Prof. Dr. ŞEREF MİRASYEDİOĞLU

İlköğretim Matematik Öğretmenliği ProgramıTel : 0312 246 6622
E-Posta : serefm[at]baskent.edu.tr
Web : http://www.baskent.edu.tr/~serefm/

 • Doktora (1979), Atatürk Üniversitesi, Matematik
 • Lisans (1974), Atatürk Üniversitesi, Matematik

Çalışma Alanları


 • ALAN EĞİTİMİ

 • UYGULAMALI MATEMATİK VE MATEMATİK ÖĞRETİMİ

Kitaplar


 • Kabaca T, Aksoy Y, Aktumen M, Mirasyedioğlu Ş. ;The Use of Computer Algebra Systems In Calculus Teaching: Principles and Sample Applications. In:Aleksanar Lazinica and Carlos Calafate editors. Technology Education and Development. : INTECH; 2009

 • Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. ;Lise Matematik Ders Kitabı 11. Ankara: Tutibay; 2007

 • Hacısalihoğlu HH, Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. ;İlköğretim 6-8 Matematik Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım; 2004

 • Hacısalihoğlu H, Mirasyedioğlu Ş, Akpınar A. ;Matematik Öğretimi. : Asil Yayın Dağıtım; 2004

 • Hacısalihoğlu PD, Mirasyedioğlu PD, Akpınar A. ;İlköğretim 1-5 Matematik Öğretimi: Matematikte Yapılandırıcı Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Asil Yayın; 2003

Makaleler


 • Mirasyedioğlu Ş, Usta N. ;Effect of Problem-Based Learning Approach and Mathematics Teaching on The 7Th-Grade Students? Mathematics Achievement and Self-Efficacy. Kastamonu Eğitim Dergisi, 2017; 25(6):2263-2282. ( SSCI : Social Sciences Citation Index )

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Linking Lambda Boolean Theory and the Coppo Dezani TypeAssigment System. Mathematics and Computera in Science and Engineering Series, 2014; 34(1):91-95. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Mirasyedioğlu Ş. ;1. Türkiye?de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye 59, Türk Eğitimi Özel Sayısı II, 2014; 2(59):1284-1290.

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Toplumsal Gelişimin Temelini Oluşturan; Bilim, Sanat, Kültür, Eğitim ve Edebiyat Kazanımları üzerinde bir Röportaj. keyf-fi Edebiyat, Edebiyat ve Kültür Degisi, 2014; (3):3-6.

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Türkiye?de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yeni Türkiye, türk eğitimi özel sayısı II, 2014; 2(59):1284-1290.

 • Peker M, Halat E, Mirasyedioğlu Ş. ;Gender related differences in mathematics teaching anxiety. The Mathematics Educator, 2010; 12(2):125-140.

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. ;İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiğe Yönelik Özyeterlik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. TÜBAV Bilim Dergisi, 2009; 2(2):257-265.

 • Mirasyedioğlu Ş. ;2. A Proposal for Improving the Perception of Differential Concept by Using a Well-Known Table Processor: Ms Excel. Korea Society of Mathematical Education Research in Mathemathematical Education, 2008; 12(3):190-199. ( Education Index (EI) )

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. ;Pre-service elementary school teacher?slearning styles and attitudes towards mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2008; 1(4):24-26. ( Australian Education )

 • Kabaca T, Mirasyedioğlu Ş. ; A Proposal for Improving the Perception of Differential Concept by Using a Well-Known Table Processor: Ms Excel. Korea Society of Mathematical Education Research in Mathemathematical Education, 2008; 3(12):190-199. ( Korean Education Index )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. ;A New Symbolic Computational Approach to Singular Initive Value Problems in Second Order Ordinary Differential Equations. Applied Mathematics and Computation, 2008; 171:1218-1225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. ;Pre-service elementary school teacher?slearning styles and attitudes towards mathematics. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2008; 4(1):21-26. ( Education Index (EI) )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. ;A new symbolic computational approach to singular initial value problems in the second-order ordinary differential equations. Applied Mathematics and Computation, 2007; 171:1218-1225. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Güyer T, Mirasyedioğlu Ş. ;A functional computation model for the duality of two-variable Lambda-Boolean functions. Applied Mathematics and Computation, 2006; 182(182):879-887. ( ISI Database'e giren tüm indeksler )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. ;A new symbolic computation for formal integration with exact power series. Applied Mathematics and Computation, 2005; (162):215-224. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Kıymaz O, Mirasyedioğlu Ş. ;Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumları Ve Başarıları Arasındaki İlişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 2(14):157-166. ( SCI-Exp : Science Citation Index-Expanded (SCI dahil) )

 • Peker M, Mirasyedioğlu Ş. ;Öğrenme Sitillerine Dayalı Öğretimde 4 Math Öğretim Modeli ,. Öğrenme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2003), Sayı 13, 1-14, 2003; 13:1-14.

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. ;Lise 2. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2003; 2(Suppl14):157-166.

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Lambda Boolean Theory. International Logic Review, 2009; :-.

Bildiriler


 • Öztürk A, Usta N, Mirasyedioğlu Ş. ;Strateji Temelli Problem Çözme Öğretiminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Başarılarına Etkisi. International Congress on Science and Education 2018 (ICSE2018): Afyon; 23/03/2018 - 25/03/2018

 • Yiğitcan Nayir Ö, Kurt Erhan G, Koştur M, Türkoğlu H, Mirasyedioğlu Ş. ;Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Sayı Kümelerine İlişkin Hazırbulunuşluklarının, Sözel, Matematiksel ve Model ifadeleriyle İncelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu-3: Afyon; 17/05/2017 - 19/05/2017

 • Çetin Y, Mirasyedioğlu Ş. ;Teknoloji Destekli Probleme Dayalı Öğrenme Uygulamalarıyla Öğretimin 9.Sınıf Öğrencilerinin Matematiğe Yönelik Tutum Ve Fonksiyon Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi. IV. International Eurasian Educational Congress: Pamukkale; 11/05/2017 - 14/05/2017

 • Çetin Y, Mirasyedioğlu Ş. ;The Effectiveness Of The Technology Supported Problem-based Learning Method On 9 Grade Students? Achievement In Functions. 26th International Conferance on Educational Sciences: Antalya; 20/04/2017 - 23/04/2017

 • Aksoy A, Mirasyedioğlu Ş. ;Tematik Bir Matematik Tarihi Dersi ve Sunduğu İmkanlar. Matematik Öğretiminde Örnek Uygulamalar Konferansı-1: Ankara; 30/01/2016 - 31/01/2016

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Lise Matematik Öğretmenlerinin Müfredat Programlarının Uygulanmasında Yaşadıkları Sorunlar ve Öneriler. Kocaeli Ortaöğretim Değerlendirme ve akreditasyon, Koacaeli Valiliği ve Kocaeli Üniversitesi: Kocaeli; 11/09/2015 - 12/09/2015

 • Mirasyedioğlu Ş. ;21. Yüzyılda Matematik Müfredat Programlarının Analiz ve Tasarımı. Adıyaman Üniversitesi: Adıyaman; 19/05/2015 - 21/05/2015

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Linking Lambda-Boolean Theory and the Coppo-Dezani. 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling?14: Floransa/İtalya; 22/11/2014 - 24/11/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ;?Linking Lambda-Boolean Theory and Coppo-Dezani Type-Assignment System. 8th International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modeling?14: Floransa/İtalya; 22/11/2014 - 24/11/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ;?Türkiye?de Lise Matematik Dersi 9-12.Sınıflar Öğretim Program Reformu 2005-2012: Yüksek Öğretime Geçiş Sistemimiz. Matematikçiler Derneği, 13. Matematik Sempozyumu Karabük Üniversitesi: Karabük; 15/05/2014 - 17/05/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Yüksek Öğretime Giriş Sistemi ve Çözüm Önerileri. Matematikçiler Derneği, 13. Matematik Sempozyumu Karabük Üniversitesi: Karabük; 15/05/2014 - 17/05/2014

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Türkiye'de Matematik Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme. Matematikçiler Derneği: Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Samsun; 19/09/2012 - 21/09/2012

 • Terzi M, Mirasyedioğlu Ş. ;The Effect of Instruction States Designed According to Van Hiele Geometrical Thinking Levels on the Geometrical Success. 1st International Eurasian Conference On Mathematical Sciences and Applications (IECMSA-2012): Prishtine/Kosovo; 03/09/2012 - 07/09/2012

 • Mirasyedioğlu Ş, Güven B. ;Lise Matematik Öğretim Programının Tanıtımı, Lise Matematik ve Fen Öğrtim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımı ve Temelleri Çalıştayı. Lise Matematik Öğretim Programının Tanıtımı: Başkent Üniversitesi, Özel Başkent Okulları/Adana; 11/02/2012

 • Mirasyedioğlu Ş, Güven B, Kösa T. ;Lise Matematik Öğretim Programı ve Yeni Yaklaşımlar. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Antalya; 12/01/2012 - 13/01/2012

 • Mirasyedioğlu Ş. ;Lise Matematik Öğretim Programına İlişkin Yeni Yaklaşımlar. Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: Çubuk Milli Eğitim Müdürlüğü; 08/12/2011 - 08/12/2012

 • Aksoy A, Yiğitcan-Nayir Ö, Mirasyedioğlu Ş. ;Design and Management of Teaching and Learning Process in the Secondary Mathematics Lesson by Dynamic MAthematics Software. The Second International GeoGebra Conference: Hagenberg Austria; 29/08/2011 - 31/08/2011

 • Aktümen M, Kabaca T, Aksoy Y, Mirasyedioğlu Ş. ;Bir Dinamik Matematik Yazılımı: Geogebra. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi: Çanakkale; 01/05/2009 - 03/05/2009

 • Bulut M, Mirasyedioğlu Ş. ; The Effects of Computer Alfebra System ( CAS) in the Development of conceptual and procedural knowledge. First Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education: Hungary; 20/07/2007 - 23/07/2007

 • Bulut M, Mirasyedioğlu Ş. ;The Effects of CAS in the Development of problem solving abilities. First Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education: Hungary; 20/07/2007 - 23/07/2007