üniversitesi, Fizik

Çalışma Alanları


 • FİZİK

Ödüller


 • Tanir P, Koç Y, Bölükdemir DH, Meriç D, Güleç Ö, Şahiner E. II. AR-GE VE İNOVASYON PROJE PAZARI. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ", ZONGULDAK", 07/05/2015.

 • Tanir P, Koç Y, Bölükdemir DH, Meriç D, Güleç Ö, Şahiner E. III.BİLİM ŞENLİĞİ PROJE PAZARI YARIŞMASI. GAZİ ÜNİVERSİTESİ", ANKARA", 26/05/2015.

 • Tanir G, Bölükdemir MH, Koç K. TEÇEV. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ", RIXOS OTEL", 04/05/2014.

Projeler


 • Fotobiyoreaktör Sistemde Yeşil Alg Chorella vulgaris Kültürü ve Yağ İçeriği. ", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ", TÜBİTAK (Proje No:110Y001)", 15/08/2011.

 • Durmaz Y, Işik O, Koç K. FOTOBİYOREAKTÖR SİSTEMDE YEŞİL ALG CHLORELLA VULGARİS KÜLTÜRÜ VE YAĞ İÇERİĞİ. ", EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ", TÜBİTAK (110Y001)", 12/05/2011.

Kitaplar


 • Aksoy A, Koç K. Kemal KOÇ, Ayhan AKSOY editors. İLERİ ÖKLİD GEOMETRİSİNİN GEOGEBRA İLE KEŞFİ. Ankara: Nobel; 2018

 • Koç K. EK E-F-G. In:ABDULLAH AYDIN, İSMAİL HAKKI SARPÜN, EYÜP TEL, ABDULLAH KAPLAN editors. NÜKLEER FİZİK-İLKELER VE UYGULAMALAR. Ankara: Nobel; 2018. p.341-377.

 • Koç K. Kemal Koç editors. FEN DENEYLERİ-EĞLENEREK ÖĞRENİN. Ankara: Nobel; 2018

 • Koç K. Appendix E. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.341-342.

 • Koç K. Appendix F. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.343-353.

 • Koç K. Appendix G. In:Abdullah Aydın, Eyyüp Tel, İsmail Hakkı Sarpün, Abdullah Kaplan editors. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology. Ankara: Nobel; 2017. p.355-377.

 • Tanir AG, Koç K. KEMAL KOÇ- AYŞE GÜNEŞ TANIR editors. TEMEL FİZİK. ANKARA: NOBEL; 2016

 • Tanir AG, Koç K. TEMEL FİZİK. In:AYŞE GÜNEŞ TANIR-KEMAL KOÇ editors. TEMEL FİZİK. ANKARA: NOBEL; 2016. p.1-123.

 • Koç K, Tanır G, Bölükdemir MH. Editör editors. Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği. Ankara: Palme; 2013

Makaleler


 • Koç K, Aksoy A. Performance Tasks in Developing Creativity in Education. IRA International Journal of Education Multidisciplinary Studies, 2018; 10(2):10-17. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Amirhashemi D, Tanır AG, Koç K. The Examination of the Halo Nucleus Properties of 6-11Li Isotopes According to the Shell Model. International Journal of Engineering and Technical Research (IJETR), 2018; 8(3):36-39. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Koç K, Tanir AG. The Detector Efficiency in Radiation Measurement and a Practice in Nuclear Medicine. IRA-International Journal of Applied Sciences, 2018; 10(3):33-39. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Koç K, Tanir AG, Aksoy G, Bölükdemir MH. Kinetic Study on the OSL Technique Using Human Blood Sample. NeuroQuantology, 2018; 16(4):41-46. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç K. Nükleer Tıp Merkezlerinde Kullanılan Radyoizotop Kalibratörlerinde Kalite Saglanması Üzerine Bir Uygulama-Lineerite Testi. Politeknik, 2018; 21(2):507-511. ( Uluslararası Hakemli Dergi )

 • Tanır A, Güleç Ö, Şahiner E, Bölükdemir MH, Koç K, Meriç N, Keleş Ş. Direct Determination of Radiation Dose in Human Blood. NeuroQuantology, 2016; 14(1):28-35. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Tanir A, Yedek H, Koç K, Bölükdemir MH. Measurement of the distribution of radiation in the area surrounding the target mass using optically stimulated luminescence technique. Applied Radiation and Isotopes, 2016; 119:23-27. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Çetin A, Koç K. Investigation of Interactions Between Low Energy Positrons and DNA Using the Monte-Carlo Method. NeuroQuantology, 2015; 13(2):160-169. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu L, Durmaz Y, Işık O, Mutlu Y. Nitrogen Limitation Increases Lipid Content of Chlorella vulgaris at Photobioreactor System. J ournal of Animal and Veterinary Advances 12 (1), 52-57, 2013, 2013; 12(1):52-57. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Mutlu Y, Işık O, Koç K, Durmaz Y. The effects of nitrogen and phosphorus deficiencies and nitrite addition on the lipid content of Chlorella vulgaris (Chlorophycae). Journal of Biotechnology, Vol 10(3), January 2011., 2011; 10(3):454-456. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Uslu L, Işık O, Koç K, Göksan T. The effects of nitrogen deficiencies and the lipid and protein contents of Spirulina platensis. Journal of Biotechnology, 2011; 10(3):386-389. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Koç K, Mente A. ?İnovasyon Kavramı ve Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinde Üçlü Sarmal Modeli?. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 2007; :-.

Bildiriler


 • Koç K, Aksoy A. Teaching vector operations with multiple representations. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology: Kuşadası, Aydın; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Aksoy A, Koç K. Discovery of the polygons and the sum of the interior angles of a polygon by the Lakotasian discovery strategy: A case study. International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology: Kuşadası, Aydın; 18/05/2017 - 21/05/2017

 • Tanır AG, Aksoy G, Koç K, Bölükdemir MH. OSL kinetic using AOSL approximation. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Koç K, Tanır AG, Karaman O. An application study about maintaining quality in radioisotope calibrators which are used in nuclear medicine centers. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Tanır AG, Yedek H, Bölükdemir MH, Koç K. The distribution of ionizing radiation in the area surrounding the target mass using OSL. Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology: Adana; 10/05/2017 - 12/05/2017

 • Tanir AG, Aksoy G, Koç K, Bölükdemir M. The Study on the OSL Kinetics from human blood sample. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Koç K, Tanir AG. Neden Nükleer Enerji?. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Tanir AG, Kuşneci EN, Koç K, Bölükdemir M. Comparison of the Bragg curves from liquid water for protons. IX. INTERNATIONAL WORKSHOP ON NUCLEAR STRUCTURE PROPERTIES: SİVAS; 01/09/2016 - 03/09/2016

 • Tanır A, Bölükdemir MH, Koç K. İnsan Kanından Radyasyon Doz Tayini. Adım Fizik Günleri V: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 21/04/2016 - 23/04/2016

 • Koç K, Tanır G. Nükleer Tıp Merkezlerinde Kullanılan Radyoizotop Kalibratörlerinde Kalite Sağlanması Üzerine Bir Araştırma. Adım Fizik Günleri V: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi; 21/04/2016 - 23/04/2016

 • Koç K, Tanir G, Amirhaşimi D. Nükleer Tıp Merkezlerinde Kullanılan Radyoizotop Kalibratörlerinde Kalite Sağlanması Üzerine Bir Uygulama. X.Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi: MUĞLA; 06/10/2010 - 09/10/2010

 • Koç K. Nükleer Enerji ve Çevre. Ekoloji Sempozyumu: Aksaray; 05/05/2010 - 07/05/2010

 • Koç K. "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bilimin Eğitime Etkisi". "CIEPO-18 INTERNATIONAL COMMITTEE OF PRE-OTTOMAN AND OTTOMAN STUDIES, 18 TH SYMPOSIUM: ZAGREP; 25/08/2008 - 30/08/2008

 • Koç K. ?Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri-Performans Değerlendirme?. Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Kongresi: ANKARA; 16/05/2008 - 17/05/2008

 • Koç K. ? ?Kütle Çekim Yasasından Kuantum Kuramına Fiziğin Tarihinde Bir Yolculuk?. ?Birinci Bilim ve Eleştiri Kongresi: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ANKARA; 08/05/2008 - 09/05/2008